อภิชาต สถิตนิรามัย

15 ข่าวในคอลัมน์นี้


การเมืองของเมกะโปรเจกต์ยุค “สยามใหม่”

คำถามสำคัญต่อการตัดสินใจสร้างเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายไม่ว่าในยุคสยามใหม่ หรือในยุคยิ่งลักษณ์นั้น ก็คือผู้ตัดสินใจจะเลือกเกณฑ์ผลประโยชน์ใดและของใคร ในการเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ

1 2