ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประเพณีงานเจ เยาวราช 2566 “ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล” สืบสานงานบุญ สร้างกุศลครั้งใหญ่แห่งปี!

ประเพณีงานเจ เยาวราช 2566 “ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล” สืบสานงานบุญ สร้างกุศลครั้งใหญ่แห่งปี!

6 ตุลาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายประสิทธิ์ องค์วัฒนา ประธานจัดงาน “ประเพณีงานเจ เยาวราช 2566” และประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์

ประกาศความพร้อมจัดใหญ่ “ประเพณีงานเจ เยาวราช 2566” ชูแนวคิด “ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล” โชว์เมนูจำลอง “ผัดหมี่สวรรค์ ธัญพืชมงคล” จากโรงแรมแกรนด์ ไชน่า เยาวราช พร้อมปรุงสดบนกระทะใหญ่ ในพิธีเปิดงานวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคมศกนี้ ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช อลังการขบวนแห่รถบุปผชาติองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิม ชมการแสดงโชว์เชิดมังกรปีนเสา ล่อแก้ว พ่นไฟ สิงโตต่อตัวตีลังกา ขบวนเทอดพระเกียรติ อิ่มบุญอิ่มอร่อยกับร้านค้าอาหารเจคุณภาพเลิศรส เต็มพื้นที่ 2 ฝั่งถนนเยาวราช ตลอดงาน 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่วันที่ 14–23 ตุลาคม 2566

นายประสิทธิ์ องค์วัฒนา ประธานจัดงาน “ประเพณีงานเจ เยาวราช 2566” และประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ เปิดเผยว่า งานเจ เยาวราช เป็นประเพณีสำคัญประจำปีที่เกิดจากแรงบันดาลใจและความศรัทธาของคนไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราชที่ได้ร่วมสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย ด้วยการงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ สร้างกุศล เจริญศีลภาวนา แผ่เมตตาให้สรรพสิ่งทั้งปวง และสร้างเสริมสุขภาพ ถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งพ่อค้า ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการภัตตาคาร ร้านอาหาร และกลุ่มผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานเป็นประจำทุกปี กลายเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลงานเจในกรุงเทพฯ ที่มีผู้ถือศีลกินเจทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมาก

สำหรับ “ประเพณีงานเจ เยาวราช 2566” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14–23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช ภายใต้แนวคิด “ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล” เพื่อให้ประชาชนได้สักการะและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งเยาวราชที่อัญเชิญมาไว้ในมณฑลพิธี รักษาและดำรงไว้ซึ่งประเพณีถือศีลกินเจเยาวราชที่จัดขึ้นอย่างสมเกียรติและยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานอาหารเจที่สะอาด ถูกหลักอนามัยและปลอดภัย โดยการจัดงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ งานด้านพิธีกรรม และ งานด้านพิธีการ

งานด้านพิธีกรรม ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. มงคลสถาน : ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช เป็นมณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเยาวราชให้ความเคารพ และจัดพื้นที่ต้อนรับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ สำหรับประเพณีงานเจนี้ ได้ใช้พื้นที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช เป็นพื้นที่มณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์

2. ตำนาน 22 ศาลเจ้า : พิธีรวมผงธูปจาก 22 ศาลเจ้าในเยาวราช ซึ่งในแต่ละปีมีประชาชนจากทั่วทุกมุมโลกมากราบไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าต่าง ๆ ทั้ง 22 ศาลเจ้าเป็นจำนวนมาก ด้วยแรงอธิษฐาน แรงศรัทธาได้ส่งผ่านธูปที่ปักไปยังเทพเจ้าและศักดิ์สิทธิ์ คนแล้วคนเล่า ปีแล้วปีเล่า นานนับช่วงอายุคน ด้วยแรงอธิษฐานและความเชื่อมั่นในพลังแห่งศรัทธา จะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญ และเป็นมงคลชีวิตแด่ผู้ประพฤติดีทุกคน โดยใน 1 ปี จะมีการรวมผงธูปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นมวลสารสำคัญในการประกอบพิธี และจะอัญเชิญผงธูปมวลสารจาก 22 ศาลเจ้า ซึ่งเปรียบเสมือนกับการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว สามัคคีกลมเกลียวเป็นปึกแผ่น มาประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช ตลอดงานกินเจ 10 วัน

