ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารกรุงเทพ x BBLAM x BCAP “ออมน้อย แต่ออมนะ” เปิดบัญชีและออมครบ 1 ปี รับฟรี! 500 บาท

ธนาคารกรุงเทพ x BBLAM x BCAP “ออมน้อย แต่ออมนะ” เปิดบัญชีและออมครบ 1 ปี รับฟรี! 500 บาท

21 กันยายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ออมน้อย แต่ออมนะ … เปิดบัญชีและออมครบ 1 ปี รับฟรี! 500 บาท ธนาคารกรุงเทพ จับมือ BBLAM และ BCAP ชวนคนรุ่นใหม่ร่วม ‘ออมเบอร์ 5’  ลงทุนในกองทุนรวม ชูภาพ ‘เพื่อนคู่คิด’ เสริมสุขภาพการเงิน  หนุนคนไทยสร้างวินัยเก็บออมระยะยาว

ธนาคารกรุงเทพ จับมือ BBLAM และ BCAP หนุนคนรุ่นใหม่สร้างวินัยการออมผ่านการลงทุนระยะยาว เน้นเริ่มออมน้อยแต่สม่ำเสมอ ผ่านโครงการ “ออมเบอร์ 5” เพียงเปิดบัญชีกองทุน เริ่มต้นลงทุน 5,000 บาท พร้อมเลือกลงทุนสม่ำเสมอรายเดือนแบบ DCA เดือนละ 500 บาทขึ้นไป ครบ 12 เดือน รับฟรี! Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท เปิดบัญชีลงทุนได้ง่ายๆ ผ่าน ‘โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ’ หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ ‘เพื่อนคู่คิด’ มุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพการเงินที่ดี และมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว  โดยได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด (BCAP) เข้าร่วมโครงการ “ออมเบอร์ 5” ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อสนับสนุนให้เริ่มลงทุนเพื่ออนาคต โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยเริ่มทำงาน และกลุ่มนักลงทุนหน้าใหม่ พร้อมทั้งให้มีการลงทุนแบบสม่ำเสมอรายเดือน หรือ DCA (Dollar Cost Average) ซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกกองทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ 

“ธนาคารกรุงเทพ มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพการเงินที่ดี มีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดยเฉพาะชีวิตในช่วงหลังเกษียณ ซึ่งการลงทุนผ่านกองทุนนับเป็นเครื่องมือการออมการลงทุนที่เป็นทางเลือกที่ดีของนักลงทุนหน้าใหม่รวมถึงวัยเริ่มทำงาน โดยเฉพาะการลงทุนแบบสม่ำเสมอรายเดือน (DCA) ด้วยการให้ธนาคารหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากเพื่อนำเงินไปลงทุนในกองทุนที่ลูกค้าเลือกเป็นประจำทุกเดือน ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะ แต่ขอให้มีการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยนักลงทุนสามารถใช้โอกาสเข้าร่วมโครงการ “ออมเบอร์ 5” เป็นจุดเริ่มต้นของการออมผ่านการลงทุนได้ ซึ่งนอกจากกองทุนรวมเด่น ที่ธนาคารกรุงเทพ BBLAM และ BCAP ได้คัดสรรมาให้นักลงทุนแล้ว ยังมาพร้อมข้อเสนอพิเศษเฉพาะในโครงการนี้อีกด้วย” นางสาวสุญาณี กล่าว

นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ

สำหรับผู้สนใจ เพียงเปิดบัญชีกองทุนครั้งแรก ผ่าน ‘โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ’ หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา และลงทุนกองทุนตามที่กำหนดตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 66 – 30 พ.ย. 66 และลงทุนแบบ DCA เดือนละ 500 บาทขึ้นไป (ครั้งแรกสำเร็จ ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 66 – 29 ธ.ค. 66) และลงทุนแบบ DCA ต่อเนื่องไปจนครบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 67 รับฟรี! Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท/ท่าน ทั้งนี้ สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับ BBL โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ บลจ. กำหนด

ธนาคารกรุงเทพ ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงินที่ดี  เพื่อช่วยสร้างทัศนคติทางการเงินที่ดี ที่จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลได้อย่างประสิทธิภาพในอนาคต โดยธนาคารได้ร่วมกับ BBLAM และ BCAP จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทักษะด้านการเงินการลงทุน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้มีวินัยการลงทุนอย่างต่อเนื่องด้วย 

นักลงทุนมือใหม่และกลุ่มนิวเจนที่สนใจร่วมโครงการ “ออมเบอร์ 5” กับธนาคารกรุงเทพ สามารถเลือกลงทุนได้ในกองทุนรวมที่เข้าร่วมโครงการของ BBLAM และ BCAP สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 หรือ 0 2645 5555 BBLAM โทร. 0 2674 6488 กด 8 BCAP โทร 0 2618 1599