ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มอบเสื้อ ในโครงการ “ปันรักปันเสื้อเพื่อน้อง” ให้โรงเรียน ตชด.

สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มอบเสื้อ ในโครงการ “ปันรักปันเสื้อเพื่อน้อง” ให้โรงเรียน ตชด.

6 กรกฎาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (5 ก.ค.66) ที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และ นายพยงค์ คชาลัย นายกกิตติมศักดิ์ นางสุดจิตตรา คำดี อุปนายกฯ พร้อมด้วย กรรมการและที่ปรึกษา สมาคมฯ ร่วมทำพิธีส่งมอบเสื้อ และชุดกีฬา รวมกว่า 400 ตัวในโครงการ ปันรัก ปันเสื้อเพื่อน้อง มอบให้แก่ นักเรียนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบ

โครงการ ปันรักปันเสิ้อเพื่อน้อง จัดขึ้นโดย สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำเสื้อที่สมาคมฯ จัดทำขึ้น จำนวน 400 ตัว มูลค่ารวม 100,000 บาท และจากผู้มีจิตศรัทธา อาทิ CJ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร่วมบริจาคชุดกีฬาอีกจำนวนหนึ่งด้วย ให้แก่นักเรียนในสังกัด ร.ร.ตชด. ซึ่ง ตชด. มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 222 โรงเรียน ในพื้ีนที่ห่างไกลทุกภาคทั่วประเทศ เป็นนักเรียนระดับอนุบาล ถึง ป.6 รวมกว่า 27,000 คน ที่อยู่ในความดูแลของ ครู ตชด. นอกเหนือจากหน้าที่รั้วของชาติ ปฎิบัติงานหน่วยลาดตระเวนควบคุมความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม CSR แบ่งปันเพื่อสังคม ของสมาคมฯ