ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > LINE MAN Wongnai คว้ารางวัล LinkedIn Talent Awards สาขา Best Employer Brand

LINE MAN Wongnai คว้ารางวัล LinkedIn Talent Awards สาขา Best Employer Brand

27 มีนาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

LINE MAN Wongnai ผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์และข้อมูลร้านอาหารของไทย คว้ารางวัล LinkedIn Talent Awards สาขา Best Employer Brand ประจำประเทศไทย ประเภทองค์กรที่มีพนักงานน้อยกว่า 1,000 คน จากองค์กรที่เข้าร่วมคัดเลือกทั้งหมดกว่า 500 องค์กรในไทย ตอกย้ำภาพลักษณ์ของ LINE MAN Wongnai ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีไทยที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ปั้นบุคลากรระดับแนวหน้า มุ่งเป้าสู่การเป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในไทย

รางวัล LinkedIn Talent Awards จัดขึ้นโดย LinkedIn แพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมสำหรับคนทำงานมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงและมีความโดดเด่นด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงเป็นองค์กรที่สนับสนุนความหลากหลาย (Diversity), ความเสมอภาค (Equity) และการไม่แบ่งแยก (Inclusion) ในปี 2022 ที่ผ่านมา จากสถิติบนแพลตฟอร์ม LinkedIn นั้น LINE MAN Wongnai ถือเป็นบริษัทเทคโนโลยีไทยที่มีจำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นสูงที่สุด (+154%) และมียอดการมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับบริษัทเทคโนโลยีไทยในขนาดเดียวกัน รวมถึงมีคนทำงานที่เยี่ยมชมและค้นหาข้อมูลของ LINE MAN Wongnai บนแพลตฟอร์ม LinkedIn มากที่สุด 3 อันดับสายอาชีพ ได้แก่ Engineering & Technology, Business Development และ Marketing ตามลำดับ 

คุณอานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์ รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร จาก LINE MAN Wongnai กล่าวว่า “12 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่พวกเราชาว LINE MAN Wongnai ยึดถือในการทำงานมาโดยตลอดคือ Core Values ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ Innovate Faster สร้างนวัตกรรม ทำให้เร็ว, Go Deeper ทำงานลงลึก ใกล้ชิดผู้ใช้งาน และ Respect Everyone ให้เกียรติทุกคนเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งได้แบบทุกวันนี้ สำหรับรางวัล Best Employer Brand ถือเป็นหลักไมล์สำคัญในเส้นทางสู่เป้าหมายในการเป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอย่างเท่าเทียมกันเพื่อยกระดับชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น”