3. จิตแห่งศรัทธา : เทพเจ้าของการกินเจ “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุง” โดยคณะกรรมการจะทำพิธีแห่อัญเชิญ “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุง” ทั้ง 12 องค์บนเกี้ยว โดยมีทหารจากกรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการทหารบก ซึ่งผ่านพิธีปวารณาตนถือศีลกินเจมาแล้วทั้งหมด ทำหน้าที่ในการแบกและแห่ จากวัดโลกานุเคราะห์ มาประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช ตลอดงานกินเจ 10 วัน เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา

ผัดหมี่สวรรค์ ธัญพืชมงคล

งานด้านพิธีการ คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ “ผัดหมี่สวรรค์ ธัญพืชมงคล” โดยเชฟจาก โรงแรมแกรนด์ ไชน่า เยาวราช มาเป็นมาสเตอร์เชฟในการปรุงอาหาร พร้อมแจกฟรีให้ผู้ร่วมงาน จำนวน 1,000 จาน ในพิธีเปิดงานวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 โดยในปีนี้ คณะกรรมการได้จัดทำ “ขนมฮ๊วกก๊วย” ขนมมงคลที่ผ่านพิธีกรรมการบูชาเทพเจ้ามาแล้ว พร้อมประทับอักษรเจมงคล 4 ตัว คือ “กิ้ว อ๋อง เซ้ง อ้วย” โดย กิ้ว 九 หมายถึง เก้า 9, อ๋อง 皇 หมายถึง อ๋อง หรือกษัตริย์, เซ้ง 勝 หมายถึง ความสำเร็จ และ อ้วย 會 หมายถึง มวลมหาสมาคม ซึ่งหมายความว่า กษัตริย์หรือเทพเจ้าทั้ง 9 พระองค์ ได้ประธานความสำเร็จให้กับมวลมหาสมาคม ณ ที่แห่งนี้ และจะนำ“ขนมฮ๊วกก๊วย” นี้ มาเป็นส่วนผสมในอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ด้วย

ในวันเดียวกันจะมีขบวนแห่รถบุปผชาติองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม การแสดงโชว์เชิดมังกรปีนเสา ล่อแก้ว พ่นไฟ และสิงโตต่อตัวตีลังกา ขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนจากผู้สนับสนุน และขบวนอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งการจำหน่ายอาหารเจคุณภาพเลิศรสจากผู้ประกอบการกว่า 150 ร้านค้า เรียงรายเต็มพื้นที่ 2 ฟากฝั่งถนนเยาวราช ตลอดระยะเวลา 10 วัน 10 คืน พร้อมยกระดับมาตรฐานอาหารเจ แบบสตรีทฟู้ดสู่สากล

“ชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราชพร้อมที่จะร่วมกันสืบสานการจัดงานประเพณีงานเจ เยาวราช 2566 ที่ส่งต่อแรงศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่น ให้สมกับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับเวิลด์คลาส และเป็น Soft Power ให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเยาวราช ท่ามกลางสีสันบรรยากาศวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย และพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านได้ร่วมถือศีลกินเจ สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งเยาวราชที่อัญเชิญมาไว้ ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช และเลือกซื้ออาหารเจคุณภาพในรูปแบบสตรีทฟู้ดรสชาติอร่อย และสะอาดตามมาตรฐานสุขอนามัย โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2 และสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ จัดกำลังพลไว้ยังจุดต่าง ๆ เพื่ออำนวยการจราจร ดูแลความเรียบร้อยภายในงานและเส้นทางถนนเยาวราช ตลอดการจัดงาน 10 วัน 10 คืน” นายประสิทธิ์กล่าว