“ไอเอ็มเอฟ” เตือนเศรษฐกิจโลกผ่านจุดสูงสุด แนะเร่งสะสม “กันชน” รับมือภาวะถดถอย – พร้อมหาทางออกความร่วมมือระหว่างประเทศ

“ไอเอ็มเอฟ” เตือนเศรษฐกิจโลกผ่านจุดสูงสุด แนะเร่งสะสม “กันชน” รับมือภาวะถดถอย – พร้อมหาทางออกความร่วมมือระหว่างประเทศ

ธนาคารโลกเตือนรับมือสงครามการค้ากระทบมากกว่าที่คาด – ชี้ถึงจุดสูงสุดเศรษฐกิจการค้าโลก แนะเอเชียรับบทผู้นำโลกรักษา “ระเบียบการค้าเสรี”

ธนาคารโลกเตือนรับมือสงครามการค้า กระทบมากกว่าที่คาด – ชี้ถึงจุดสูงสุดของเศรษฐกิจการค้าโลก แนะเอเชียรับบทผู้นำโลกรักษา “ระเบียบการค้าเสรี”

ธปท. เปิดต้นทุน “ใช้เงินสด” แพงกว่า “e-Payment” 3 เท่า – ชี้เสียต้นทุนผลิต – ขนส่งปีละ 50,000 ล้านบาท

เมื่อเทียบต้นทุนการชำระเงินด้วยมูลค่าธุรกรรมที่เท่ากันพบว่าเงินสดจะแพงกว่า e-Payment ประมาณ 3 เท่า โดยต้นทุนการใช้เงินสดต่อรายการอยู่ที่ 1.26 บาท ซึ่งยังไม่รวมต้นทุนในการบริหารจัดการและต้นทุนทางสังคมต่างๆ ขณะที่ e-Payment อย่างการโอนเงินผ่านมือถือจะมีต้นทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรและระบบจะมีต้นทุนเฉลี่ยต่อรายการที่ 0.1-0.4 บาทต่อรายการเท่านั้น

ธปท. เปิดผลวิจัย “ความเชื่อมโยง” ระบบการเงินไทย ซับซ้อนพร้อมส่งผ่านวิกฤติการเงิน – แนะเตรียมเครื่องมือรองรับ

ธปท.เปิดผลวิจัย “ความเชื่อมโยง” ระบบการเงินไทย ซับซ้อนพร้อมส่งผ่านวิกฤตการเงิน – แนะเร่งเตรียมเครื่องมือรองรับ

เสวนา “The Future of Money, Finance, and Central Banking” – ถามหาความเชื่อมั่น ความอุ่นใจ ท่ามกลางความท้าทายที่คาดการณ์ไม่ได้

เสวนา “The Future of Money, Finance, and Central Banking” – ถามหาความเชื่อมั่น ความอุ่นใจ ท่ามกลางความท้าทายที่คาดการณ์ไม่ได้

“สมประวิณ มันประเสริฐ” ภารกิจ Banking the UNBANKED – เรากำลังเข้มแข็งเพราะคัดคน “อ่อนแอ” ออกหรือไม่?

ข้อมูลปี 2559 สำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและ ธปท. พบว่าคนที่ไม่ได้รับบริการการเงิน และคนที่เข้าถึงแต่ไม่ได้รับบริการทั่วถึงรวมกันกินสัดส่วนประมาณ 40% ของคนทั้งหมด ที่น่าตกใจคือคน 25% เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบ แต่ดิจิทัลจะช่วยให้ banking the unbanked ได้เพราะสามารถเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมได้มากกว่าเดิม

75 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย : เหลียวหลัง แลหน้า บทบาทของธปท.คืออะไร?

75 ปีของธปท.ว่าบทบาทของธปท.เรียกว่าแตกต่างและไม่ค่อยได้เห็นจากธนาคารกลางอื่นๆ โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นอกเหนือไปจากการดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจ เช่น การให้ธนาคารพาณิชย์ออกไปเปิดสาขาในอำเภอนอกรอบเมืองด้วยโดยตั้งเป็นเงื่อนไขพ่วงในการเปิดสาขาในอำเภอเมือง มีการจูงใจให้รับช่วงซื้อลดตั๋วที่เกิดในภาคธุรกิจสำคัญ เป็นต้น แต่แลไปข้างหน้า ธปท.เจอความท้าทายในหลายด้าน ทั้งเสถียรภาพการเงิน ระบบการเงินและที่สำคัญการสื่อสารถึงนโยบายและบทบาท

กนง. คงดอกเบี้ย 1.5% เสียงแตก 5:2 ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย ชี้ความจำเป็นลดลงเรื่อยๆ – รับกังวล “สงครามการค้า” ไม่รู้ออกหัวออกก้อย

กนง.เสียงแตก 5:2 คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5% แต่ส่งสัญญานขึ้นดอกเบี้ยเพราะความจำเป็นลดลง ยังคงกังวลพฤติกรรมเสี่ยงในระบบการเงิน รวมทั้งวิตกผลสงครามการค้าที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

นายกฯ ลั่นยังไม่เผยจุดยืนการเมือง หลอกให้งงไปก่อน – ครม. ชดเชย VAT คนจน 6% แต่ไม่เกิน 500 บาท/เดือน

นายกฯ ลั่นยังไม่เผยจุดยืนการเมือง หลอกให้งงไปก่อน – ครม. ชดเชย VAT คนจน 6% แต่ไม่เกิน 500 บาท/เดือน

1 2 3 39