ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “กรุงไทย” ผนึก “ฟิเดลิตี้” ยกระดับบริการบริหารความมั่งคั่ง

“กรุงไทย” ผนึก “ฟิเดลิตี้” ยกระดับบริการบริหารความมั่งคั่ง

10 พฤษภาคม 2023


ขาวประชาสัมพันธ์

“กรุงไทย” ผนึก “ฟิเดลิตี้” ยกระดับบริการบริหารความมั่งคั่ง สร้างความมั่นคงทางการเงินระยะยาว ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าเวลธ์ โต 100% ใน 3 ปี

“ธนาคารกรุงไทย” จับมือ “ฟิเดลิตี้” บริษัทจัดการลงทุนระดับโลก ผนึกความแข็งแกร่ง 2 องค์กรชั้นนำทางการเงิน ยกระดับบริการบริหารความมั่งคั่ง สร้างประสบการณ์ลงทุนเหนือระดับ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกแบบเฉพาะสำหรับลูกค้าธนาคาร พร้อมข้อมูลเชิงลึกจากทีมนักวิเคราะห์ของฟิเดลิตี้ ที่เชี่ยวชาญในทุกสินทรัพย์ทั่วโลก เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนในทุกสภาพตลาด เสริมแกร่งความมั่นคงทางการเงินให้ผู้ลงทุนไทย ตั้งเป้าขยายฐานกลุ่มลูกค้าเวลธ์เติบโต 100% ภายใน 3 ปี

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ เป็นผู้นำปฏิวัตินวัตกรรมการลงทุน มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาตลาดทุนไทย และช่วยให้คนไทยสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในทุกจังหวะของตลาด ผ่านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย บนช่องทางดิจิทัลที่ทุกคนเข้าถึงได้สะดวก ทั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ Krungthai NEXT ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง เดินหน้านำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาพัฒนาบริการด้านการบริหารสินทรัพย์ หรือ Wealth Tech เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มเวลธ์ (Wealth) ให้เติบโต 100% ภายใน 3 ปี จากปัจจุบันธนาคารมีลูกค้ากลุ่มเวลธ์ ที่มีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป กว่า 200,000 ราย

ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และนำเสนอโซลูชันทางการเงินที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ธนาคารจึงร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก คือ ฟิเดลิตี้อินเตอร์เนชันแนล (Fidelity International) บริษัทจัดการลงทุนระดับโลก ที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจมากกว่า 50 ปี ใน 25 ประเทศทั่วโลก บริหารสินทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 7.28 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อยกระดับบริการด้านการลงทุนของธนาคารแบบครบวงจร ทั้งการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล การแนะนำการจัดสรรพอร์ตเงินลงทุน กลยุทธ์การจับจังหวะตลาดเพื่อเข้าลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลงทุนที่หลากหลายไร้พรมแดน และบริการด้านบทวิเคราะห์ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของฟิเดลิตี้ ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์การลงทุนที่แตกต่างและเหนือระดับให้กับลูกค้าธนาคาร
ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการผสานจุดแข็งของ 2 องค์กรชั้นนำทางการเงิน ที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจมาอย่างยาวนาน โดยธนาคารกรุงไทยเป็นผู้นำในการปฏิวัติพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจด้านตลาดการเงินและลูกค้าในประเทศอย่างลึกซึ้ง มีฐานลูกค้าทั่วประเทศมากกว่า 40 ล้านราย ขณะที่ ฟิเดลิตี้ มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดโลก มีทีมผู้จัดการกองทุน และนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการสินทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ สินทรัพย์ผสมและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะแลกเปลี่ยนมุมมอง งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของธนาคาร ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจลงทุนได้อย่างแม่นยำ ยกระดับการลงทุนไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในเบื้องต้น ธนาคารกรุงไทย ฟิเดลิตี้ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย (KTAM) จะผนึกกำลังกันร่วมจัดตั้งกองทุนรวมที่เข้าลงทุนกระจายในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก 3 กองทุนแยกตามเป้าหมายผลตอบแทน และระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงไทยโดยเฉพาะ ซึ่งกองทุนนี้จะได้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการบริหารพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์สภาวะตลาดทั่วโลกเชิงลึกอย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที ตลอดจนกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ ผนวกกับความเข้าใจในเป้าหมายการดูแลบริหารความมั่งคั่งของลูกค้าไทยอย่างลึกซึ้ง จากทั้งสามองค์กรพันธมิตร

