ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > KCG คว้าประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ T Mark

KCG คว้าประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ T Mark

31 สิงหาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.วาทิต ตมะวิโมกษ์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KCG รับมอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ จากนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดย T Mark เป็นสัญลักษณ์ที่มอบให้กับสินค้าและบริการของไทย ที่พร้อมก้าวขึ้นสู่เวทีโลกตามมาตรฐานการผลิตระดับสากล ซึ่งช่วยตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจของ KCG ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการในด้านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจและมีการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงมุ่งมั่นที่จะส่งสินค้าคุณภาพของประเทศไทยให้ไปไกลทั่วโลก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์