ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่มบริษัทบางจากเติบโตแข็งแกร่ง มุ่งสู่บทใหม่แห่งความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทบางจากเติบโตแข็งแกร่ง มุ่งสู่บทใหม่แห่งความยั่งยืน

20 กุมภาพันธ์ 2023


กลุ่มบริษัทบางจากเติบโตแข็งแกร่ง มุ่งสู่บทใหม่แห่งความยั่งยืนด้วย EBITDA 44,724 ล้านบาท ในปี 2565 สะท้อนผลสำเร็จของการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้หลากหลายและสมดุล บนพื้นฐานของการให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงาน

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทบางจาก รายงานผลการดำเนินงานปี 2565 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 312,202 ล้านบาท EBITDA 44,724 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 73 จากปี 2564 และมีกำไรสำหรับงวดปี 2565 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12,575 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 8.89 บาท นับเป็นผลการดำเนินงานสูงสุดในรอบเกือบ 4 ทศวรรษ ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจมา ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2565 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 84,583 ล้านบาท EBITDA 6,951 ล้านบาท และกำไรสำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 473 ล้านบาท สะท้อนผลสำเร็จของการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้หลากหลายและสมดุล จัดโครงสร้างองค์กรให้คล่องตัว ผลักดันองค์กรเติบโตบนพื้นฐานของการให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความยั่งยืนด้านพลังงาน

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทบางจากสร้างสถิติใหม่ในปี 2565 ด้วยผลการดำเนินงานสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา โดยบางจากฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 312,202 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 จากปี 2564 คิดเป็น EBITDA 44,724 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 73 จากปีก่อนหน้า ส่งผลให้มีกำไรสำหรับงวดปี 2565 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12,575 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 65 จากปี 2564 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 8.89 บาท (ไตรมาส 4 ปี 2565 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 84,583 ล้านบาท EBITDA 6,951 ล้านบาท และกำไรสำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 473 ล้านบาท) โดยหลัก ๆ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากธุรกิจโรงกลั่นฯ และการลงทุนในธุรกิจต้นน้ำที่นอร์เวย์ แสดงถึงความสำเร็จจากการขยายและปรับเปลี่ยนธุรกิจให้หลากหลายและสมดุล โครงสร้างองค์กรที่คล่องตัวและการขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้นำเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2565 ในอัตรา 1 บาทต่อหุ้น

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในแต่ละกลุ่มธุรกิจมีดังนี้

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน มี EBITDA รวม 17,864 ล้านบาทในปี 2565 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 91 เทียบกับปี 2564 จากความสามารถในการปรับตัว การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และสร้างฐานลูกค้าใหม่ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ส่งผลให้ดำเนินการกลั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก

มีอัตรากำลังการผลิตเฉลี่ยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ในระดับ 123,000 บาร์เรลต่อวันตลอดทั้งปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปี 2564 โดยได้รับปัจจัยหนุนจากความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปที่ฟื้นตัว ขณะที่อุปทานน้ำมันตึงตัวจากสงครามรัสเซียกับยูเครน ส่งผลให้ค่าการกลั่นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 9.81 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จาก 4.52 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2564 มาเป็น 14.33 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2565 เนื่องจาก Crack Spread ของทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี มีการรับรู้ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและ Inventory Gain ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีความผันผวนปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 สำหรับธุรกิจการค้าน้ำมันโดยบริษัท BCPT เติบโตต่อเนื่อง มีธุรกรรมการซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีก่อน และมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มสัดส่วนของธุรกรรมกับคู่ค้าที่อยู่ภายนอกกลุ่มบริษัทบางจากมากขึ้น

กลุ่มธุรกิจการตลาด มี EBITDA รวม 2,909 ล้านบาทในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2564 ปัจจัยหลักมาจากปริมาณการจำหน่ายรวมเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของการบริโภคและการผลักดันด้านการตลาด อีกทั้ง การเปิดประเทศทั่วโลก ส่งผลให้ปริมาณจำหน่ายน้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 148 จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้

ส่วนแบ่งการตลาดด้านปริมาณยอดขายน้ำมันผ่านสถานีบริการสะสมในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 16.4 เทียบกับร้อยละ 16.2 ในปี 2564 (ตามข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงาน) ณ สิ้นปี 2565 มีสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 1,343 สถานี และธุรกิจ Non-Oil ร้านกาแฟอินทนิลมีสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 1,002 สาขา

กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ภายใต้การดำเนินงานโดยบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มี EBITDA รวม 6,400 ล้านบาทในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 จากปี 2564 จากการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 2,031 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2565 โดยผลการดำเนินงานปกติปรับเพิ่มขึ้นจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 3 โครงการ ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 373 เมื่อเทียบกับปีก่อน

