สถาบันการเงินขอ soft loan แบงก์ชาติ สูงถึง 366,399 ล้านบาท มาจากลูกค้าบุคคลขอกู้กว่า 2 แสนล้าน

สถาบันการเงิน 21 แห่ง ยื่นขอวงเงิน soft loan จากธปท. สูงถึง 366,399 ล้านบาท โดยลูกค้าที่ขอรับความช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดามากกว่าธุรกิจเอสเอ็มอี

“นลินี ทวีสิน” ออกทีวีแจงกองทุนสตรีเน้น “ยั่งยืน” อ้างใช้ระเบียบสำนักนายกฯ เพื่อความคล่องตัวก่อนยื่นเป็นพ.ร.บ.

“นลินี ทวีสิน” ออกทีวีแจงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าถึง และเป็นประโยชน์ยั่งยืน อ้างใช้ระเบียบสำนักนายกฯ ดำเนินการเพื่อความคล่องตัว เมื่อทุกอย่างเข้าทีพร้อมออกเป็นพ.ร.บ. เดินตามรอยกองทุนหมู่บ้าน

“โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์” ชี้แรงกดดัน “เศรษฐกิจไทยในบริบทอาเซี่ยน” – ไทยเป็น “เด็ก” มากในเวทีนี้

“โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์” ชี้แรงกดดัน “เศรษฐกิจไทยในบริบทอาเซี่ยน” – ไทยเป็น “เด็ก” มากในเวทีนี้

ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากสุดในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์ — แจก iPad ส.ส. และสุนทรพจน์ภาษาไทยของนายกฯที่ญี่ปุ่น

ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากสุดในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์ – แจก iPad ส.ส. และสุนทรพจน์ภาษาไทยของนายกฯที่ญี่ปุ่น

ทีดีอาร์ไอเผย 6 ปี รัฐออก กม. 335 ฉบับ – “วิษณุ เครืองาม” ติงรัฐบาลไม่มีแผนนิติบัญญัติ ปล่อยให้กระทรวงออกกฏหมายตามใจชอบ

ทีดีอาร์ไอเผย 6 ปี รัฐบาลไทยออกกฏหมาย 335 ฉบับ แต่ละฉบับใช้เวลาเฉลี่ย 2 ปี ชี้ส่วนใหญ่ค้างที่กฤษฏีกานานสุด 262 วัน “วิษณุ” ติงรัฐบาลไม่มีแผนนิติบัญญัติ ปล่อยให้ทุกกระทรวงออกกฏหมายตามใจชอบ แนะลดขั้นตอนให้น้อยลงเพื่อภาคประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น

คปก. คัดค้านใช้ระเบียบสำนักนายกฯ ตั้งกองทุนสตรี ชี้ช่องส่งศาลรัฐธรรมนูญ-ศาลปกครองพิจารณา ระงับขบวนการสังคมสงเคราะห์

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เดินหน้ายื่นหนังสือถึงนายกฯ คัดค้านใช้ระเบียบสำนักนายกฯ ตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมความไม่โปรงใสเรียกเงินค่าสมัครสมาชิก ชี้ช่องให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ-ศาลปกครอง ตีความระงับการดำเนินการ

1 483 484 485 486 487 521