กลยุทธ์ “6 M” ความสำเร็จของ “ที.เค. เฟอร์เทค” ผู้ผลิต-ส่งออกเฟอร์นิเจอร์และของใช้ไม้ยางพารา

กลยุทธ์ “6 M” ความสำเร็จของ “ที.เค. เฟอร์เทค” ผู้ผลิต-ส่งออกเฟอร์นิเจอร์และของใช้ไม้ยางพารา

ความสำเร็จของ “มูลนิธิโรบิน ฮู้ด” องค์กรการกุศล ที่ยึดหลัก “ผลตอบแทนการลงทุน”

การเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดองค์กรการกุศลในเชิงการลงทุน มูลนิธิโรบิน ฮู้ด จะเน้น การทำ due diligence เพื่อตรวจสอบฐานะโครงการ การมีส่วนร่วมโดยตรงกับกลุ่มคนที่ได้รับเงินทุน และการประเมินผลกระทบทางสังคมของโครงการ เนื่องจากมองเห็นความเกี่ยวพันกันระหว่างการดำเนินงานที่เข้มแข็งกับองค์กรที่มีผลงานสูง มูลนิธิฯ จึงให้การสนับสนุนแก่องค์กรที่ได้รับการช่วยเหลือ ทั้งในแง่เงินทุน การบริหารจัดการ และการให้การสนับสนุนทางเทคนิค หากโครงการไม่บรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน จะถูกตัดเงินช่วยเหลือ หรือยกเลิกการสนับสนุน

IMF ปรับลด GDP โลกปี 2018 – 2019 ระบุความเสี่ยงสงครามการค้าเพิ่มขึ้น

EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ “IMF ปรับลด GDP โลกปี 2018 2019 ระบุความเสี่ยงสงครามการค้าเพิ่มขึ้น”โดยรายงานว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook) ในเดือนตุลาคม 2018 และปรับลดคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลกในปี 2018 และ 2019 ลดลงเป็น 3.7% ทั้งสองปีจากประมาณการในเดือนกรกฎาคมที่ระดับ 3.9% จากการที่หลายกลุ่มประเทศมีการขยายตัวน้อยกว่าที่คาด ประกอบกับความเสี่ยงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบจากสงครามการค้า

3 ประเทศในเอเชียครองอันดับพาสปอร์ตที่ทรงอำนาจที่สุดในโลก

การได้ฟรีวีซ่าจากประเทศต่างๆ จำนวนมากจึงถือเป็นประกาศเสรีภาพในการเดินทาง และเป็นดัชนีวัดศักดิ์ศรีของประเทศได้กลายๆ จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยที่ประเทศในแถบเอเชียซึ่งมีความสำคัญด้านการเมืองและเชิงกลยุทธ์ ประกอบกับขนาดเศรษฐกิจที่ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้รับฟรีวีซ่าจากประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้น จนกระทั่งพาสปอร์ตของญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลี จึงกลายเป็นพาสปอร์ตที่ทรงอำนาจที่สุดของโลกในปัจจุบัน

ไทยใช้งบการศึกษาสูงกว่ากลุ่ม OECD ระบุปี’59 เกือบ 9 แสนล้าน จัดสรรไม่มีประสิทธิภาพ เด็กยากจนออกกลางคัน-ไม่เรียนต่อ

เปิดผลวิจัยรายจ่ายการศึกษาไทย สูงเกือบ 9 แสนล้าน นักวิชาการชี้ “เพียงพอ”แต่จัดสรรทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพ เหตุกระจายงบต่อพื้นที่เหลื่อมล้ำ 3 เท่า ครอบครัวจน แบกรายจ่ายสูงกว่า ครอบครัวรวย 4 เท่า กสศ.เสนอเปลี่ยนวิธีจัดสรรใหม่ มุ่งเน้นปัญหา ความต้องการของพื้นที่-ผู้เรียน แก้เหลื่อมล้ำและช่วยรัฐประหยัดงบได้จริง

“จัดบ้าน” ก่อนตาย

Magnusson บอกว่าลูกหลานอยากได้ของดีๆ บางชิ้นที่ได้เลือกสรรมาแล้วแต่ไม่ต้องการของทั้งหมด เพราะในสายตาของเขานั้นส่วนหนึ่งเป็นขยะ สำหรับผู้เขียนขอบอกว่า ถ้าคิดว่าเมื่อเกิดมาก็ไม่ได้มีอะไรติดมือมาเลย เช่นเดียวกันตอนจากไป สิ่งของที่เราสะสมมานั้นเป็นสมบัติชั่วคราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราอยู่บนโลกนี้ เราไม่ควรทำให้มันตกเป็นภาระของลูกหลาน มันควรเป็นสิ่งสร้างสรรค์สำหรับลูกหลานในชั่วคนต่อไป

น้ำดื่มปกติที่ไม่ธรรมดา

ภายใต้ความธรรมดาหรือง่ายๆ นั้นอาจมีความซับซ้อนซ่อนอยู่จากการสร้างขึ้นของมนุษย์ด้วยกันเองเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง ความสามารถรู้เท่าทันมนุษย์ด้วยกันเองจึงเป็นทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตปัจจุบัน

1 2 3 4 453