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ภายใต้การดำเนินงานโดยบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) มี EBITDA รวม 617 ล้านบาทในปี 2565 ปรับลดร้อยละ 67 จากปี 2564 ปัจจัยหลักมาจากการรับรู้รายการพิเศษในไตรมาส 3 ปี 2564 (กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน) ทั้งนี้ การดำเนินงานโดยปกติปรับลดลงเนื่องจากธุรกิจเอทานอลมีปริมาณขายลดลงและธุรกิจไบโอดีเซลปริมาณขายลดลงจากการที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ประกาศปรับส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลจาก B10 เป็น B5 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี

กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่ มี EBITDA รวม 17,625 ล้านบาทในปี 2565 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 114 จากปี 2564 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนวิธีบันทึกเงินลงทุนใน OKEA เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2564 ทำให้ปี 2565 กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติรับรู้ EBITDA จาก OKEA เต็มปี ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานเฉพาะของ OKEA ปี 2565 EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 82 จากราคาขายเฉลี่ยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว และราคาขายก๊าซธรรมชาติที่ปรับเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก ส่วนปริมาณการจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2564 จากการรับรู้รายได้ของแหล่ง Yme ตลอดปี 2565

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 84,583 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และมี EBITDA 6,951 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 39 จากไตรมาสก่อน เป็นผลจากราคาพลังงานในตลาดโลกปรับลดลง ส่งผลให้ มี Inventory Loss 4,003 ล้านบาท นอกจากนี้ธุรกิจของ OKEA ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยฤดูหนาวและระดับสต๊อกก๊าซธรรมชาติของยุโรปที่อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ไตรมาส 4 ปี 2565 มีกำไรสำหรับงวดส่วนของบริษัทใหญ่ 473 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.26 บาท

นายชัยวัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายว่าปี 2566 เป็นอีกปีที่มีความท้าทายจากการที่ประเทศเศรษฐกิจหลักกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการกีดกันทางการค้า อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานในปี 2565 จะเป็นฐานที่แข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทบางจากในการเดินหน้าต่อไป โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศซื้อหุ้นและทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ยกระดับการดำเนินธุรกิจและความเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน จากพื้นฐานที่แข็งแกร่งด้านความมั่นคงของพลังงานและขยายการลงทุนไปสู่พลังงานแห่งอนาคต รวมถึงต่อยอดธุรกิจปัจจุบัน หรือธุรกิจที่มีโอกาสเติบโต โดยรักษาสมดุลที่ดีระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน 3 ประการ คือ ความมั่นคงด้านพลังงาน การเข้าถึงพลังงาน และความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว” และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่บางจากฯ ให้ความสำคัญมาตลอดเกือบ 4 ทศวรรษ ของการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติให้นำเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2565 ในอัตรา 1 บาทต่อหุ้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2565 ในอัตรา 1.25บาทต่อหุ้น จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2565 ในอัตรา 2.25 บาทต่อหุ้น โดยวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นวันที่ 7 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2566


……

Bangchak Group Shows Strong Growth Towards a New Chapter of Sustainability with EBITDA of 44,724 million baht in 2022.

Business Transformation and Diversification and Emphasis on Energy Security Bearing Fruit.

Bangchak Group reported its performance for 2022 with revenue from sales and services totaling 312,202 million baht, EBITDA of 44,724 million baht, increasing by 73% from 2021, and net profit attributable to owners of the parent company of 12,575 million baht, equivalent to earnings per share of 8.89 baht. This is an all-time high performance in almost 4 decades of its operations, while the fourth quarter of 2022 recorded revenue from sales and services of 84,583 million baht, EBITDA of 6,951 million baht, and net profit attributable to owners of the parent company of 473 million baht, reflecting the success of diverse and balanced business, agile organizational structure, and growth, emphasizing energy security and sustainability.

Chaiwat Kovavisarach, Group Chief Executive Officer and President, Bangchak Corporation Public Company Limited said that Bangchak Group set a new record in 2022 with its highest performance to date. Bangchak and its subsidiaries recorded revenue from sales and services totaling 312,202 million baht, increasing 57% from 2021, representing EBITDA of 44,724 million baht, increasing 73% from the previous year, resulting in net profit attributable to owners of the parent company of 12,575 million baht, increasing 65% from 2021, equivalent to earnings per share of 8.89 baht. The fourth quarter of 2022 recorded revenue from sales and services of 84,583 million baht, EBITDA of 6,951 million baht, and net profit attributable to owners of the parent company of 473 million baht. This is mainly from the refinery business and upstream investments in Norway which represents the success of the expansion and transition into a more diverse and balanced business, agile organizational structure, and effective strategy deployment. The company’s board of directors approved to propose dividend payments for the second half of 2022 at the rate of 1.00 baht per share.

