ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กรุงศรี เดินหน้าสนับสนุน SME ไทย ชู 3 กลยุทธ์ ตอบโจทย์-เติบโตทันกระแส-สะดวกรวดเร็ว

กรุงศรี เดินหน้าสนับสนุน SME ไทย ชู 3 กลยุทธ์ ตอบโจทย์-เติบโตทันกระแส-สะดวกรวดเร็ว

6 เมษายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรุงเทพฯ (5 เมษายน 2566) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เผยกลยุทธ์กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจ SME ในปี 2566 มุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมสานต่อคำมั่นสัญญาในการยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการไทยในทุกการก้าวผ่าน ชู 3 กลยุทธ์หลัก Make Life Simple with 3P ที่เน้นความเข้าใจและตอบโจทย์ในธุรกิจที่หลากหลาย นำเสนอโซลูชันที่ตรงความต้องการลูกค้าเพื่อให้ธุรกิจเติบโตทันกระแสโลก ส่งต่อความง่าย สะดวก และรวดเร็วให้กับลูกค้า เพื่อให้สามารถคว้าโอกาสและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ พร้อมสนับสนุนธุรกิจให้แข็งแกร่ง ปรับตัวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า “ในปี 2565 กรุงศรีได้ดำเนินนโยบายเพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านมาตรการเชิงรุกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเดินหน้าสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ SME ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแบบครบวงจร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปันความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ ที่สำคัญเรายังคงเดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสในการขยายธุรกิจผ่านเครือข่าย MUFG ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผ่านมา กรุงศรีสามารถบรรลุเป้าหมายสินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME โดยในปี 2565 สินเชื่อธุรกิจ SME เติบโต 5.4% และมียอดสินเชื่ออยู่ที่ 296,000 ล้านบาท

สำหรับทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ในปี 2566 นี้ กรุงศรีพร้อมช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ SME ไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์ “Make Life Simple with 3P” ส่งมอบความง่าย อันเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานของกรุงศรี ผ่าน 3P ได้แก่ Portfolio, Products และ Platform ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า SME ​ให้เติบโตทันกระแส และให้การทำธุรกรรมสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าสามารถคว้าโอกาสและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของตนเอง โดยมีรายละเอียด

  • Portfolio: เจาะลึกธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย และจัดกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้สามารถนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ตามลักษณะการเติบโตของแต่ละประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งยังให้คำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและนวัตกรรมการเงินแบบครบวงจรโดยผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจเฉพาะด้าน พร้อมเชื่อมต่อเครือข่ายพันธมิตรในการนำเสนอความรู้ กฎเกณฑ์ต่างๆ ในการทำการค้าทั้งในและต่างประเทศ
  • Products: มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการและช่วยพัฒนาธุรกิจให้เติบโตทันกระแสของโลก อาทิ การให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูธุรกิจของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในระยะต่อไป ทั้งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันที่สอดรับกับ New Normal การนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินที่ตอบรับกระแสดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย พร้อมพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการให้การสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมให้คำแนะนำและผสานความร่วมมือกับพันธมิตรในการให้ความรู้ในด้านการทำธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยในปีนี้ กรุงศรีได้จัดกิจกรรม Krungsri ESG Awards 2023 เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ากลุ่มธุรกิจเปิดรับและนำแนวทาง ESG ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
  • Platform: อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง Krungsri The Living Room บริการธุรกรรมออนไลน์เต็มรูปแบบสำหรับลูกค้าธุรกิจ SME ที่รวบรวมบริการและนวัตกรรมทางการเงินต่างๆ ของกรุงศรี อาทิ Krungsri Biz Online, Krungsri Business Link, Krungsri Digital Supply Chain, E-FX Confirmation เป็นต้น มาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปีนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยจะกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือสูงกว่าช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจ SME อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายปัจจัยท้าทายที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนผ่าน สิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจคือ การเรียนรู้ที่จะปรับตัวและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดอยู่เสมอ ซึ่งกรุงศรีพร้อมยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทย ในการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพในการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี พฤติกรรมของผู้บริโภค และกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจ SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเรายังคงตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจ SME อยู่ที่ 4% สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้นางสาวดวงกมล กล่าวปิดท้าย