วิมุต วานิชเจริญธรรม

7 ข่าวในคอลัมน์นี้


เกมซุปเปอร์โบว์ลครั้งที่ 49 ในสายตานักเศรษฐศาสตร์

ประเด็นที่ถูกกล่าวขานกันภายหลังเกมซูเปอร์โบว์ลครั้งนี้นั้นคือ เหตุใดทีมที่มีตัววิ่งเกรดเออย่างซีแอตเทิล จึงเลือกที่จะขว้างทำคะแนนในสถานการณ์ที่เหมาะเจาะเหลือเกินสำหรับการใช้ตัววิ่งลุยเข้าทำทัชดาวน์

เศรษฐศาสตร์ของ New Year Resolution

นักวิชาการด้านจิตวิทยา ชี้ให้เห็นว่าการใช้ self-control มากๆ จะทำให้เกิดความอ่อนล้าทางด้านจิตใจ และส่งผลให้ความเข้มแข็งในการกำกับตนลดหย่อนลง

Operation Twist: จะมา “ทวิสต์” กันอีกหรือเปล่า

50 ปีให้หลัง Operation Twist (หรือ OT) ถูกหยิบขึ้นมาปัดฝุ่น และนำออกใช้อีกครั้ง เมื่อภายหลังการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน วันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีข้อสรุปให้เฟดเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาวกำหนดไถ่ถอน 6-30ปี เป็นมูลค่า 4 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยที่เฟดจะนำพันธบัตรระยะสั้นที่อยู่ในครอบครอง ออกมาขายในมูลค่าเท่าๆ กัน

Unrealized Loss: ขาดทุนแต่ไม่เสียหาย?

จากรายงานงบการเงินประจำปี 2553 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ปรากฎว่างบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม นั้นธนาคารแห่งประเทศไทยมีผลการดำเนินการขาดทุนสุทธิ 1.17 แสนล้านบาท และทำให้ส่วนของทุนติดลบเป็นมูลค่าเท่ากับ 4.32 ล้านบาท ประเด็นมูลค่าของการขาดทุนนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเหตุผลสนับสนุนการตั้งกองทุนมั่งคั่งแห่งชาติ