Noteworthy Performance by Business Group are as follows:

Refinery and Oil Trading Business Group recorded EBITDA of 17,864 million baht, an increase of 91% from 2021, attributable to the ability to adapt, add value to its products, and establish a new customer base. Bangchak Refinery’s improved efficiency enabled it to operate at an all-time high since its establishment, averaging 123,000 barrels per day throughout 2022, increasing 24% from 2021, supported by demand recovery. Supply constraints from the ongoing Russia-Ukraine war increased Operating Gross Refinery Margin by US$ 9.81 per barrel, from US$ 4.52 per barrel in 2021 to US$ 14.33 per barrel in 2022, in tandem with increased crack spreads for finished products. The company recognized loss from crude oil and product forward contracts and lower inventory gain due to the lower crude oil price volatility during the second half of 2022. BCPT’s oil trading business continued to grow, settling 15% more crude oil and refined products transactions than the previous year and increased gross profits from the higher proportion of transactions with counterparties outside of Bangchak Group.

Marketing Business Group recorded EBITDA of 2,909 million baht in 2022, increasing 11% from 2021, mainly from higher sales volume following demand recovery and marketing efforts. Moreover, the opening up of countries around the world after Covid-19 drove jet fuel sales to increase by 148% from the previous year. The cumulative retail sales volume market share in 2022 was 16.4% compared to 16.2% in 2021 (data from the Department of Energy Business). At the end of 2022, the number of service stations grew to 1,343 stations, and Non-Oil business, Inthanin Coffee grew to 1,002 branches.

Power Plant Business Group, operated by BCPG Public Company Limited, recorded EBITDA totaling 6,400 million baht in 2022, increasing 53% from 2021, from recognized gain from the sale of all investments in Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. totaling 2,031 million baht in the first quarter of 2022. Performance from normal operations increased from the COD of 3 solar power projects in Japan, which generated 373% more electricity compared to the previous year.

Bio-Based Product Business Group, operated by BBGI Public Company Limited, recorded EBITDA totaling 617 million baht, a decrease of 67% from 2021, mainly due to the recognition of gain on fair value adjustment in the third quarter of 2021. Performance from normal operations declined mainly from lower ethanol and biodiesel sales volumes in line with the lower blending mandate from B10 to B5 announced by the Committee of Energy Policy Administration (CEPA) during the first 9 months of the year.

Natural Resource Business Group and New Business Development recorded EBITDA totaling 17,625 million baht in 2022, increasing 114% from 2021, in part due to the changing recognition of OKEA’s performance to the consolidated method since quarter 3 of 2021. As a result, in 2022, the Natural Resources Business Group recognized OKEA’s full-year EBITDA. OKEA performance in 2022 recorded an EBITDA increase of 82% from higher average selling price of oil and natural gas liquids, and natural gas which increased in line with higher demand from the global market. Sales volumes of 2022 increased by 3% from 2021, mainly from Yme field.

In the fourth quarter of 2022, the company and its subsidiaries recorded revenue from sales and services totaling 84,583 million baht, increasing 13% from the previous quarter, and EBITDA of 6,951 million baht, decreasing 39% from the previous quarter. The revenue was impacted by lower global energy prices, resulting in inventory loss of 4,003 million baht. Moreover, OKEA was affected by the late arrival of winter and high gas storage levels in Europe. The fourth quarter of 2022 recorded net profit attributable to owners of the parent totaling 473 million baht, equivalent to earnings per share of 0.26 baht.

Chaiwat concluded that 2023 will be another challenging year as major economies face the risks of geopolitical conflicts, and trade barriers. Nevertheless, 2022 performance has laid a strong foundation for Bangchak Group moving forward. At the beginning of the year, the company announced the acquisition and tender offer of Esso (Thailand) Public Company Limited’s shares. This will help elevate its business operations and leadership in energy transition, with a strong foundation in energy security, and expanding investments in future energy while continuing to develop its current businesses, and businesses with growth potentials with focus on balancing the Energy Trilemma, namely energy security, energy affordability, and environmental sustainability. This reinforces its vision of “Crafting a Sustainable World with Evolving Greenovation” and commitment to develop sustainable business innovation in harmony with the environment and society, that has been a cornerstone for Bangchak’s operations for nearly 4 decades of existence.

Relatedly, on 20 February 2023, the company’s board of directors approved to propose dividend payments for the second half of 2022 at the rate of 1.00 baht per share. Combined with the interim in the first half of 2022, at the rate of 1.25 baht per share, a total dividend payment will be 2.25 baht per share, with the Record Date scheduled for 7 March 2023, and Payment Date scheduled for 24 April 2023.