ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > IRPC ร่วมกับ รพ.จุฬาฯ เดินโครงการ From Wastes to Walk รวบรวมพลาสติกพีพี นำเข้าระบบรีไซเคิล

IRPC ร่วมกับ รพ.จุฬาฯ เดินโครงการ From Wastes to Walk รวบรวมพลาสติกพีพี นำเข้าระบบรีไซเคิล

18 เมษายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และทีมบริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการสัมพันธ์ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC  มอบถังพลาสติกขนาด 240 ลิตร ให้หน่วยกายอุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ. วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล หัวหน้าฝ่าย เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ พญ.สิรินดา ธาวนพงษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นผู้แทนรับมอบ ภายใต้โครงการ From Wastes to Walk สำหรับใช้เก็บรวบรวมชิ้นส่วนพลาสติกพีพี (Polypropylene) ที่เหลือจากการผลิตกายอุปกรณ์ โดย IRPC จะนำกลับมาเข้าระบบรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติกพีพีชนิดรีไซเคิล และส่งให้ บริษัท อิสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ผลิตเป็นแผ่นพลาสติกรีไซเคิลและนำส่งกลับไปให้แผนกกายอุปกรณ์ นำไปใช้ผลิตอุปกรณ์เสริมร่างกายให้แก่ผู้ป่วยและคนพิการต่อไป