K Capstone 2 ต่อยอดโครงการฝึกงานแนวใหม่ เมื่อโลกยุคดิจิทัล “เทคโนโลยี” เป็นเพียงสินค้า

K Capstone 2 ต่อยอดโครงการฝึกงานแนวใหม่ เมื่อโลกยุคดิจิทัล “เทคโนโลยี” เป็นเพียงสินค้า

รมต.ยุติธรรมจี้ดีเอสไอ แจงความคืบหน้า – ติดตาม “คดีพระธัมมชโย – คดีผู้บริหารยักยอกเงินสหกรณ์คลองจั่น”

รมต.ยุติธรรมจี้ดีเอสไอ แจงความคืบหน้า – ติดตาม “คดีพระธัมมชโย – คดีผู้บริหารยักยอกเงินสหกรณ์คลองจั่น”

โออาร์ สนองนโยบายรัฐฯ หนุนผลไม้ไทยเปิดพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ขายผลผลิตเกษตรกร

โออาร์ สนองนโยบายรัฐฯ หนุนผลไม้ไทยเปิดพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ขายผลผลิตเกษตร

กบข. ร่วมกับ SAM จัดโครงการคลินิกแก้หนี้สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ไม่เกิน 2 ล้าน/ราย

กบข. ร่วมกับ SAM จัดโครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อสมาชิก กบข.ที่มีหนี้สินกับเจ้าหนี้หลายรายสามารถสมัครเข้าโครงการรับบริการแก้ไขแบบเบ็ดเสร็จ โดย SAM จะพิจารณาคุณสมบัติ ก่อนเจรจากับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้

สภาวะหลังอาณานิคมที่ไม่หลุดพ้นของการป่าไม้ไทย

การที่ขบวนการจัดการป่าของประชาชนถดถอยต่อเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การติดกับดักการแบ่งแยกของรัฐ การถูกปิดล้อมให้ตัดขาดความเชื่อมโยงกับสาธารณะให้เป็นเรื่องปัญหาเฉพาะกลุ่ม ไม่เชื่อมโยงป่าไม้กับปัญหาประเทศทั้งเรื่องความยากจน หนี้สิน ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่เกี่ยวกับการฟื้นฟูโลกร้อน การสร้างความมั่นคงอาหาร เพิ่มพื้นที่สีเขียว และอื่นๆ ทำให้โครงสร้างอำนาจรัฐไม่ถูกปรับเปลี่ยน ยังคงตรึงระบบอำนาจนิยมมาตั้งแต่ยุคสมัยอาณานิคมทางปัญญา

“กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ” แจงข้อกล่าวหาปล่อยกู้เอิร์ธ (ตอนที่ 17) : ความล่าช้าคือความไม่เป็นธรรมหรือไม่

“กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ” แจงข้อกล่าวหาปล่อยกู้เอิร์ธ (ตอนที่ 17) : ความล่าช้าคือความไม่เป็นธรรมหรือไม่

อคติของการไม่อยากรับรู้ข่าวสารที่เราไม่อยากได้ยิน: Information Avoidance

การมี “สมองที่เปิด” รับรู้ข้อมูลจากหลายๆด้านนั้น ทั้งข้อมูลที่อาจจะทำให้เราสบายใจและไม่สบายใจเมื่อได้ยิน นับว่าเป็นคุณสมบัติของผู้นำที่ดีไม่ว่าจะเป็นผู้นำของครอบครัว ขององค์กร หรือของสังคมก็ตาม

“สาระ ล่ำซำ” รับรางวัล Executive Champion of the Year ระดับภูมิภาคเอเชีย

“สาระ ล่ำซำ” รับรางวัล Executive Champion of the Year จาก Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards 2019 ตอกย้ำภาพผู้นำธุรกิจประกันชีวิตที่แข็งแกร่งและโดดเด่นในระดับภูมิภาคเอเชีย

รายงานโนมูระชี้ประเทศผู้ชนะ!! จากสงครามการค้าระหว่าง สหรัฐฯ-จีน

รายงานโนของมูระสรุปว่า ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก 2 ปัจจัย คือ การนำเข้าเพื่อทดแทน และการย้ายฐานการผลิตออกจากจีน มาเลเซียได้ประโยชน์มากที่สุด ส่วนเวียดนามได้ประโยชน์มากสุดในเรื่องการย้ายฐานการผลิต และสงครามการค้า ทำให้เวียดนามได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากที่สุด คือมีสัดส่วนเท่ากับ 7.9% ของ GDP

1 2 3 4 5 505