K Capstone 2 ต่อยอดโครงการฝึกงานแนวใหม่ เมื่อโลกยุคดิจิทัล “เทคโนโลยี” เป็นเพียงสินค้า

K Capstone 2 ต่อยอดโครงการฝึกงานแนวใหม่ เมื่อโลกยุคดิจิทัล “เทคโนโลยี” เป็นเพียงสินค้า

กระทรวงพลังงาน พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม “SOME” ครั้งที่ 37 หารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน

กระทรวงพลังงาน พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม “SOME” ครั้งที่ 37 หารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน

เชฟรอน จับมือ ทช. – จุฬาฯ รื้อแท่นผลิตปิโตรเลียม 8 ขา ทำปะการังเทียม ฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลเกาะพะงัน

เชฟรอน จับมือ ทช. – จุฬาฯ รื้อแท่นผลิตปิโตรเลียม 8 ขา ทำปะการังเทียม ฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลเกาะพะงัน

มองผ่านโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม Café Amazon for Chance สาขาพิเศษของ “Café Amazon” ที่สร้างงานอย่างยั่งยืนให้ผู้พิการ

มองผ่านโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม Café Amazon for Chance สาขาพิเศษของ “Café Amazon” ที่สร้างงานอย่างยั่งยืนให้ผู้พิการ

“Young Makers Contest” หนุนเยาวชนรุ่นใหม่สร้าง “นวัตกรรม” สู่เมกเกอร์เนชั่น เมืองแห่งนักพัฒนา

“Young Makers Contest” หนุนเยาวชนรุ่นใหม่สร้าง “นวัตกรรม” สู่เมกเกอร์เนชั่น เมืองแห่งนักพัฒนา

ถอดบทเรียน 30 ปี นโยบายเหมืองแร่ทองคำ จากรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึง “คสช.”

ถอดบทเรียน 30 ปี นโยบายเหมืองแร่ทองคำ จากรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึง “คสช.”

อนาคตของการคมนาคมไม่ได้มีแค่ทางออกเดียว แต่ยังมีอีกมากมาย

แม้จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย แต่ถ้าเราอยากเห็นอนาคตของการคมนาคมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เราจะต้องทำงานร่วมกันโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพราะถ้าหากเราให้ความสำคัญกับวิธีการเดียว เราก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะล้มเหลวเหมือนตอนที่เดอ ริวาซ คิดค้นเครื่องยนต์ไฮโดรเจน เพราะฉะนั้น เราจะต้องไม่ปล่อยให้ความคิดดีๆ ผ่านไปอย่างสูญเปล่าในช่วงเวลาที่เราต้องการมันมากที่สุด

กบข. มุ่งสร้างความเข้าใจการลงทุนบนหลัก ESG เพื่อผลตอบแทนยั่งยืน – ช่วยบริหารความเสี่ยง

กบข. มุ่งสร้างความเข้าใจการลงทุนบนหลัก ESG เพื่อผลตอบแทนยั่งยืน – ช่วยบริหารความเสี่ยง

1 2 3 7