“รื่นวดี สุวรรณมงคล” ยุคใหม่กรมบังคับคดี ใช้ Big Data เพิ่มช่องทางขายทรัพย์สิน – ไกล่เกลี่ยหนี้กลุ่มเปราะบาง พร้อมสร้างหลักสูตร “อาชีพนักบังคับคดี”

“รื่นวดี สุวรรณมงคล” ขับเคลื่อนกรมบังคับคดีแบบข้าราชการยุคใหม่ ใช้ Big Data เพิ่มช่องทางขายทรัพย์สิน-ไกล่เกลี่ยหนี้กลุ่มเปราะบาง สู่ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทำหลักสูตร”อาชีพนักบังคับคดี”

รู้จัก Hedge Fund กองทุนทางเลือก

ในความรู้สึกของผู้ลงทุนส่วนใหญ่ ชื่อ Hedge Fund มักจะนำไปสู่ความ ‘งง’ หรือความเข้าใจไม่แน่ชัดเกี่ยวกับกลไกการดำเนินงานของกองทุน หรืออีกทีหนึ่งก็ข้อสรุปที่ถือตามๆกันมาบางอย่าง เช่นว่า Hedge Fund เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง ตามที่เคยเห็นว่ามีข่าวกองทุนประเภทนี้ล้มละลาย การทำความรู้จักและเข้าใจ Hedge Fund ให้ดี จึงถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงให้กับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง

“สุวิทย์ สิมะสกุล” อดีตเอกอัครราชทูตกับมิติสร้างความร่วมมือ “ประชาชนต่อประชาชน” เชื่อมไทยเชื่อมลาว รากเหง้า กกเค้าเดียวกัน

สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ ทำงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและลาว ร่วมกับสมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพ ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่าง “ประชาชนต่อประชาชน” อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง มาตลอด 25 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 โดยการผลักดันของกระทรวงการต่างประเทศ และยังทำหน้าที่เชืื่อมความสัมพันธ์ไทย-ลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมด้านสังคม เศรษฐกิจ กีฬา วัฒนธรรม และวิชาการ

ลงทุนให้งอกเงยกับกองทุนรวม

การลงทุน เป็นการนำเงินที่สะสมไว้ไปบริหารจัดการเพื่อสร้างผลตอบแทน เพื่อชดเชยผลกระทบเงินเฟ้อ และสร้างความมั่งคั่ง ผู้ลงทุนสามารถเลือกได้ว่าจะบริหารการลงทุนด้วยตัวเองหรือการลงทุนผ่านกองทุนรวม ที่มีผู้จัดการกองทุน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มาช่วยจัดการลงทุนแทน การลงทุนแนวทางนี้จะทำให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น สามารถกระจายความเสี่ยงได้ดี

SCB EIC คาดเศรษฐกิจปี’61 โต 4% – กำลังซื้อแรงงานติดขัด-รายได้ลูกจ้างภาคการผลิตกับท่องเที่ยวหดตัว

SCB EIC มอง เศรษฐกิจไทยปี 2018 โต 4% จากเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวในทุกภูมิภาค การส่งออกการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นหนุนการลงทุนภาครัฐและเอกชน แต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลดีถึงตลาดแรงงาน การว่างงานมีทิศทางที่สูงขึ้น รายได้แรงงานตก แม้รัฐปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ทำให้การบริโภคกระจุกตัวในกลุ่มรายได้สูง

ลงทุนหุ้นแบบไม่เป็น “เม่า” ไม่ ”ติดดอย”

ผู้ลงทุนคงจะเคยได้ยินคำว่า “เม่า” ซึ่งหมายถึงบุคคลรายย่อยที่ซื้อหุ้นโดยไม่มีความเข้าใจในหุ้นตัวนั้นอย่างแท้จริง ซื้อตามคนอื่น โดยเฉพาะรายย่อยหน้าใหม่จนกลายเป็น “เม่าบินเข้ากองไฟ” คือตามกันไปขาดทุน หรือบางครั้งอยู่ในสถานะ “ติดดอย” คือซื้อหุ้นมาในราคาสูง จนจำเป็นต้องถือหุ้นไว้เพราะไม่อยากขายหุ้นแบบขาดทุน ทำอย่างไรถึงไม่กลายเป็น “เม่า” และไม่ “ติดดอย”

1 38 39 40 41 42 45