ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ออมสิน วิทัย รัตนากร ร่วมสัมมนา งาน GO THAILAND 2024

ผอ.ออมสิน วิทัย รัตนากร ร่วมสัมมนา งาน GO THAILAND 2024

21 ธันวาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมเสวนา Green Market Blue Ocean ภายในงานสัมมนา GO THAILAND 2024 : GREEN ECONOMY – LANDBRIDGE โอกาสทอง? ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอทิศทางการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตตามเมกกะเทรนด์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของธนาคารออมสินตลอด 3 ปีที่ผ่านมาในบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อสังคม เดินหน้าแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของไทย ทั้งบรรเทาปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ที่มุ่งเน้นสร้างคุณค่าร่วมตามกรอบแนวคิด CSV : Creating Shared Value เพื่อธุรกิจและสังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ได้นำแนวคิด CSV มาใช้ในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน สนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเรื่องหนี้ในระบบเป็นหลัก โดยเฉพาะลูกหนี้สินเชื่อฉุกเฉินรายละ 1 หมื่นบาท ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งธนาคารสามารถปล่อยกู้และดึงคนเข้าสู่ระบบได้ 1.1 ล้านคน และยังมีมาตรการช่วยเหลือต่างๆ อาทิ มาตรการแก้ไขลูกหนี้ NPLs หรือ มาตรการ 4 ไม่ นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพร้อมในการเดินหน้าสู่ Net Zero ในปี 2050 โดยวางเป้าหมายในปี 2030 จะต้องลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากกว่า 50% รวมถึงการใช้ ESG Score สำหรับการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อผ่าน ESG Score ไปแล้วมากกว่า 3 หมื่นล้านบาท เป็นต้น โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษ : Exploring the Dynamics : การค้าโลกใหม่ และมีผู้นำองค์กรจากภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเสวนา ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566