3 ประสาน รัฐ-ชุมชน-ซีพีเอฟ สร้างสมดุลป่าชายเลน ฟื้นป่าเสื่อมโทรม-คืนสัตว์หายากสู่ธรรมชาติยั่งยืน

3 ประสาน รัฐ-ชุมชน-ซีพีเอฟ สร้างสมดุลป่าชายเลน ฟื้นป่าเสื่อมโทรม-คืนสัตว์หายากสู่ธรรมชาติยั่งยืน

SciSci ให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการซึ่งมาจากการศึกษาวิจัยและข้อเสนอทางทฤษฎีเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาจนมีนักวิจัยจำนวนมากกำลังศึกษาผลงานตีพิมพ์เหล่านี้และพยายามประเมินว่าเรื่องใดมีประโยชน์มากน้อยเพื่อช่วยปรับทิศทางของแนวทางการศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดผลงานวิชาการในอนาคตที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติมากที่สุด การศึกษาแบบนี้เรียกว่า SciSci

เอไอช่วยจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม-ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดันจีดีพีโลกสูง 5 ล้านล้านดอลลาร์ สร้างงาน 38 ล้านงานในปี2073

เอไอช่วยจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม-ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดันจีดีพีโลกสูงถึง 5 ล้านล้านดอลลาร์ สร้างงานถึง 38 ล้านงานในปี2073

กสิกรไทยได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกดัชนี DJSI ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน ตอกย้ำรากฐานวัฒนธรรมองค์กร “กรีน ดีเอ็นเอ”

กสิกรไทยได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกดัชนี DJSI ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน เป็นแบงก์แรกของไทย ตอกย้ำรากฐานวัฒนธรรมองค์กร “กรีน ดีเอ็นเอ”

ไทยพาณิชย์ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ไทยพาณิชย์ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ก.ล.ต. ลงโทษ “พิชญ์ โพธารามิก-เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล” ปรับ 59 ล้าน ใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น JTS

ก.ล.ต. ลงโทษ “พิชญ์ โพธารามิก-เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล” ปรับ 59 ล้าน ใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น JTS

ก.ล.ต. – สวส. – สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม จับมือผลักดัน “วิสาหกิจเพื่อสังคม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ก.ล.ต. – สวส. – สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม จับมือผลักดัน “วิสาหกิจเพื่อสังคม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ความเสียหายจากสงครามการค้าในยุคการผลิตแบบ “ห่วงโซ่อุปทานโลก”

การผลิตแบบห่วงโซ่อุปทาน ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯและจีนพึ่งพากันและกัน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ “เข้ากันไม่ได้กับสงคราม” แต่ยังทำให้สงครามแทบจะกลายเป็นเรื่องที่คนเราคาดคิดไม่ออก

1 2 3 4 512