กฟผ. เดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองระยะที่ 2 รองรับศก.-อุตสาหกรรม อีสาน

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ระยะที่ 2 เครื่องที่ 3-4 ของ กฟผ. พร้อมจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เป็นแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานสำรองเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานพิเศษ GCNT ธุรกิจกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนประเด็นร้อนปี 2020

ไม่ใช่แต่อุตสาหกรรมประมงอีกต่อไปที่ความอ่อนไหวเรื่องสิทธิมนุษยนชนจะเป็นความเสี่ยง หากแต่ในเศรษฐกิจแบบเปิดและในโลกที่ห่วงโซ่อุปทานในการผลิตยาวขึ้น แนวโน้มการเรียกร้องให้ธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนกำลังกลาเป็นแรงกดดันที่มาจากทุกๆด้านโดยเฉพาะผู้บริโภค รวมไปถึงนักลงทุนที่ประเด็น สิทธิมนุษยชน เป็นหนึ่งใน Non- Financial Performance Indicator สำคัญในการตัดสินใจ

อ่านเทรนด์ความยั่งยืนจากเวทีSET Awards 2019 เปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมองค์กร-ปรับโมเดลธุรกิจใหม่โจทย์ใหญ่รับมือ Digital Disruption

อ่านเทรนด์ความยั่งยืนจากเวทีSET Awards 2019 เปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมองค์กร-ปรับโมเดลธุรกิจใหม่โจทย์ใหญ่รับมือ Digital Disruption

กระทรวงทรัพย์ฯประกาศวาระแห่งชาติ จับมือเทสโก้ โลตัส – หอการค้าไทย ประกาศเจตนารมณ์ “ลดขยะอาหาร” ลงครึ่งหนึ่งในปี 2030

กระทรวงทรัพย์ฯประกาศวาระแห่งชาติ จับมือเทสโก้ โลตัส – หอการค้าไทย ประกาศเจตนารมณ์ “ลดขยะอาหาร” ลงครึ่งหนึ่งในปี 2030

Food Waste Data: เทสโก้ โลตัส ประกาศเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรายแรกในไทยที่วัดและเปิดเผยข้อมูล “ขยะอาหาร”

Food Waste Data: เทสโก้ โลตัส ประกาศเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรายแรกในไทยที่วัดและเปิดเผยข้อมูล “ขยะอาหาร”

“ชล บุนนาค” ประเมินความท้าทายการบรรลุเป้าหมาย SDGs ของไทยภายใต้รัฐบาลใหม่ “ความสำเร็จไม่ได้อยู่แค่อันดับดีขึ้น”

ชล บุนนาค วิเคราะห์ความท้าทายการบรรลุเป้าหมาย SDG ของไทยภายใต้รัฐบาลใหม่ “ความสำเร็จไม่ได้อยู่แค่อันดับดีขึ้น”

ยูนิลีเวอร์ไทยกับการประกาศ “ปฏิวัติพลาสติก”

ยูนิลีเวอร์ไทยกับการประกาศ “ปฏิวัติพลาสติก” ด้วยมีนโยบายใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถรีไซเคิล (recyclable) นำกลับมาใช้ใหม่ (reusable) และย่อยสลายได้ (compostable) กับผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์ ทั้งนี้เป็นการดำเนินการตามเป้าหมายของยูนิลีเวอร์ทั่วโลก ภายในปี ค.ศ. 2025

อนาคตของการคมนาคมไม่ได้มีแค่ทางออกเดียว แต่ยังมีอีกมากมาย

แม้จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย แต่ถ้าเราอยากเห็นอนาคตของการคมนาคมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เราจะต้องทำงานร่วมกันโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพราะถ้าหากเราให้ความสำคัญกับวิธีการเดียว เราก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะล้มเหลวเหมือนตอนที่เดอ ริวาซ คิดค้นเครื่องยนต์ไฮโดรเจน เพราะฉะนั้น เราจะต้องไม่ปล่อยให้ความคิดดีๆ ผ่านไปอย่างสูญเปล่าในช่วงเวลาที่เราต้องการมันมากที่สุด

1 2 3 10