โลกที่ซับซ้อน

4 ข่าวในคอลัมน์นี้


“แผนพลังงานชาติ” กับ “ประชาธิปไตยพลังงาน”

ความไม่เป็นธรรมที่ทำให้ผู้บริโภคจนลงๆ แต่เจ้าของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศกลับร่ำรวยจนติดอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งๆ ที่เทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเองได้เกิดขึ้นแล้ว แต่ก็ถูกรัฐบาลกีดกัน

ความจริงเรื่องไฟฟ้าที่คนไทยน่าจะไม่เคยรู้!

ความจริงเรื่องไฟฟ้าที่คนไทยน่าจะไม่เคยรู้!…“รัฐบาลอาจหลอกลวงประชาชนได้ในบางครั้งและบางเวลา แต่จะไม่สามารถหลอกลวงได้ตลอดไป” ประชาชนจึงต้องหมั่นตรวจสอบรัฐบาล

ภาระค่าไฟฟ้าอันเนื่องจากนโยบาย (ที่ไม่ปกติ) ของรัฐบาล

สาเหตุที่ค่าไฟฟ้าแพงที่ผมจะกล่าวถึงในวันนี้ เป็นเรื่องที่ไม่ตรงไปตรงมา ไม่ปกติ และมีความซับซ้อนพอสมควร แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำความเข้าใจ