นายราจีฟ มิตตัล กรรมการผู้จัดการ ฟิเดลิตี้ อินเตอร์เนชันแนล ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) กล่าวว่า ฟิเดลิตี้เล็งเห็นถึงศักยภาพ และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งของเอเชียอย่างก้าวกระโดด จึงมุ่งเน้นขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของฟิเดลิตี้ ซึ่งได้ให้บริการลูกค้าในภูมิภาคนี้มานานกว่า 20 ปี การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ฟิเดลิตี้นำประสบการณ์การบริหารการลงทุนทั่วโลกที่สั่งสมมาหลายทศวรรษมาใช้กับหนึ่งในตลาดที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาค ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในระดับโลกของฟิเดลิตี้ ผนวกกับเครือข่ายที่กว้างขวางและความเข้าใจในตลาดและลูกค้าไทยอย่างลึกซึ้งของธนาคารกรุงไทย ทำให้คาดหวังว่า จะสามารถส่งมอบบริการและโซลูชันที่หลากหลายมากขึ้นให้กับธนาคารกรุงไทย

ภายใต้ความร่วมมือนี้ ฟิเดลิตี้จะให้การสนับสนุนธนาคารกรุงไทยครอบคลุมหลายด้าน เช่น ด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน ช่วยให้ลูกค้าธนาคารเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก ด้านการให้คำแนะนำการลงทุน ช่วยให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับการจัดสรรพอร์ตเงินลงทุนอย่างเหมาะสมตามเป้าหมายผลตอบแทน รวมถึงด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลงทุนให้กับผู้ดูแลแนะนำการลงทุนของธนาคาร เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนไทย

เกี่ยวกับฟิเดลิตี้อินเตอร์เนชันแนล
ฟิเดลิตี้อินเตอร์เนชันแนล เป็นผู้ให้บริการโซลูชันและบริการด้านการลงทุน และให้คำปรึกษาการวางแผนเกษียณให้กับลูกค้ากว่า 2.8 ล้านคนทั่วโลก โดยเป็นบริษัทเอกชนที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย และดำเนินธุรกิจมากว่า 50 ปี จึงให้ความสำคัญกับอนาคตและลงทุนเพื่อผลในระยะยาว ฟิเดลิตี้อินเตอร์เนชันแนลมีสำนักงานมากกว่า 25 แห่ง และมีสินทรัพย์รวม $728.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลูกค้าของฟิเดลิตี้อินเตอร์เนชันแนลประกอบไปด้วยธนาคารกลาง กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ บริษัทขนาดใหญ่ สถาบันการเงิน ผู้รับประกันภัย และผู้จัดการความมั่งคั่ง รวมถึงบุคคลธรรมดาด้วย
ธุรกิจด้านสุขภาพการเงินส่วนบุคคลและที่ทำงานของเรา ช่วยให้ลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ปรึกษาและนายจ้างเข้าถึงทางเลือกต่าง ๆ ในการลงทุนระดับโลก รวมถึงโซลูชั่นที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม การบริการจัดการ และให้คำแนะนำเรื่องบำนาญ เมื่อรวมกับธุรกิจโซลูชันและบริการด้านการลงทุนของบริษัทแล้ว ฟิเดลิตี้อินเตอร์เนชันแนลบริหารสินทรัพย์รวมมูลค่ากว่า $524.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสินทรัพย์ และโซลูชันสำหรับการลงทุนทั้งสำหรับนายจ้างและสำหรับบุคคลของเรา เพื่อสร้างอนาคตทางการเงินที่ดีขึ้นกว่าเดิม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2023) อ่านเพิ่มเติมได้ที่ fidelityinternational.com

