“กุลิศ สมบัติศิริ” งัดแผนกรมศุลฯ เร่งแก้ประมง IUU ก่อนอียูตรวจซ้ำ ม.ค. 59 – อุตสาหกรรมทูน่าจุดเสี่ยง”ใบแดง”

ตุลาคม 2558 ครบ 6 เดือนที่ไทยต้องแก้ไขปัญหาทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ตามที่สหภาพยุโรป (อียู) กำหนดไว้ โดยระหว่างวันที่ 13 – 23 ตุลาคม 2558 ตัวแทนคณะกรรมการจากอียูได้เข้าทำการประเมินผลงานไทยอีกครั้ง หลังการตรวจสอบไทยยังคงมีข้อบกพร่องให้ต้องแก้ไขเพิ่มเติม โดยอียูได้ให้เวลาไทยอีก 2 เดือนในการแก้ไขปัญหาก่อนกลับมาประเมินผลงานอีกครั้งในเดือนมกราคม 2559

สถาบันอนาคตไทยศึกษา กาง “10 ข้อเท็จจริงชีวิตคนกรุงเทพฯ” เมืองน่าเที่ยวแต่ไม่น่าอยู่

กรุงเทพฯ มหานครศูนย์กลางเศรษฐกิจ กว่า 200 ปีแล้ว กรุงเทพฯ ได้รับการโหวตจากบรรดานักท่องเที่ยวให้คว้ารางวัล “เมืองน่าเที่ยว” ถึง 4 ปีซ้อน แต่เมื่อมีการจัดอันดับ “เมืองน่าอยู่” โดย The Economist Intelligence Unit กรุงเทพฯ กลับตกไปอยู่ในอันดับที่ 102 จาก 140 เมืองทั่วโลก จึงเกิดคำถามว่าทำไมกรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าเที่ยวแต่ไม่น่าอยู่ แล้วมีอะไรบ้างที่เราจะทำได้เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่กว่านี้

SCG ลงทุนสร้างโรงปูนในเมียนมากว่า 1.2 หมื่นล้าน – สร้างสัมพันธ์ทำโครงการผ่าต้อกระจก เมืองเมาะลำใย

SCG ลงทุนสร้างโรงปูนในเมียนมากว่า 1.2 หมื่นล้าน – สร้างสัมพันธ์ทำโครงการผ่าต้อกระจก เมืองเมาะลำใย

เอ็นพีแอล ธ.ก.ส. ครึ่งปีแรกแตะ 5.66% – 6 เดือนอุ้มนโยบายรัฐแตะ 1 แสนล้าน

ธ.ก.ส. เปิดผลการดำเนินงานครึ่งปี NPL แตะ 5.66% – 6 เดือน สนับสนุนนโยบายรัฐแตะ 1 แสนล้าน – “ลักษณ์” ยันไม่สะเทือนธนาคาร สถานะยังเข็มแข็ง พร้อมหนุนโยบายรัฐต่อ แม้ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสถาบันการเงิน/ส่งรายได้คืนคลัง กว่า 5 พันล้าน

ธนาคารต้นไม้ “ปลูกป่า ปลูกรายได้” 7 ปี เพิ่มพื้นที่ป่า 2.5 แสนไร่ – ธ.ก.ส. ผลักดันสู่การขายคาร์บอนเครดิต

ธนาคารต้นไม้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าอนาคตหรือปัจจุบัน และสิ่งที่ได้ตามมาจากแนวพระราชดำริคือ เรื่องไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ที่ให้ทั้งเรื่องกิน การใช้สอย เรื่องเศรษฐกิจ และเรื่องระบบนิเวศ ตรงกับความต้องการที่อยากใช้ชีวิตแบบนี้  ซึ่งแรกๆ ปัญหาเยอะมาก และผมไม่ใช่คนในพื้นที่ ชาวบ้านเองก็มีความเชื่อเดิมๆ ของเขา หลายคนบอกว่าผมบ้าที่จะปลูกต้นไม้ กว่าจะปรับเลี่ยนได้ต้องขอให้คนรอบข้างช่วยทำให้เห็นก่อนว่าการเข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ดีจริง มีรายได้เพิ่มขึ้นจริง

