2011 ที่สุดแห่งหายนภัยราคาแพง จับตาปี 2012 ทุบสถิติ?

ปี 2011 ขึ้นแท่นที่สุดแห่งหายนภัยราคาแพง ส่วนปี 2012 โลกยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากหลายปัจจัย รวมถึงปรากฏการณ์ลานีญา

เสรี วงษ์มณฑา มองปราด…ยุคยิ่งลักษณ์ ก้าวแรก “นกแก้ว” อ่อนใน-แข็งนอก “ปชป.- ฝ่ายค้าน” อ่อนนอก-อ่อนใน

“เสรี วงษ์มณฑา” มองปราด…“ยุคยิ่งลักษณ์” ก้าวแรก “นกแก้ว” อ่อนใน-แข็งนอก “ปชป.- ฝ่ายต้าน” อ่อนนอก – อ่อนใน

“วิไลพร ทวีลาภพันทอง” เปิดวิจัยไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ ความเสี่ยงภัยพิบัติไทย 18 ประเภท รัฐต้องทำแผนภัยพิบัติแห่งชาติ!

เปิดงานวิจัยความเสี่ยงภัยพิบัติประเทศไทย 18 ประเภท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สแนะรัฐต้องทำแผนภัยพิบัติแห่งชาติ

หลังจอบรรณาธิการ 3/1/55

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงปีมีทั้งที่ควรจดจำและควรถอดบทเรียน 365 วันของทุกคนมีสิ่งต่างๆเข้ามามากมาย อยู่ที่ว่าคนรับจะนิยามสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีกับตัวเอง

1 479 480 481 482 483 505