รู้จัก Hedge Fund กองทุนทางเลือก

ในความรู้สึกของผู้ลงทุนส่วนใหญ่ ชื่อ Hedge Fund มักจะนำไปสู่ความ ‘งง’ หรือความเข้าใจไม่แน่ชัดเกี่ยวกับกลไกการดำเนินงานของกองทุน หรืออีกทีหนึ่งก็ข้อสรุปที่ถือตามๆกันมาบางอย่าง เช่นว่า Hedge Fund เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง ตามที่เคยเห็นว่ามีข่าวกองทุนประเภทนี้ล้มละลาย การทำความรู้จักและเข้าใจ Hedge Fund ให้ดี จึงถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงให้กับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง

ลงทุนให้งอกเงยกับกองทุนรวม

การลงทุน เป็นการนำเงินที่สะสมไว้ไปบริหารจัดการเพื่อสร้างผลตอบแทน เพื่อชดเชยผลกระทบเงินเฟ้อ และสร้างความมั่งคั่ง ผู้ลงทุนสามารถเลือกได้ว่าจะบริหารการลงทุนด้วยตัวเองหรือการลงทุนผ่านกองทุนรวม ที่มีผู้จัดการกองทุน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มาช่วยจัดการลงทุนแทน การลงทุนแนวทางนี้จะทำให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น สามารถกระจายความเสี่ยงได้ดี

ลงทุนหุ้นแบบไม่เป็น “เม่า” ไม่ ”ติดดอย”

ผู้ลงทุนคงจะเคยได้ยินคำว่า “เม่า” ซึ่งหมายถึงบุคคลรายย่อยที่ซื้อหุ้นโดยไม่มีความเข้าใจในหุ้นตัวนั้นอย่างแท้จริง ซื้อตามคนอื่น โดยเฉพาะรายย่อยหน้าใหม่จนกลายเป็น “เม่าบินเข้ากองไฟ” คือตามกันไปขาดทุน หรือบางครั้งอยู่ในสถานะ “ติดดอย” คือซื้อหุ้นมาในราคาสูง จนจำเป็นต้องถือหุ้นไว้เพราะไม่อยากขายหุ้นแบบขาดทุน ทำอย่างไรถึงไม่กลายเป็น “เม่า” และไม่ “ติดดอย”

วางแผนลงทุน เริ่มต้นก่อน บรรลุเป้าหมายก่อน

การวางแผนการเงินการลงทุนมีความจำเป็น เมื่อทำงานหาเงินได้ สะสมเงินออม ได้ระดับหนึ่ง ต้องมีการจัดการให้เงินงอกเงยและสร้างผลตอบแทน หากเริ่มวางแผนได้เร็ว ลงมือทำก็จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ก่อน

“คลิก” Internet Banking เปลี่ยนเงินโอนเป็นเงินออม

วินัยทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการเงิน หากนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Internet Banking ก็จะช่วยให้การวางแผนการออมและการลงทุนบรรลุเป้าหมายได้ไม่ยาก

ตลาดทุน สร้างธุรกิจเป็นสถาบัน ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

ตลาดทุนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการระดมเงินทุนของกิจการ เพราะสามารถระดมเงินทุนได้หลายรูปแบบ ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมกับรูปแบบและสภาพของธุรกิจ ช่วยเพิ่มความสมดุลของโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมกับกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ และช่วยในการเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจที่บริหารงานแบบครอบครัว ไปสู่ธุรกิจที่มีความเป็นสถาบัน และมีมืออาชีพจากภายนอกเข้ามาช่วยบริหารงาน เอื้อต่อการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

“มูลค่าเงินตามเวลา” Time Value of Money หลักการช่วยตัดสินใจลงทุน

มูลค่าเงินตามเวลา Time Value of Money เป็นแนวคิดที่ว่า มูลค่าเงินจะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา มูลค่าเงินในปัจจุบันมีค่ามากกว่าเงินในอนาคต เพราะเงินในวันนี้สามารถนำไปลงทุนและสร้างผลตอบแทน ความเข้าใจมูลค่าเงินตามเวลา จะช่วยให้ตัดสินใจทุกอย่างที่เกี่ยวกับเงินได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเลือกใช้เงินวันนี้หรือเลือกใช้วันหน้า หรือจะเลือกลงทุนเพื่อให้เงินโตขึ้น

SME เตรียมตัวให้ดี มีเงินให้กู้

ธนาคารพาณิชย์ยังคงถือเป็นแหล่งเงินทุนหลักของ SME ในรูปแบบของสินเชื่อ เพียงแต่เนื่องจากการให้สินเชื่อของธนาคารต้องรอบคอบตามหลักการของการบริหารความเสี่ยง และอาจใช้เวลาพอสมควรในการพิจารณาอนุมัติ SME จึงควรมีการเตรียมตัวเพื่อให้สินเชื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยง่าย ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเพราะเป็นการเตรียมตัวบนพื้นฐานของกิจการที่มี

Asset Allocation: เคล็ดลับจัดสรรการลงทุนแบบไม่รอ ‘ฟลุก’

การตัดสินใจลงทุนในหุ้นด้วยความคาดหวังถึงผลตอบแทนโดยไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นแนวทางการลงทุนที่ไม่ถูกหลักการ เพราะแม้หุ้นเป็นการลงทุนระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ แต่หุ้นไม่ว่าหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศก็ย่อมมีความผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ และมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้

1 2 3 4