บทบาทประชาสังคมกับการปลดล็อกคอร์รัปชัน (4): เปิดเครื่องมือต้านทุจริต – ชี้ช่อง CSOs ไทยตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กิจกรรมติดตามตรวจสอบโครงการต่างๆ ของรัฐมีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งข้อจำกัดในการจัดหาเงินทุนทำให้ CSOs ไทยไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตได้หลากหลายนัก โดยรวมกิจกรรมจึงอยู่เพียงระดับการสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตมากกว่าที่จะก้าวข้ามไปสู่กิจกรรม “ติดตามตรวจสอบ” (Monitoring Activities)

ขณะเดียวกัน งานศึกษาบงชี้ว่าภาคประชาสังคมไทยยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบโครงการของรัฐ ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ รวมไปถึงเทคนิคเฉพาะด้านในการติดตามตรวจสอบโครงการสำคัญ ประกอบกับกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของไทยเองไม่ได้ระบุอำนาจหน้าที่ให้ CSOs มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ

บทบาทประชาสังคมกับการปลดล็อกคอร์รัปชัน (3): จุดสกัด CSOs ไทย อุปสรรคด้านเงินทุน รัฐสนับสนุนไม่เต็มที่

แต่ปี 2544 เป็นต้นมา งานวิจัยชี้ว่าทุกรัฐบาลกำหนดนโยบายสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตได้ แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้กำหนดไว้ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติยังคงมีรายละเอียดและข้อจำกัด ซึ่งภาคประชาชนอาจไม่สามารถมีส่วนร่วมได้เท่าที่ควร ด้านค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตามตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่นั้น (โครงการระดับหมื่นล้านบาท) จะมีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 5 ล้านบาท หากโครงการนั้นดำเนินการต่อเนื่อง 3 ปี ต้นทุนในการเป็นผู้สังเกตการณ์จะสูงถึง 15 ล้านบาท โดยคิดเทียบกับอัตราที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจ่ายให้กับผู้ตรวจสอบ

ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จับมือ TAI เปิดหลักสูตร “ซ่อมบำรุงอากาศยานฯ” ตามมาตรฐาน EASA – ยกระดับอุตสาหกรรมการบินไทย

ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจับมือ TAI เปิดหลักสูตร “ซ่อมบำรุงอากาศยานฯ” ร่วมบริษัท แอร์โร่ บิวดุง จากเยอรมัน สร้างคนมาตรฐาน EASA ตั้งงบ 200 ล้าน หนุนอตุสาหกรรมการบินไทยได้มาตรฐานสากลเป็นฮับการบินในอาเซียน

บพ.รอFAA ตรวจ”สอบซ่อม”รอบสอง – ไม่กังวล EASA ตรวจการบินไทย ตั้งศูนย์แก้ปัญหาการบิน ใช้ ม.44 สางปม ICAO

บพ. พร้อมรับการตรวจจาก FAA – อาคมเชื่อมาตรฐาน ไม่กังวล EASA ตรวจการบินไทย ตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาการบิน ใช้ ม.44 หวังเร่งแก้ปม ICAO ขีดเส้นสายการบินสิ้น ต.ค. 2558 ไม่ยื่นทำ AOC ใหม่ ตัดสิทธิ์การบิน

“แอนดริว ไวแอ็ตต์”เล่าโมเดลรัฐบาลเวียดนาม “Green Contract-MFF” คนอยู่กับป่า -ป่าอยู่กับคน” เพื่อการอยู่อย่างยั่งยืน

สัญญา Household Forest Protection Contract หรือ อีกชื่อหนึ่งเรียกว่า Green Contract ที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนสัญญาสำหรับให้ดูแลพื้นที่ ทีนี้ การให้ดูแลเฉยๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนให้ก็จะไม่มีแรงจูงใจ ดังนั้นเลยใช้รายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ตรงนั้นมาเป็นแรงจูงใจเป็นค่าตอบแทนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้ประโยชน์จากป่าโดยตรงด้วย เป็นการอนุรักษ์การดูแลอย่างยั่งยืน

1 17 18 19 20 21 25