Lifelong Learning สร้างทักษะอนาคต รับ Digital Future (ตอน 2): Re-skill ฝึกฝนตลอดเวลา

Lifelong Learning สร้างทักษะอนาคต รับ Digital Future (ตอน 2): Re-skill ฝึกฝนตลอดเวลา มีสถาบันการศึกษา 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป

chiraprapa

3 พฤษภาคม 2018

Lifelong Learning สร้างทักษะรับ Digital Future (ตอน 1): กำหนดเส้นทางอาชีพ

Lifelong Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมความพร้อมประชาชนให้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก รับ Digital Future ด้วยการเสริมทักษะดิจิทัล การ reskill และ upskill เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดแรงงาน และสร้างผลบวกให้เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

chiraprapa

1 พฤษภาคม 2018

“แจ็ค หม่า” (ตอนจบ): จับมือ UNCTAD สร้าง digital ecosystem เชื่อมโลกการพัฒนาที่ยั่งยืน – หนุนบทบาท”ผู้หญิง”

“แจ็ค หม่า” (ตอนจบ): จับมือ UNCTAD สร้าง digital ecosystem เชื่อมโลกการพัฒนาที่ยั่งยืน – หนุนบทบาท”ผู้หญิง”

chiraprapa

25 เมษายน 2018

“แจ็ค หม่า” (ตอน 1) : เศรษฐีใจบุญ(อีกคน)ของโลก สร้างสังคมด้วยการให้ มุ่ง 3 ด้าน “สิ่งแวดล้อม – สุขภาพ – การศึกษา”

“แจ็ค หม่า” เศรษฐีใจบุญ(อีกคน)ของโลก (ตอน 1) : สร้างสังคมด้วยการให้ มุ่ง 3 ด้าน “สิ่งแวดล้อม – สุขภาพ – การศึกษา”

chiraprapa

24 เมษายน 2018

Derivative Warrants เครื่องมือลงทุน เพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนได้พัฒนาไปมาก ส่งผลให้นักลงทุนมีทางเลือกที่จะใช้เครื่องมือสำหรับการลงทุนมากมาย ทั้งตราสารการเงิน ตราสารทุน กองทุนรวม ซึ่งแต่ละประเภทก็มีรายละเอียดและความซับซ้อนต่างกัน รวมถึงความเสี่ยง ผลตอบแทน ข้อดีข้อเสียของเครื่องมือแต่ละประเภทก็แตกต่างกัน แต่ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของเครื่องมือเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยให้นักลงทุนสามารถจัดสรรเงินทุนไปลงทุนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

chiraprapa

21 เมษายน 2018

“รื่นวดี สุวรรณมงคล” ยุคใหม่กรมบังคับคดี ใช้ Big Data เพิ่มช่องทางขายทรัพย์สิน – ไกล่เกลี่ยหนี้กลุ่มเปราะบาง พร้อมสร้างหลักสูตร “อาชีพนักบังคับคดี”

“รื่นวดี สุวรรณมงคล” ขับเคลื่อนกรมบังคับคดีแบบข้าราชการยุคใหม่ ใช้ Big Data เพิ่มช่องทางขายทรัพย์สิน-ไกล่เกลี่ยหนี้กลุ่มเปราะบาง สู่ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทำหลักสูตร”อาชีพนักบังคับคดี”

chiraprapa

17 เมษายน 2018

รู้จัก Hedge Fund กองทุนทางเลือก

ในความรู้สึกของผู้ลงทุนส่วนใหญ่ ชื่อ Hedge Fund มักจะนำไปสู่ความ ‘งง’ หรือความเข้าใจไม่แน่ชัดเกี่ยวกับกลไกการดำเนินงานของกองทุน หรืออีกทีหนึ่งก็ข้อสรุปที่ถือตามๆกันมาบางอย่าง เช่นว่า Hedge Fund เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง ตามที่เคยเห็นว่ามีข่าวกองทุนประเภทนี้ล้มละลาย การทำความรู้จักและเข้าใจ Hedge Fund ให้ดี จึงถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงให้กับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง

chiraprapa

14 เมษายน 2018

“สุวิทย์ สิมะสกุล” อดีตเอกอัครราชทูตกับมิติสร้างความร่วมมือ “ประชาชนต่อประชาชน” เชื่อมไทยเชื่อมลาว รากเหง้า กกเค้าเดียวกัน

สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ ทำงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและลาว ร่วมกับสมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพ ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่าง “ประชาชนต่อประชาชน” อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง มาตลอด 25 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 โดยการผลักดันของกระทรวงการต่างประเทศ และยังทำหน้าที่เชืื่อมความสัมพันธ์ไทย-ลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมด้านสังคม เศรษฐกิจ กีฬา วัฒนธรรม และวิชาการ

chiraprapa

11 เมษายน 2018

ลงทุนให้งอกเงยกับกองทุนรวม

การลงทุน เป็นการนำเงินที่สะสมไว้ไปบริหารจัดการเพื่อสร้างผลตอบแทน เพื่อชดเชยผลกระทบเงินเฟ้อ และสร้างความมั่งคั่ง ผู้ลงทุนสามารถเลือกได้ว่าจะบริหารการลงทุนด้วยตัวเองหรือการลงทุนผ่านกองทุนรวม ที่มีผู้จัดการกองทุน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มาช่วยจัดการลงทุนแทน การลงทุนแนวทางนี้จะทำให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น สามารถกระจายความเสี่ยงได้ดี

chiraprapa

7 เมษายน 2018

SCB EIC คาดเศรษฐกิจปี’61 โต 4% – กำลังซื้อแรงงานติดขัด-รายได้ลูกจ้างภาคการผลิตกับท่องเที่ยวหดตัว

SCB EIC มอง เศรษฐกิจไทยปี 2018 โต 4% จากเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวในทุกภูมิภาค การส่งออกการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นหนุนการลงทุนภาครัฐและเอกชน แต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลดีถึงตลาดแรงงาน การว่างงานมีทิศทางที่สูงขึ้น รายได้แรงงานตก แม้รัฐปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ทำให้การบริโภคกระจุกตัวในกลุ่มรายได้สูง

chiraprapa

3 เมษายน 2018
1 58 59 60 61 62 64