บทความรับเชิญ

135 ข่าวในคอลัมน์นี้


ดรามา เรื่อง PM2.5 ตอน ๙ : ปิดโรงเรียน หนีฝุ่น

ดรามา เรื่อง PM2.5 ตอน 9 : ปิดโรงเรียน หนีฝุ่น ทางแก้ที่ถูกต้องต้องแก้ที่ต้นทางและด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อย่างที่นักวิชาการหลายๆ ท่านได้ออกมานำเสนอแล้วเป็นระยะๆ แต่ไม่ใช่เพียงการปิดโรงเรียนหนีฝุ่นแน่นอน

ถุงผ้าในถุงผ้า และเป้ เพื่อสิ่งแวดล้อม

เรามีภาพฉายในใจด้วยความหวังมากว่าหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปอีก 6 เดือนหรือ 1 ปี เราอาจเห็นชายไทยทุกวัย ทุกรุ่น สะพายเป้ไปซื้อของกันเป็นปกติ และเมื่อถึงวันนั้น…ชายไทยสะพายเป้เป็นชายเท่ก็ได้นะ

ความเท่าเทียมทางเพศกับการก้าวสู่ความเป็นเลิศของนักกีฬาหญิง

องค์กรตรวจเงินแผ่นดินทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ และเสนอแนะให้รัฐบาลปรับปรุง พัฒนาบริการสาธารณะและโครงการภาครัฐให้มีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้ทรัพยากรของรัฐเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเสมอภาคกัน

ความสำคัญของภาษาต่างประเทศกับการพัฒนางานตรวจเงินแผ่นดิน

การเรียนรู้ภาษาอื่นอย่างผิวเผินโดยมุ่งหมายที่จะนำไปใช้สื่อสารอย่างเดียวนั้นไม่พอ เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรควบคู่ไปกับการเรียนภาษาด้วย ผู้เขียนมีความเห็นว่าการเข้าอกเข้าใจผู้อื่น การเปิดใจ การมีทัศนคติที่ดีและการให้เกียรติต่อผู้อื่นที่มีภาษา วัฒนธรรม และภูมิหลังที่ต่างจากเรา ถือเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เกิดความร่วมมือกับผู้อื่นได้

ผลกระทบของแผนพลังงานไฟฟ้า PDP2018 ที่มีต่ออนาคตพลังงานไทย

รัฐได้กำหนดนโยบายที่จะให้ กฟผ.ลดสัดส่วนกำลังผลิตโดยให้เอกชนผลิตแทนรัฐ การกำหนดนโยบายที่ออกมาเช่นนี้รัฐคงไม่ได้คำนึงถึงความมั่นคงของการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ได้ระบุไว้ว่ารัฐจะต้องเป็นเจ้าของกิจการสาธารณูปโภคที่เป็นความมั่นคงของรัฐ (ในที่นี้คือการผลิตไฟฟ้า) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ซึ่งประเด็นนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการตีความตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนคิดอย่างไร

โรงไฟฟ้าต่างชนิดไม่ว่าจะใช้เชื้อเพลิงชนิดใดๆ ก็ตาม เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ หรือน้ำมัน หรือนิวเคลียร์ หรือพลังงานลม หรือพลังงานแสงอาทิตย์ หรืออื่นๆ ต่างก็จะมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้า หรือ LCOE ที่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าว่าจะถูกหรือแพงจึงมักจะคิดแบบง่ายๆ โดยดูจากต้นทุน LCOE ของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชนิดต่างๆ นี่เอง

ธปท.ลดดอกเบี้ยนโยบาย แล้วประชาชนได้อะไร

การลดดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่ในช่องทางที่การกู้ยืมสินเชื่อธนาคารพาณิชย์อาจทำได้เพียงช่วยผ่อนเบาภาระภาคธุรกิจ แต่อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความเปลี่ยนแปลงต่อการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากความต้องการกู้ยืมเพื่อลงทุนใหม่ยังมีจำกัดในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้

มาตรการสกัดเงินร้อนของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ผลมากน้อยแค่ไหนในอดีต ?

ในช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ประเด็นอัตราแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นประเด็นสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยอีกครั้ง เนื่องจากค่าเงินบาทไทยมีการแข็งค่าอย่างรุนแรง ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนปรับมาอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี ที่ระดับ 30.65 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งผลกระทบของการแข็งค่าของเงินบาทนี้ สร้างความกังวลแก่หลายฝ่ายว่าเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในภาคการส่งออก ที่บอบช้ำจากผลกระทบจากปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวลงและสงครามการค้า และภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นไปอีกจากการแข็งค่าของเงินบาทในครั้งนี้

1 2 3 12