………………

Krungthai Bank partners with Fidelity International to boost wealth management capabilities and empower clients in building long-term financial security, aiming to expand wealth customer base by 100% within 3 years

Krungthai Bank and Fidelity International (“Fidelity”), a global investment manager, have partnered to strengthen the bank’s wealth management capabilities and provide a superior investor experience through customized products and services for the bank’s clients and insights from Fidelity’s teams of analysts with expertise in global assets. This will open up opportunities for generating returns in all market conditions, thus strengthening Thai investors’ financial security. The bank has set a goal to expand its wealth client base by 100% within a 3-year timeframe.

Payong Srivanich, CEO and President of Krungthai Bank, said that as a leading commercial bank in Thailand, Krungthai Bank is at the forefront of investment innovation, empowering Thai people to generate returns in all market conditions. The bank has designed and developed a range of investment products and offers them through its easily accessible digital channels, Paotang and Krungthai NEXT mobile applications. The bank will continue to leverage innovations and technologies to enhance its asset management services and provide WealthTech solutions, with the goal of expanding its wealth client base by 100% within the next 3 years. Currently, the bank has over 200,000 wealth clients with assets under management exceeding 2 million baht.

To better address client needs and provide them with best-in-class financial solutions, the bank has partnered with Fidelity International, a global investment manager with a 50-year heritage that operates in more than 25 locations and manages investments of over $728 billion on behalf of its clients. Through this partnership, the bank will be able to enhance all aspects of its investment services, including advisory, fund development, and market commentary, with the help of Fidelity’s expert teams. Together, they will create a distinctive and superior investor experience for the bank’s clients.

This partnership combines the strengths of the two leading organisations and veterans in the finance industry. Krungthai Bank has deep local insights and a large client base of over 40 million customers from all over the country. On the other hand, Fidelity has global investment expertise and teams of analysts specializing in managing investments across asset classes, including equity, debt, multi-asset instruments, and real estate. Fidelity’s analysts will also analyse investment trends in major global markets and share real-time research with Krungthai Bank’s investment specialists to help the clients make accurate investment decisions and steadily achieve their financial goals in a sustainable manner.

Krungthai Bank, Fidelity, and Krungthai Asset Management PCL (KTAM) will collaborate to launch three new portfolios with varying risk levels which will be exclusively offered to Krungthai Bank’s clients. These portfolios will leverage capabilities in accurate investment decision-making, including asset allocation, risk management, and evaluation of investment directions that can adapt to changes and all market conditions.

​Rajeev Mittal, Managing Director, Asia Pacific ex-Japan at Fidelity International, said that Southeast Asia is a priority focus for Fidelity, and it has been serving clients in the region for more than 20 years. This strategic partnership allows Fidelity to bring decades of investment management experience to one of the fastest-growing economies in the region. By combining Fidelity’s global investment expertise with Krungthai Bank’s extensive network and deep local insight into the Thai market, it looks forward to delivering an enhanced range of services and solutions to Krungthai Bank.

Under the collaboration, Fidelity will provide Krungthai Bank with support in various areas for the benefit of Thai investors. The support includes delivering investment products and providing views on asset allocation, performance, and fund recommendations; sharing insights and market commentary on the latest macro-economic views; and developing education and training on various topics in investment and portfolio management.

About Fidelity International
Fidelity International offers investment solutions and services and retirement expertise to more than 2.8 million customers globally. As a privately held, purpose-driven company with a 50-year heritage, we think generationally and invest for the long term. Operating in more than 25 locations and with $728.6 billion in total assets, our clients range from central banks, sovereign wealth funds, large corporates, financial institutions, insurers and wealth managers, to private individuals.

Our Workplace & Personal Financial Health business provides individuals, advisers and employers with access to world-class investment choices, third-party solutions, administration services and pension guidance. Together with our Investment Solutions & Services business, we invest $524.9 billion on behalf of our clients. By combining our asset management expertise with our solutions for workplace and personal investing, we work together to build better financial futures. Data as at 31 March 2023. Read more at fidelityinternational.com