ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บ้านปูเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น อันดับเครดิต A+ เปิดจอง 2-3 มี.ค. ผ่าน 4 แบงก์

บ้านปูเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น อันดับเครดิต A+ เปิดจอง 2-3 มี.ค. ผ่าน 4 แบงก์

30 มกราคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

บ้านปูเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น อันดับเครดิต A+/Stable ผลตอบแทน [3.10 – 4.10]% ต่อปี ผ่าน 4 สถาบันการเงินชั้นนำ
คาดว่าเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อระหว่างวันที่ 2-3 และ 7 มีนาคม 2566 นี้

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering) จำนวน 3 รุ่น ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 4 แห่ง โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ระดับ A+ แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจนการมีกระแสเงินสดที่ค่อนข้างแน่นอนจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า รวมถึงความก้าวหน้าของการเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานที่สะอาดยิ่งขึ้นภายใต้กลยุทธ์ “Greener & Smarter”

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว โดยหุ้นกู้ที่จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปมีจำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง [3.10-3.30]% รุ่นอายุ 7 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง [3.60-3.80]% และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง [3.90-4.10]% โดยบริษัทฯ จะแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 2-3 และ 7 มีนาคม 2566 ผ่าน 4 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางสาขา ระบบออนไลน์ และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ”

“บริษัทฯ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานในระดับภูมิภาค มีศักยภาพในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter จึงมั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา และเชื่อว่า หุ้นกู้บ้านปูจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนต้องการลงทุนในกิจการที่มีความมั่นคง และต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” นางสมฤดี กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 3 ปี 2565 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากความต้องการพลังงานที่ขยายตัวและแนวโน้มราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานที่สะอาดมากขึ้นและเทคโนโลยีพลังงานตามกลยุทธ์ Greener & Smarter รวมถึงการลงทุนในธุรกิจ New S-Curve ทั้งที่เกี่ยวเนื่องและนอกเหนือจากอุตสาหกรรมพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี (Tech Enabler) โดยล่าสุด บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษัท อัลโต้เทค โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม IoT สำหรับจัดการระบบการใช้พลังงานในอาคารและโรงแรม เพื่อต่อยอดโซลูชันเทคโนโลยีพลังงานสะอาด และลงทุนในกองทุน Smart City Fund II ของ Eurazeo ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานรูปแบบใหม่ และเทคโนโลยีสำหรับภาคอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าดำเนินการภายใต้หลัก ESG ที่ยึดถืออย่างแข็งขันมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล Sustainability Awards of Honor จากเวที SET Awards ประจำปี 2565 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดยรางวัลดังกล่าวได้มอบให้กับองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนในระดับยอดเยี่ยมต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) หรือ THIS ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 อีกทั้งได้รับคะแนนประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุดใน 3 มิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ สะท้อนภาพการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG และตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability)”

ในปี 2566 นี้ บ้านปูยังคงมุ่งนำเสนอโซลูชันด้านพลังงานที่ดีที่สุด ต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบ้านปู (Banpu Ecosystem) ให้แข็งแกร่ง และขยายการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อคงความเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ โดยเดินหน้าเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Banpu Transformation) ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ประกอบด้วย 2 มิติหลัก คือ 1) การเพิ่มสัดส่วนพอร์ตฟอลิโอพลังงานที่สะอาดขึ้น และเทคโนโลยีพลังงาน และ 2) การเดินหน้าขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ (Digital Transformation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บ้านปูยังเสริมแกร่งกลยุทธ์ด้วยแนวความคิดหลักในการทำงาน 3A คือ Augmentation การต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ Acceleration การเร่งการเติบโตและขยายธุรกิจให้เร็วขึ้น และ Antifragile ความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที ความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยง และความสามารถในการหาโอกาสจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทุกการขับเคลื่อนของบ้านปู มุ่งหวังให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงโซลูชันพลังงานที่ดีที่สุด เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้บ้านปู สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินทั้ง 4 แห่ง ดังนี้
– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกเว้นสาขาไมโคร โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking
– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next ได้อีก 1 ช่องทาง)
– ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร.1428 กด #4
– ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน – CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง)