อาเซียนเชื่อมโยงระบบการชำระเงินบนมาตรฐานกลาง หนุนใช้เงินสกุลท้องถิ่น แบงก์เปิดตัวโชว์เคสโอนเงินข้ามประเทศ

ธนาคารกลางในภูมิภาคได้ทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งธนาคารกลางสามารถมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการเชื่อมโยงบริการชำระเงิน โดยหนึ่งในเรื่องสำคัญ คือ การผลักดันให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินและมาตรฐานกลางที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ (Interoperability) สิ่งเหล่านี้จะช่วยเชื่อมโยงบริการชำระเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินในอนาคต

เมืองไทยประกันชีวิต ปรับโฉมองค์กรสู่โลกยุคใหม่ พร้อมตอบโจทย์ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์

เมืองไทยประกันชีวิต ปรับโฉมองค์กรสู่โลกยุคใหม่ พร้อมตอบโจทย์ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์

“จันทวรรณ สุจริตกุล” แจงบทบาท ธปท.ในอาเซียน สานต่อความร่วมมือภาคการเงิน ขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจ

ธปท. ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเงินในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้สกุลเงินท้องถิ่นของภูมิภาค การเปิดเสรีการประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ การยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางด้านการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน

โรดแมป ข้อตกลงอาเซียน “ปลอดหมอกควัน Haze-Free ปี 2020”

ปัญหามลพิษหมอกควันนี้เกิดทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน จนมีผลต่อคุณภาพอากาศและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 ทั้งไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย จะทำให้อาเซียนมีโอกาสแค่ไหนที่จะบรรลุเป้าหมายปลอดมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดนในปี 2020

“นพปฎล เดชอุดม” เป้าหมายความยั่งยืนเครือซีพี (จบ) : ต้องกล้าบอกเรื่องที่น่าขายหน้าคืออะไร – ระบุปี 2030 เครือซีพีจะไม่ใช่ตัวถ่วงโลก

“นพปฎล เดชอุดม” เปิดแนวคิดความยั่งยืน เครือซีพี (จบ) : “ต้องกล้าบอกเรื่องที่น่าขายหน้าคืออะไร ถ้าไม่เห็นความผิดตัวเอง แก้ไม่ได้หรอก ระบุปี 2030 เครือซีพีจะไม่ใช่ตัวถ่วงโลก

“นพปฎล เดชอุดม” เป้าหมายความยั่งยืนเครือซีพีกรุ๊ป ( 1) : “รับมือ – สะสาง – เลิกแก้ตัว” ลงมือแก้ปัญหาวิกฤติความเชื่อมั่น

เจาะแนวคิดการขับเคลื่อนความยั่งยืนของเครือซีพีผ่าน นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร ที่แสดงให้เห็นว่า เดินบนปรัชญา 3 ประโยชน์ อันประกอบด้วย ประเทศ สังคม และองค์กร ที่ปฏิบัติต่อเนื่องมาเกือบ 100 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท รวมทั้งการยึดหลักการรักษาสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มลพิษอากาศเชียงใหม่วิกฤติที่สุดในโลก – คนตื่นตัวใช้โซเชียลแชร์ข้อมูลเตือน – ไทยเดินหน้าจัดประชุมอาเซียนที่เชียงราย

เชียงใหม่มีค่ามลภาวะทางอากาศสูงเกินมาตรฐานมาเป็นระดับสีแดงคือมีผลกระทบต่อสุขภาพ (unhealthy) จนติดอันดับ 1 ของโลกตลอดทั้งเดือนมีนาคม จากค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (air quality index: AQI)

1 28 29 30 31 32 53