ปาฐกถา “ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” โอกาสพลิกความเสมอภาคทางการศึกษา “เปลี่ยน 50 สตางค์สุดท้าย เป็น 5 บาทแรก”

ปาฐกถา “ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” โอกาสพลิกความเสมอภาคทางการศึกษา “เปลี่ยน 50 สตางค์สุดท้าย เป็น 5 บาทแรก”

dtac Loop: The Shape of Data (1): ใช้ AI วิเคราะห์ Big Data พัฒนา “สมองกลาง” เครื่องมือเจาะพฤติกรรม-เจาะใจลูกค้า

งานทอล์ค “Dtac loop : The Shapes of Data” บอกเล่าความก้าวหน้าของดีแทคในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในธุรกิจและพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย แบ่งเป็น 4 เรื่องราว ตั้งแต่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาตอบโจทย์การให้บริการและอำนวยความสะดวกผู้บริโภคไปจนถึงการทำเกษตรและการหยุดการแแพร่กระจายโรคระบาด

“วิรไท สันติประภพ” ชี้เทคโนโลยีการเงินเป็นเครื่องมือ “ปลดล็อค” ผลิตภาพ ภูมิคุ้มกัน และการเข้าถึงบริการการเงินของทุกกลุ่มที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

“วิรไท สันติประภพ” ชี้เทคโนโลยีการเงินเป็นเครื่องมือ “ปลดล็อค” ผลิตภาพ ภูมิคุ้มกัน และการเข้าถึงได้ของบริการการเงินของทุกกลุ่มที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

“กรมส่งเสริมสหกรณ์” จับมือ “แบงก์กรุงไทย” วางระบบไอที “เครื่องรูดบัตร-QR code” – นำร่อง 127 สหกรณ์ หวังลดทุจริตหมื่นล้าน

“กรมส่งเสริมสหกรณ์” จับมือ “แบงก์กรุงไทย” วางระบบไอที “เครื่องรูดบัตร-QR code” – นำร่อง 127 สหกรณ์ ลดทุจริตหมื่นล้าน

ธนาคารเกียรตินาคินเปิดตัวที่ปรึกษาการเงิน “KK Magic Mirror เมื่อเทคโนโลยีไม่เท่ากับหุ่นยนต์”

ธนาคารเกียรตินาคินเปิดตัวที่ปรึกษาการเงิน “KK Magic Mirror เมื่อเทคโนโลยีไม่เท่ากับหุ่นยนต์”

“วิวัฒน์ ศัลยกำธร” รมช.เกษตรฯ ชูบทบาทสหกรณ์สร้างชุมชนเข้มแข็ง-ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ

“วิวัฒน์ ศัลยกำธร” รมช.เกษตรฯ ชูบทบาทสหกรณ์สร้างชุมชนเข้มแข็ง-ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ

1 2 3 4 33