“สมาร์ทกริด” เทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อเมืองอนาคต

เปิดรับเทคโนโลยีสมาร์ทกริด เทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ก็จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

3 ประสาน รัฐ-ชุมชน-ซีพีเอฟ สร้างสมดุลป่าชายเลน ฟื้นป่าเสื่อมโทรม-คืนสัตว์หายากสู่ธรรมชาติยั่งยืน

3 ประสาน รัฐ-ชุมชน-ซีพีเอฟ สร้างสมดุลป่าชายเลน ฟื้นป่าเสื่อมโทรม-คืนสัตว์หายากสู่ธรรมชาติยั่งยืน

ผลประชุม AMEM ครั้งที่ 37 ขยายการซื้อ-ขายไฟฟ้าแบบพหุภาคี ตั้งเป้าเพิ่มการใช้-พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

ผลประชุม AMEM ครั้งที่ 37 ขยายการซื้อ-ขายไฟฟ้าแบบพหุภาคี ตั้งเป้าเพิ่มการใช้-พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

“ชุบชีวิตใหม่”เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ เป็น “คาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปท์” ร้านกาแฟต้นแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ เป็น “คาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปท์” แนวคิดใหม่ร้านกาแฟต้นแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

AMEM ครั้งที่ 37 – เวทีอาเซียนชูนวัตกรรมสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

AMEM ครั้งที่ 37 “Advancing Energy Transition Through Partnership and Innovation” – เวทีอาเซียนชูนวัตกรรมสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

“จากภูผาสู่ป่าชายเลน” ฟื้นระบบนิเวศสู่ความมั่นคงทางอาหาร

การถอดบทเรียนโมเดลความสำเร็จของโครงการปลูกป่าของซีพีเอฟ นอกจากความร่วมมือแล้ว ความต่อเนื่องของโครงการแล้ว ยังมาจากการกำหนดเป้าหมายในระยะยาว ที่มองถึงเรื่องการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

K Capstone 2 ต่อยอดโครงการฝึกงานแนวใหม่ เมื่อโลกยุคดิจิทัล “เทคโนโลยี” เป็นเพียงสินค้า

K Capstone 2 ต่อยอดโครงการฝึกงานแนวใหม่ เมื่อโลกยุคดิจิทัล “เทคโนโลยี” เป็นเพียงสินค้า

กระทรวงพลังงาน พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม “SOME” ครั้งที่ 37 หารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน

กระทรวงพลังงาน พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม “SOME” ครั้งที่ 37 หารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน

เชฟรอน จับมือ ทช. – จุฬาฯ รื้อแท่นผลิตปิโตรเลียม 8 ขา ทำปะการังเทียม ฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลเกาะพะงัน

เชฟรอน จับมือ ทช. – จุฬาฯ รื้อแท่นผลิตปิโตรเลียม 8 ขา ทำปะการังเทียม ฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลเกาะพะงัน

1 2 3 8