อีไอซีวิเคราะห์อุตสาหกรรมยางพาราไทยปี 2020 ราคาตลาดโลกต่ำกดดัน

อีไอซีคาดปี 2020 ราคายางพาราในประเทศจะยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงกับปี 2019 จากผลกระทบจากราคาโลกที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำที่ 1.6-1.8 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม ขณะที่ผลผลิตยางพาราโลก และการใช้ยางพาราโลก มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเท่ากันที่ 2% จากปี 2019

KKP Research วิเคราะห์วิกฤตภัยแล้ง 2020 ปีนี้รุนแรงแค่ไหน – ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย

KKP Research คาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้จะมีความรุนแรงเทียบเท่ากับหรือรุนแรงกว่าวิกฤตภัยแล้งในปี 2016 จากปริมาณน้ำต้นทุนที่อยู่ในระดับต่ำเข้าขั้นวิกฤตในหลายพื้นที่ชลประทาน อีกทั้งยังประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งจำเป็นต้องจัดสรรน้ำที่มีอยู่เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อรักษาระบบนิเวศ (การป้องกันน้ำเค็มรุก) ก่อนที่จะจัดสรรให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม

PwC คาดปี’63 เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ “ภาวะชะลอตัวของโลกาภิวัตน์”

PwC คาดปี 63 เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ “ภาวะชะลอตัวของโลกาภิวัตน์” โดยภาคบริการจะยังคงเป็นดาวเด่นของการค้าโลก ส่วนการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่มีการกระจายตัวอย่างเท่าเทียมกัน คาดอินเดียขยับขึ้นติด 1 ใน 3 ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก และจำนวนประชากรโลก-ผู้สูงอายุสูงสุดเท่าที่เคยมีมา

22 ปี ศาล รธน.ยุบ 109 พรรค

“ไทยพับลิก้า” สำรวจ 22 ปี ศาล รธน.ยุบ 109 พรรค พร้อมเปรียบเทียบความเหมือน-จุดต่าง ยุบพรรคไทย-ต่างประเทศ และข้อเสนอแนะจากงานวิจัย“การยุบพรรคการเมือง โดยองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ”

ความท้าทายทางการต่างประเทศและทางยุทธศาสตร์ความมั่นคง

สมาชิกในที่ประชุมหลายท่านเสนอว่า ในขณะที่โลกเปลี่ยนเร็วมาก เหมือนเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเลยก็ว่าได้ จนของใหม่กับของเก่านั้นช่างต่างกันมาก การเปลี่ยนแปลงก็ช่างซับซ้อนซ่อนเงื่อนมาก ฉะนั้นการวิจัย ค้นคิด และการเรียนรู้ การปรับตัว การจัดองค์กรใหม่อย่างรวดเร็ว และให้ได้ผลนั้น จึงจำเป็นมาก ในสถานการณ์เช่นนี้ รัฐและสังคมไทยพึงต้องร่วมกันคิด ระดมปัญญา เอาปัญญา เอากระบวนทัศน์ใหม่ไปรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ด้านการต่างประเทศและความมั่นคงให้ได้ ต้องเริ่มทำ ลองทำ และเร่งทำ

รายงานประจำปีของกลุ่ม Eurasia Group 10 อันดับความเสี่ยงสำคัญสุดของโลกปี 2020

แนวโน้มทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ มีทิศทางพัฒนาที่ตกต่ำลง นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากขึ้นเห็นว่า จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2020 และ 2021 ส่วนภาวะภูมิรัฐศาสตร์ก็ตกต่ำลง สหรัฐฯ หันไปยึดมั่นนโยบายที่ตัวเองเป็นฝ่ายตัดสินใจโดยไม่ฟังเสียงของประเทศอื่น ส่วนจีนก็กำลังเสนอทางเลือกเข้ามาแข่งขันในเวทีโลกมากขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เริ่มจะมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ จากสภาพดังกล่าว ทำให้ 2020 เป็นปีที่จะเกิดความยุ่งยาก

1 2 3 4 534