ถอดบทเรียนเยียวยาสไตล์ออสซี่-ญี่ปุ่น-มะกัน

อุทกภัยในไทยสะท้อนว่าเราไม่อาจหลีกหนีภัยพิบัติได้พ้น การเรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศที่คุ้นเคยกับหายนภัยอย่างสหรัฐ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จะเปิดมุมมองในการหารูปแบบเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น

“ยุทธการ มากพันธุ์” แปลง”คำแสด ริเวอร์แควฯ” – ดีไซน์เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เป็นโมเดลองค์กรยั่งยืน

“ยุทธการ มากพันธุ์” แปลง”คำแสด ริเวอร์แควฯ” – ดีไซน์เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เป็นโมเดลองค์กรยั่งยืน

เปิดงานวิจัยสิทธิบัตรแบบ evergreening ใน 5 ประเทศ ชี้เป็นการขัดขวางการเข้าถึงยา และบ่อนทำลายการสร้างนวัตกรรม

เปิดงานวิจัยสิทธิบัตรแบบ evergreening ใน5 ประเทศ ชี้เป็นการขัดขวางการเข้าถึงยา และบ่อนทำลายการสร้างนวัตกรรม

เปิดสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง “องค์การค้าของสกสค.” ภาคพิเศษ

เปิดสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง “องค์การค้าของสกสค.” ภาคพิเศษ จ่ายค่าคอมฯเกือบ 20% แต่ทำผิดสัญญา ชงผอ.อนุมัติจ่ายเป็นกรณีพิเศษ

1 483 484 485 486 487 505