ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศแผนปี 2566 มุ่งโซลูชั่นดิจิทัล ตอกย้ำธนาคารอาเซียน

ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศแผนปี 2566 มุ่งโซลูชั่นดิจิทัล ตอกย้ำธนาคารอาเซียน

1 มีนาคม 2023


พอล วอง ชี คินกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดแผนปี 2566 ลงแข่งสนามถนัด ASEAN, Wealth Management, Treasury และสินเชื่อ ขับเคลื่อนโซลูชั่นด้วย DIGITAL มุ่งสร้างประสบการณ์ดีสุดให้ลูกค้า ‘MOVING FORWARD WITH YOU

พอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ความสามารถในการทำกำไร (PBT) ของธนาคารปี 2565 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการบริหารจัดการการตั้งสำรอง และความพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคุณภาพสินทรัพย์และการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้นช่วยลดต้นทุนความเสี่ยงของสินเชื่อ (Credit Cost) และอัตราส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อรวม (NPL ratio) ปรับตัวลดลง ด้านสินเชื่อและเงินฝากเดิบโต
11.0% และ 21.0% ตามลำดับ (YOY)

ในปี 2565 ธนาคารมีกำไรก่อนภาษี(profit before tax) มีจำนวน 3,656 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 28.2% จาก 2,852 ล้านบาทในปี 2564 และมีกำไรหลังหักภาษี 2,911 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 19.3% จาก 2,441 ล้านบาทในปี 2564 ขณะที่อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(ROE) เพิ่มขึ้นมาที่ 6.5% จาก 5.8% และNPL ratio ลดลงมาที่ 3.3%

ธนาคารจะก้าวต่อไปในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นทางการเงินที่ดีที่สุดในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสนามที่ธนาคารถนัดอย่างการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ซึ่งการยกระดับและปรับปรุงช่องทางให้บริการหลากหลายช่วยให้ลูกคำได้รับประสบการณ์ที่ครอบคลุมครบวงจรและไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ ในปี 2565 ได้เพิ่ม Open Architecture บนแอป CIMB TH Digital Banking เพื่ออัดสรรกองทุนรวมดี ๆ จากบลจ.ชั้นนำให้ลูกค้าเลือกลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ขณะเดียวกันบัญชีเงินฝากติจิทัล CHILL D และ Speed D+ ที่เปีดบัญชีได้ผ่านแอปได้รับการตอบรับอย่างมาก โดยภาพรวมเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA) และเงินลงทุน (AUM) จากช่องทางดิจิทัลเดิบโตมากกว่า 200%

“ในปีนี้ธนาคารจะขยายบริการ Wealth Management โดยเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีทั้งระดับ hi-networth และระดับรองลงมา รวมไปถึงการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งบริการผ่านพนักงานของธนาคาร และบริการดิจิทัล ซึ่งในปีนี้ธนาคารจะปรับสาขาให้เป็น wealth center เพื่อให้บริการได้มากขึ้น”

ซีไอเอ็มบี ไทย ในฐานะผู้นำตลาดธุรกิจบริหารเงิน (Treasury) จากทีมงานที่มุ่งมั่นและพลังงานเหลือล้น โดยได้รับรางวัลมากมายตลอดทั้งปี จะเดินหน้ารักษาดำแหน่งผู้นำดลาดผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ชั้นนำ และสำรวจช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ ทางดิจิทัล ควบคู่ไปกับกระแสของตลาดหลักๆ และให้ทันกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ธนาคารจะยกระดับคุณค่าและบทบาทการเป็นธนาคารระดับภูมิภาคเพื่อดูแลลูกค้าองค์กร โคยใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
แพลตฟอร์ม และโซลูชั่นของกลุ่มซีไอเอ็มบีในอาเซียน ปัจจุบัน ซีไอเอ็มบี ไทยเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทหลักของบริษัทแม่ ของการเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจระดับภูมิภาคผ่านเครือข่ายแข็งแกร่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี และธนาคารยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการเติบโตและความต้องการเงินทุนของลูกค้าองค์กร ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้เอกชน หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน และติดอันตับ Top 5 ของการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ของประเทศไทย

ก้าวเข้าสู่ปี 2566 ด้วยยุทธศาสตร์ Forward23+ โดยธนาคารจะขับเคลื่อนการเติบโตสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ‘To be a digital-led bank with ASEAN reach : ธนาคารอาเซียนขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล’ ผ่าน 7 กลยุทธ์หลัก ปรับพอร์ตโฟลิโอกระจายผลิตภัณฑ์เงินฝาก ขับเคลื่อนต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าผ่านดิจิทัล บริหารความเสี่ยงอย่างแข็งขัน สร้างเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคล และความยั่งยืน

ธนาคารจะลงทุนด้านไอทีเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อขยายการให้บริการดิจิทัล หลังจากปีที่แล้วปริมาณธุรกรรมดิจิทัลโดยรวมเพิ่มขึ้นถึง 40% เพราะปัจจุบันการชำระเงินระหว่างประเทศในอาเซียนเติบโตอย่างมากด้วย QR Payment นอกจากนี้จะมุ่งเน้นการให้บริการแก่ธุรกิจไทยและอาเซียนที่ต้องการขยายการลงทุนระหว่างกัน

ด้วยความทุ่มเทเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซีไอเอ็มบี ไทย ออกแบบโซลูชั่นให้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของดลาด เห็นได้จากแคมเปญล่าสุดของผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้และเป็นเครื่องมือที่ช่วยลูกค้าจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จะมุ่งเนันการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึด 4 แกนหลัก ได้แก่ 1. Sustainable Action การดำเนินการที่ยั่งยืน 2. Sustainable Business ธุรกิจที่ยั่งยืน 3. Governance and Risk การกำกับดูแลและความเสี่ยง และ 4. Stakeholder Engagement and Advocacy การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสนับสนุน นอกจากนี้ด้านวัฒนธรรมองค์กร ธนาคารมีค่านิยมหลัก ‘EPICC’ ช่วยให้พนักงานก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม