ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดแนวคิด MONEY EXPO 2023 Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว

เปิดแนวคิด MONEY EXPO 2023 Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว

1 กุมภาพันธ์ 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

“การเงินธนาคาร” เปิดแนวคิดการจัดงานมหกรรมการเงิน ปี 2566 Money Expo 2023 ด้วยแนวคิด “Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว” พร้อมจัดงานยิ่งใหญ่ 7 ครั้ง ใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ คับคั่งด้วยธนาคาร สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร และประธานจัดงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2566 Money Expo 2023 จะใช้แนวคิด “Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว” เป็นธีมในการจัดงาน เพื่อร่วมรณรงค์การลดโลกร้อนด้วยการเงินสีเขียว

การประชุม COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ เมื่อปลายปี 2564 ภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกสมัยที่ 26 ได้ตั้งเป้าให้การปล่อยก๊าชเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050 หรือ พ.ศ.2593 เพื่อลดภาวะโลกร้อนที่เป็นต้นเหตุให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ ประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมลงนามด้วย

การเปลี่ยนแปลงโลกไปสู่ เศรษฐกิจที่ไร้การปล่อยคาร์บอน ที่เรียกกันว่า เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล ดังนั้น การเงินสีเขียว (Green Finance) จึงเป็นคำตอบ เพื่อช่วยให้นโยบายลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สามารถเดินหน้าไปได้อย่างยั่งยืน

สถาบันการเงินชั้นนำของโลกหลายแห่ง ได้เปิดเผยผลการศึกษา พบว่า Green Financing ทั่วโลกในปี 2021 เพิ่มขึ้นถึง 100 เท่า เมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน โดยมีมูลค่ากว่า 540,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่า การเงินสีเขียวจะเติบโตสูงถึง 6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ภายในปี 2030 (พ.ศ.2573) จึงจะสามารถมีโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนไปสู่ Net Zero ได้จริง

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่ม G20 ก็ได้ประมาณการว่า เงินลงทุนทั่วโลกที่ต้องใช้ในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะอยู่ที่ 90 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเวลาอีก 15 ปีข้างหน้า โดย องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดว่า อุตสาหกรรมพลังงาน เพียงอุตสาหกรรมเดียว จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนถึง 56 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

Green Financing จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาโลกไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว อาทิ ตราสารหนี้สีเขียว (Green Bond) เช่น หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หุ้นกู้ยั่งยืน กองทุนรวมตราสารทุนสีเขียว (Green Equity Funds) เช่น กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน กองทุนพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน กองทุนพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้า สินเชื่อสีเขียว (Green Loans) เช่น สินเชื่อบ้านสีเขียว สินเชื่อเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สินเชื่อเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนเครดิต สินเชื่อเพื่อการติดตั้งโซลาร์เซลล์ สินเชื่อโซลาร์รูฟท็อปเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สินเชื่อรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ไปจนถึง เงินฝากสีเขียว (Green Deposit) เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทย จะออกมาตรการกลางในการกำหนดนิยามและจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า Taxonomy เพื่อให้สถาบันการเงินนำไปใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการลดโลกร้อนและกระทรวงการคลัง ก็จะออกนโยบายที่มุ่งไปในเรื่อง Green Finance เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย BCG Economy โดยจะมีการลดอัตราภาษีสำหรับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อความยั่งยืนของโลกใบนี้ วารสารการเงินธนาคาร และคณะกรรมการจัดงาน มหกรรมการเงิน Money Expo จึงมีมติเห็นชอบให้ใช้แนวคิด (Concept) “Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว” เป็นแนวคิดในการจัดงาน มหกรรมการเงิน Money Expo 2023 ปีที่ 23 เพื่อสนับสนุนประชาชนและธุรกิจเอสเอ็มอี สามารถเข้าถึง Green Financing ให้ได้มากที่สุด เพื่อร่วมกันฟื้นฟูโลกของเราให้กลับคืนมาเป็น “โลกสีเขียว” ที่ยั่งยืนต่อไป เพื่อลูกหลานของเราและประชากรโลกไปชั่วกาลนาน

สำหรับการจัดงาน มหกรรมการเงิน ประจำปี 2566 Money Expo 2023 จะจัดขึ้นใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ เริ่มด้วย งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี, งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 13, งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 17, งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 5, งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 10, งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 และปิดท้ายด้วยงานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 6 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีธนาคาร สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต ประกันภัย ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน โดยได้เข้าร่วมจองพื้นที่การจัดงานจนเต็มพื้นที่แล้ว

กำหนดการจัดงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2566 MONEY EXPO 2023

1.งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2566 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

2. งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 13 จ.สงขลา วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5, ลานโปรโมขั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่

3. งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 17 จ.นครราชสีมา วันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช

4. งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 5 จ.ระยอง วันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง

5. งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 10 จ.อุดรธานี วันที่ 6-8 ตุลาคม 2566 ณ อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี

6. งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 จ.เชียงใหม่ วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2566 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

7. งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 6 วันที่ 14-17 ธันวาคม 2566 ณ Exhibition Hall 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เป็นงานมหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจร ซึ่งจัดโดย วารสารการเงินธนาคาร ในเครือ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ต จำกัด