ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อโครงการติดตั้งสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร

EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อโครงการติดตั้งสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร

2 กุมภาพันธ์ 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อโครงการลงทุนติดตั้งสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต เพิ่มประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิต
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (DRT) และนายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม DRT ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวนรวม 400 ล้านบาท สำหรับโครงการลงทุนติดตั้งสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT-6) ของโรงงานในจังหวัดสระบุรีของ DRT ขนาดกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รองรับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า การสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK แก่ DRT ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายและบทบาท “ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างให้มีศักยภาพการผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยกระเบื้องคอนกรีต (CT-6) เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะช่วยรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งรองรับการขยายตัวของตลาดส่งออกและตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในตลาด CLMV ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของ EXIM BANK ทั้งนี้ DRT เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา สินค้าโครงสร้างบ้าน ร้านกาแฟสำเร็จรูป Diamond Cafe และบริการติดตั้งโครงหลังคาและกระเบื้องหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราเพชร” ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยจำหน่ายไปยังกลุ่มโมเดิร์นเทรดรายใหญ่ อาทิ ไทวัสดุ สยามโกลบอลเฮ้าส์ และเมกาโฮม และจำหน่ายให้แก่โครงการบ้านจัดสรร โดยมีแผนขยายธุรกิจทั้งในไทยและภูมิภาคอาเซียน

“EXIM BANK เดินหน้าสร้างนักรบเศรษฐกิจไทยจำนวนมากขึ้นในเวทีโลก คู่ขนานกับการสนับสนุนการค้าและการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมของไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและประชาคมโลก” ดร.รักษ์ กล่าว