อ่านค่านิยมผ่านรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ในเมื่อประเทศประกอบด้วยประชาชนหลายภาคส่วน เนื้อหาในรัฐธรรมนูญก็น่าจะสะท้อน “ค่านิยม” ที่คนในชาติเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นคุณค่าที่สำคัญและควรค่าแก่การยกย่อง ปกป้องและส่งเสริม

ความเป็นจริงวันนี้

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวการสำคัญที่ทำให้โลกต้องเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมถึงขั้นสาหัสสากัณฑ์อยู่ทุกวันนี้ หนีไม่พ้นการบริโภคทรัพยากรทิ้งๆ ขว้างๆ ในอัตราและปริมาณมหาศาล ขับเคลื่อนโดยระบบเศรษฐกิจการตลาดที่ไม่คิดราคาต้นทุนที่แท้จริงของสิ่งแวดล้อม สองวิชาว่าด้วยศาสตร์แห่ง eco หรือ oikos– “บ้าน” ในรากภาษากรีก ได้แก่ economic เศรษฐศาสตร์ และ ecology นิเวศวิทยา แม้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับบ้านหรือโลกใบนี้ของเราเหมือนกัน แต่ระบบเศรษฐกิจที่มนุษย์สร้างขึ้นทุกวันนี้กลับกลายเป็นระบบที่ไม่สอดคล้องกับระบบผลิตในวงจรธรรมชาติเลย

จากลอนดอนถึงกรุงเทพฯ

สภาพสังคมของอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้น มีอะไรหลายอย่างละม้ายสภาพสังคมไทยในปัจจุบันไม่น้อย โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชนชั้น คนตะวันตกมักจะค่อนขอดคนอังกฤษอยู่เสมอว่า สังคมอังกฤษนั้นเป็นสังคมที่ ‘หมกมุ่น’ อยู่กับชนชั้น เรื่องนี้ถ้าย้อนกลับมาดูบ้านเรา ก็จะพบว่าไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ นอกจากไม่แตกต่างกันแล้ว ดูเหมือนสังคมไทยจะหมกมุ่นกับเรื่องชนชั้นมากยิ่งกว่าด้วยซ้ำ แต่ในเวลาเดียวกัน เรามักบอกตัวเองและคนอื่นบ่อยๆว่า เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับชนชั้นมากสักเท่าไหร่

8 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค่าจ้างและแรงงานไทย

เบื้องหลังงานเขียนชิ้นนี้พวกผมเห็นว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงานต่างๆ รวมถึงนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าการพูดคุยส่วนใหญ่จะใช้ความรู้สึก หรือเป็นความคิดเห็นที่ขาดการวิเคราะห์และอ้างอิงจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทางเราจึงได้วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (Labour Force Survey) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ปี 2553 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานไทยที่เป็นปัจจุบันและน่าเชื่อถือที่สุด เพื่อให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงานมีข้อมูลประกอบการพูดคุย ถกเถียงและตัดสินใจ ไม่ว่าจะในวงสนทนาตามร้านกาแฟ การประชุม หรือเวทีสัมมนาต่างๆ ก็ตาม

Unrealized Loss: ขาดทุนแต่ไม่เสียหาย?

จากรายงานงบการเงินประจำปี 2553 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ปรากฎว่างบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม นั้นธนาคารแห่งประเทศไทยมีผลการดำเนินการขาดทุนสุทธิ 1.17 แสนล้านบาท และทำให้ส่วนของทุนติดลบเป็นมูลค่าเท่ากับ 4.32 ล้านบาท ประเด็นมูลค่าของการขาดทุนนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเหตุผลสนับสนุนการตั้งกองทุนมั่งคั่งแห่งชาติ

1 18 19 20