Food Waste Data: เทสโก้ โลตัส ประกาศเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรายแรกในไทยที่วัดและเปิดเผยข้อมูล “ขยะอาหาร”

Food Waste Data: เทสโก้ โลตัส ประกาศเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรายแรกในไทยที่วัดและเปิดเผยข้อมูล “ขยะอาหาร”

“ชล บุนนาค” ประเมินความท้าทายการบรรลุเป้าหมาย SDGs ของไทยภายใต้รัฐบาลใหม่ “ความสำเร็จไม่ได้อยู่แค่อันดับดีขึ้น”

ชล บุนนาค วิเคราะห์ความท้าทายการบรรลุเป้าหมาย SDG ของไทยภายใต้รัฐบาลใหม่ “ความสำเร็จไม่ได้อยู่แค่อันดับดีขึ้น”

ยูนิลีเวอร์ไทยกับการประกาศ “ปฏิวัติพลาสติก”

ยูนิลีเวอร์ไทยกับการประกาศ “ปฏิวัติพลาสติก” ด้วยมีนโยบายใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถรีไซเคิล (recyclable) นำกลับมาใช้ใหม่ (reusable) และย่อยสลายได้ (compostable) กับผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์ ทั้งนี้เป็นการดำเนินการตามเป้าหมายของยูนิลีเวอร์ทั่วโลก ภายในปี ค.ศ. 2025

อนาคตของการคมนาคมไม่ได้มีแค่ทางออกเดียว แต่ยังมีอีกมากมาย

แม้จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย แต่ถ้าเราอยากเห็นอนาคตของการคมนาคมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เราจะต้องทำงานร่วมกันโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพราะถ้าหากเราให้ความสำคัญกับวิธีการเดียว เราก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะล้มเหลวเหมือนตอนที่เดอ ริวาซ คิดค้นเครื่องยนต์ไฮโดรเจน เพราะฉะนั้น เราจะต้องไม่ปล่อยให้ความคิดดีๆ ผ่านไปอย่างสูญเปล่าในช่วงเวลาที่เราต้องการมันมากที่สุด

ทีดีอาร์ไอ เปิดตัว “SCI ตัวชี้วัดศาสตร์พระราชา” นำเสนอดัชนีความยั่งยืนสู่โลกเทียบชั้น GNH

ทีดีอาร์ไอ เปิดตัว “SCI ตัวชี้วัดศาสตร์พระราชา” นำเสนอดัชนีความยั่งยืนสู่โลกเทียบชั้น GNH

“เจฟฟรีย์ แซคส์” นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลก เตือนไทยลด “ความย้อนแย้ง”ในการพัฒนา แนะรัฐลงทุนประเด็นความยั่งยืนมากขึ้น รับมือความเหลื่อมล้ำและวิกฤติสิ่งแวดล้อม

“เจฟฟรีย์ แซคส์” นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลก เตือนไทยลด “ความย้อนแย้ง”ในการพัฒนา แนะรัฐลงทุนมากขึ้นในประเด็นความยั่งยืน รับมือความเหลื่อมล้ำและวิกฤติสิ่งแวดล้อม

ประกาศผล DJSI 2018 บริษัทไทยท็อปฟอร์มขึ้นที่ 1  “บริษัทยั่งยืน”ของโลก ใน 6 อุตสาหกรรม

ปีนี้เป็นปีที่พิเศษ ที่บริษัทไทยทุบสถิติ เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI โดยได้รับการประเมินให้เป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Leader) ถึง 6 อุตสาหกรรม

1 2 3 9