ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ซีพี ออลล์ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2566 แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุน

ซีพี ออลล์ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2566 แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุน

15 พฤษภาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นประธานการประชุม CP ALL: 1Q 2023 Analysts’ Meeting เพื่อรายงานผลประกอบการของบริษัทและบริษัทในกลุ่มบมจ. ซีพี ออลล์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 และทิศทางการดำเนินงานให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุน โดยมีคณะผู้บริหารร่วมให้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ ตามหลักธรรมาภิบาล ณ อาคารธาราสาทร เมื่อเร็วๆ นี้