The China Wave คลื่นจีนบุกไทย (1) : เกือบ 8 ล้านคน/ปี – 5 แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

ไม่ว่าจะชอบหรือไม่…ความจริงวันนี้คือนักท่องเที่ยวจีนกลายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุด ทะลุเพดานไปถึงเกือบ 8 ล้านคน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ไปเมื่อปีที่ผ่านมา

ธนาคารโลกอัด 100 ล้าน คิกออฟ “PMR” หวังไทยพัฒนากลไกตลาดลดก๊าซเรือนกระจก หนุนแจ้งเกิด”ตลาดคาร์บอน”เต็มตัว

ธนาคารโลก อัดงบฯ 100 ล้าน คิกออฟ “PMR “ หวังไทยพัฒนากลไกตลาดลดก๊าชเรือนกระจก  หนุนแจ้งเกิด “ตลาดคาร์บอน” เต็มตัว                          

ธุรกิจ (ไม่) ยั่งยืน (1) ความไม่เป็นธรรม กติกาโลกใหม่และความท้าทายของธุรกิจไทย

กติกาโลกใหม่รวมทั้งแรงกดดันจากภาคประชาสังคมและผู้บริโภค ทำให้ธุรกิจต้องดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยอาจจะรวมถึงประเด็นในระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความไม่เท่าเทียมทางรายได้ และแนวโน้มที่จะมีกฎหมายหรือกฎระเบียบใหม่ๆ ที่บังคับให้เกิดความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

หลังเวทีประชุม G-77 กับเป้าหมายเคลื่อน “เศรษฐกิจพอเพียง” สู่เวทีโลก

เวทีประชุม G-77 กับเป้าหมายเคลื่อน “เศรษฐกิจพอเพียง” สู่เวทีโลก เป็นเวทีให้ประเทศกำลังพัฒนาส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South Cooperation) และเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะแสดงศักยภาพในฐานะผู้สามารถผลักดันผลประโยชน์ให้ประเทศกำลังพัฒนา พร้อมๆ กับการแสดงบทบาทนำบนเวทีสหประชาชาติ โดยเลือกหยิบ 3 ประเด็นหลักอันได้แก่ 1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 3. การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 จาก 134 ประเทศได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอีก 15 ปีข้างหน้าร่วมกัน

 “การพัฒนาที่ยั่งยืน” วาทกรรมเดิมบนโจทย์ใหม่ SDGs เปลี่ยน Landscape เร่งเครื่อง ตลาดทุน-ธุรกิจไทย

ในเวลาที่ผ่านมา “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ถูกใช้ในเชิงวาทกรรมทั้งกับนโยบายในระดับประเทศไปจนระดับองค์กร ทว่า จะมีกี่รัฐบาลและกี่องค์กรธุรกิจที่เข้าใจคำนี้อย่างแท้จริง หลังเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวอันน่าจับตาที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วในตลาดทุนและภาคธุรกิจ

1 7 8 9