ระบบทางคู่ ข้อเท็จจริงรถไฟไทย (ตอนที่ 11 ): ความจำเป็นของรถไฟไทย ยุบทิ้งหรือปฏิรูป

ด้วยผลขาดทุนสะสมกว่า 8 หมื่นล้านบาท รวมถึงระบบรางที่ไม่ได้รับการพัฒนาตลอด 64 ปีของรฟท. ทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าควรเลิกกิจการรถไฟในประเทศไทยหรือไม่? หรือรถไฟไทยยังจำเป็นต่อการพัฒนาของประเทศและต้องมีเริ่มปฏิรูปกันอย่างจริงจัง

ส่งออกติดลบ 2 ปีซ้อน ปีหน้าคาดว่าโตแค่ 1% ธปท. ระบุมาจากปัจจัยภายใน”ข้อจำกัดในการผลิต”มากกว่าเศรษฐกิจโลก

รายงานนโยบายการการเงิน เดือนธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นรายงานการประมาณการเศรษฐกิจของ ธปท. อย่างเป็นทางการ ระบุว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้ากว่าที่ประเมินไว้ เนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐต่ำกว่าที่คาด การบริโภคเอกชนที่แม้จะค่อยๆ ฟื้นตัว แต่มีปัจจัยด้านรายได้เกษตรกรและภาระหนี้ครัวเรือนเป็นข้อจำกัดอยู่ เช่นเดียวกับการส่งออกที่ฟื้นตัวช้า ทำให้มีการปรับการเติบโตของเศรษฐกิจหรือจีดีพีจากเดิมที่คาดไว้ในเดือนกันยายน ปี 2557 ที่ 1.5% ปรับใหม่เป็น 0.8% และตัวเลขส่งออก-0.5%

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ชี้ “ราก” ของปัญหาความรู้ทางการเงินไม่เพียงพอ เหตุจาก “บริโภคนิยม ความยากจน ขาดการปฏิบัติ”

ความรู้ทางการเงินและการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน แท้จริงแล้วเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ปัญหานี้ถือว่ายังเป็นความท้าทายของผู้วางนโยบายในหลายภาคส่วน ที่จะหาทางออกที่เหมาะสมกับประชาชนที่มีความแตกต่างหลากหลาย

คมนาคมเสนอตั้ง “กรมราง” รับภาระแทน รฟท. “ออมสิน” กังขาย้าย พนง.โยกสินทรัพย์ยังไม่ชัด เคลียร์ “ปัญหาขาดทุน-หนี้แค่แสนล้าน” ไม่น่าห่วง ฝันอีก 3 ปีมีกำไร

คมนาคมเสนอตั้ง “กรมราง” รับภาระแทน รฟท. “ออมสิน” กังขาย้าย พนง.โยกสินทรัพย์ยังไม่ชัด เคลียร์ “ปัญหาขาดทุน-หนี้แค่แสนล้าน” ไม่น่าห่วง ฝันอีก 3 ปีมีกำไร

ระบบทางคู่ ข้อเท็จจริงรถไฟไทย (ตอนที่ 9): 11 รัฐบาลกับนโยบายรถไฟ “ทางคู่” วางแผน 3,000 กม. สร้างจริง 300 กม.

ที่ผ่านมารัฐบาลต่างๆ ได้มีความพยายามผลักดันเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องในเชิงนโยบายตลอดเวลา 20 ปี แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่สามารถสร้างได้ตามแผนที่วางไว้ …11 รัฐบาลไทย กับนโยบายรถไฟทางคู่ 22 ปี วางแผนสร้าง 3,000 กิโลเมตร แต่สร้างจริงเพียง 300 กิโลเมตร

ธปท. หนุนสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าเครดิตบูโร ช่วยรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุน

สัมมนา “สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยข้อมูลเครดิต” จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ บริษัทข้อมูลเครดิต และ ธปท. เพื่อสื่อสารถึงประโยชน์ของการเข้าเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตแก่สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ต่างๆ ช่วยรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุน

แกรนท์ ธอร์นตัน ชี้ 10 ปีเศรษฐกิจไทย- ขีดความสามารถในการแข่งขันถดถอยกว่าที่ควรจะเป็น

แกรนท์ ธอร์นตัน ชี้ 10 ปีเศรษฐกิจไทย- ขีดความสามารถในการแข่งขันถดถอยกว่าที่ควรจะเป็น และภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่หดตัว เศรษฐกิจประเทศไทยมีแนวโน้มหดตัวมากกว่าของภูมิภาคอาเซียน ทำให้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจมากกว่าที่ควรจะเป็น โดยแนวโน้มของการเติบโตหรือจีดีพีของเศรษฐกิจโลกหดตัว 34% ขณะที่ประเทศกลุ่มอาเซียนหดตัวเพียง 8% แต่ประเทศไทยหดตัวสูงถึง 66%

กนง. เสียงแตก 6:1 คงดอกเบี้ย 2% ห่วงเบิกจ่ายภาครัฐล่าช้ากว่าที่คาด – ส่งออกอาจจะติดลบ

การประชุม กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 2% เป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกัน เสียงแตก 6:1 ห่วงลงทุนภาครัฐล่าช้า – ชี้ส่งออกอาจจะติดลบ รอปรับตัวเลขสิ้นปี

1 43 44 45