บทความรับเชิญ

148 ข่าวในคอลัมน์นี้


กาแฟคุณภาพ…ทางออกของเกษตรกรไทย

หากจะตอบคำถามที่ว่า “เกษตรกรควรมุ่งไปทางไหนเพื่อมีรายได้ที่ยั่งยืน” คงต้องตอบว่า ทางออกที่ดีที่สุดของกาแฟไทยไม่ใช่การขายปริมาณ แต่เน้นขายคุณภาพที่เกษตรกรกำหนดราคาได้เอง

คิดให้ดีหากอยากมีคาสิโน

แม้คาสิโนจะทำให้เกิดการลงทุน ก่อให้เกิดการจ้างงาน และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น แต่คาสิโนสามารถสร้างผลกระทบทางสังคมที่สูง จึงไม่สมควรรีบทำ ตราบใดยังไม่มีกลไกรับมือที่เชื่อมั่นได้พอ ก็มีคาสิโนไม่ได้

Whistleblowing: การเปิดโปงการทุจริตกับราคาที่ต้องจ่าย จะทำอย่างไรให้คนกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง

ทุกประเทศต่างก็พยายามที่จะวางมาตรการที่เป็นรูปธรรมโดยการสร้างเครื่องมือทางกฎหมายขึ้นมาปกป้องคุ้มครองและจูงใจให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสทั้งสิ้น อย่างไรก็ดีความสำเร็จในเรื่องนี้อยู่ที่การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงความจริงใจของผู้บริหารในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทำงานที่บ้านแบบ Work from Home “เวิร์ก” หรือ “ไม่เวิร์ก”

การทำงานที่บ้านนั้น “เวิร์ก” แน่นอนหากเรามีวินัยในการทำงานเพื่อสร้างผลผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้นอกจากจะได้ช่วยองค์กรแล้ว เรายังได้ชื่อว่าช่วยสังคมและบุคลากรทางการแพทย์ ในการต่อสู้กับภัยร้ายนี้ด้วย

การฟื้นฟูกิจการกับการล้มละลาย – ถนนคนละเส้นคนละสาย

ไม่กี่วันที่ผ่านมา หลาย ๆ ท่านคงได้ยินคำว่า “การฟื้นฟูกิจการ” (Reorganization) ตามกฎหมายล้มละลาย แล้วอาจมีคำถามว่า การฟื้นฟูกิจการ มีความหมายและประโยชน์อย่างไร ใครสามารถยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการได้บ้าง และที่สำคัญ การฟื้นฟูกิจการคือการล้มละลายหรือไม่

อานุภาพของปัญญาประดิษฐ์ : เราจะตกงานกันหมดจริงหรือ?

“ปฎิญญามอสโก”ถือเป็นเข็มทิศนำทางขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินสมาชิกทั่วโลกจำนวน 193 องค์กร ในการก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วน เพื่อเฝ้าระวังและผลักดันให้องค์กรตรวจเงินแผ่นดินทั่วโลกปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามา เพื่อที่จะทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

ขอพื้นที่ปลอดภัยในมหาวิทยาลัยคืนให้นักศึกษา

เมื่อไฟได้ถูกจุดติดขึ้น เราจึงควรเป็นผู้หยิบยื่นคบไฟให้พวกเขาชูขึ้นและเดินหน้าไป และพวกเราทั้งหมดร่วมเดินทางไปกับพวกเขาได้ เหมือนเช่นที่เราส่งเสริม สนับสนุน ประคับประคอง ส่งต่อมรดก ปัญญา ความรัก ความปรารถนาดี ให้กับลูกหลานของเราในชีวิตจริง

The Great Awakening – การตื่นรู้ครั้งใหญ่และโจทย์ใหม่ของประเทศไทย

The Great Awakening – การตื่นรู้ครั้งใหญ่และโจทย์ใหม่ของประเทศไทย วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสุดขอบฟ้า และหัวใจหนักแน่นดั่งหินผา คือคุณสมบัติที่จะช่วยให้พวกเราฝ่าวิกฤติใหญ่ในครั้งนี้ได้

ดรามา เรื่อง PM2.5 ตอน ๙ : ปิดโรงเรียน หนีฝุ่น

ดรามา เรื่อง PM2.5 ตอน 9 : ปิดโรงเรียน หนีฝุ่น ทางแก้ที่ถูกต้องต้องแก้ที่ต้นทางและด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อย่างที่นักวิชาการหลายๆ ท่านได้ออกมานำเสนอแล้วเป็นระยะๆ แต่ไม่ใช่เพียงการปิดโรงเรียนหนีฝุ่นแน่นอน

ถุงผ้าในถุงผ้า และเป้ เพื่อสิ่งแวดล้อม

เรามีภาพฉายในใจด้วยความหวังมากว่าหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปอีก 6 เดือนหรือ 1 ปี เราอาจเห็นชายไทยทุกวัย ทุกรุ่น สะพายเป้ไปซื้อของกันเป็นปกติ และเมื่อถึงวันนั้น…ชายไทยสะพายเป้เป็นชายเท่ก็ได้นะ

ความเท่าเทียมทางเพศกับการก้าวสู่ความเป็นเลิศของนักกีฬาหญิง

องค์กรตรวจเงินแผ่นดินทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ และเสนอแนะให้รัฐบาลปรับปรุง พัฒนาบริการสาธารณะและโครงการภาครัฐให้มีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้ทรัพยากรของรัฐเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเสมอภาคกัน

1 2 3 13