โต๊ะสนทนานโยบายการคลัง

4 ข่าวในคอลัมน์นี้


สามคำถามสำคัญสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สังคมถกเถียงกันพอสมควรถึงเกณฑ์ข้อยกเว้นบ้านหลักที่ 50 ล้านบาท และอัตราภาษีต่างๆ แต่ร่างกฎหมายภาษีนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่สามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อจุดมุ่งหมายของภาษีตัวนี้ ทั้งในเรื่องของความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี การลดความเหลื่อมล้ำ และการกระจายอำนาจ ผมรวบรวม 3 คำถามสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างภาษีนี้ที่สนช. และพวกเราควรต้องช่วยกันคิดเพื่อออกแบบภาษีให้ออกมาดีที่สุด

ผลกระทบที่แท้จริงของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใกล้สู่ความเป็นจริงมากขึ้น หลังจาก ครม. ได้เห็นชอบในหลักการมีการพูดถึงกันมากพอสมควรว่าภาษีตัวนี้จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำให้แก่สังคมไทย แต่ความสำคัญของภาษีนี้จะไม่ได้มีแค่เรื่องของความเหลื่อมล้ำเท่านั้น ผลกระทบที่แท้จริงจะมี 2 เรื่องด้วยกัน คือ 1. การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น และ 2. การลดการเก็งกำไรและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์

แรงจูงใจทางภาษี…ไทยอยู่ตรงไหนในอาเซียน

คำถามที่สำคัญคือ แรงจูงใจทางภาษีของไทยอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนหรือไม่ การตระหนักว่าเราอยู่ในระดับใด จะทำให้รัฐบาลสามารถออกแบบมาตรการสิทธิประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่เราด้อยกว่า และเมื่อแรงจูงใจทางภาษีอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับประเทศคู่แข่งได้แล้ว รัฐบาลจะสามารถหยุดมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่นักลงทุน ในบทความนี้ผมจะชวนท่านผู้อ่านหาคำตอบเรื่องนี้กันครับ

ชวนคิดเรื่องต้นทุนที่แท้จริงของกิจกรรมกึ่งการคลัง

การดำเนินกิจกรรมกึ่งการคลังผ่าน SFI มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะในบริบทของเศรษฐกิจไทยที่การเข้าถึงการเงินของกลุ่มฐานรากยังค่อนข้างจำกัด การปิดจุดอ่อนในเรื่องการรับรู้ภาระการคลังที่ตามมา จะทำให้สังคมเข้าใจต้นทุนที่แท้จริงของกิจกรรมกึ่งการคลัง และตระหนักถึงภาระการคลังผูกพันในอนาคต ซึ่งจะเป็นการยกระดับความโปร่งใสทางการคลังของประเทศไทย