ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต สนับสนุนคนไทยเริ่มต้นของรากฐานชีวิตที่ดี ส่ง “อัลติเมท โกรท (ชนิดมีเงินปันผล)”

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต สนับสนุนคนไทยเริ่มต้นของรากฐานชีวิตที่ดี ส่ง “อัลติเมท โกรท (ชนิดมีเงินปันผล)”

20 มกราคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “อัลติเมท โกรท (ชนิดมีเงินปันผล)” (Ultimate Growth) ที่ช่วยคุณออมอย่างมีแบบแผน การันตีเงินจ่ายคืน พร้อมโอกาสรับเงินปันผล และความมั่นคงในชีวิตไปพร้อมๆ กัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในการมีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าบริหาร ฝ่ายลูกค้า บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า “เป้าหมายในการมีรากฐานชีวิตที่ดีของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การวางแผนการออมนับเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในทุกๆ เป้าหมายของชีวิต หลักสำคัญคือจะบริหารเงินอย่างไรเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ เพราะการออมจะต้องใช้ระยะเวลาและความสม่ำเสมอ และหากไม่มีการวางแผนที่ดีก็อาจทำให้ไม่สามารถเป็นไปตามสิ่งที่ฝันไว้ ดังนั้นเครื่องมือทางการเงินจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการออมอย่างมีแบบแผน เพื่อให้ทุกเป้าหมายในชีวิตเป็นจริง กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมเคียงข้างทุกการเติบโตของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ “อัลติเมท โกรท (ชนิดมีเงินปันผล)” แบบประกันสะสมทรัพย์ที่จะช่วยสร้างวินัยการออมอย่างมีแบบแผน เพื่อให้คุณสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ และเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณมากยิ่งขึ้นด้วยการรับประกันผลตอบแทนขั้นตํ่า รวมถึงโอกาสที่จะเพิ่มพูนมูลค่าของผลตอบแทน ด้วยเงินปันผลเพิ่มเติมพิเศษ * พร้อมกับความคุ้มครองชีวิต เพื่อให้คุณอุ่นใจได้ว่าเป้าหมายที่คุณวาดไว้จะไม่สูญหาย แต่จะถูกส่งต่อถึงคนที่คุณรัก”

โดยแบบประกันสะสมทรัพย์ “อัลติเมท โกรท (ชนิดมีเงินปันผล)” มีจุดเด่นดังนี้

  • เคียงข้างคุณสู่ทุกเป้าหมาย ให้คุณรับเงินก้อน 225% พร้อมโอกาสรับเพิ่มเงินปันผล** เมื่อครบกำหนดสัญญา
  • มั่นใจด้วยการการันตีเงินจ่ายคืน รับเงินคืนทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4 เป็นต้นไป รวมผลประโยชน์ขั้นต่ำตลอด สัญญาสูงสุดถึง 267% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (สำหรับ Ultimate Growth 25/15)
  • เติบโตพร้อมความอุ่นใจ ในทุกช่วงเวลา รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย***
  • เลือกแผนที่ใช่ในแบบที่ชอบ ด้วยระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยที่มีให้เลือกถึง 3 แบบ ทั้ง 10 ปี 15 ปี และ 25 ปี
  • คุ้มค่ายิ่งขึ้นกับการลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันภัยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

สำหรับลูกค้าที่สนใจแบบประกันสะสมทรัพย์ “อัลติเมท โกรท (ชนิดมีเงินปันผล)” สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แล้ววันนี้ ที่ตัวแทนของบริษัทฯ สำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ และที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

** เงินปันผลเป็นส่วนที่ไม่ได้รับรองการจ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการลงทุนของกองทุนชนิดจ่ายเงินปันผล

*** หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า