ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > BAM เผยผลงานปี’65 น่าพอใจ รุกธุรกิจปี’66 อัดแคมเปญกระตุ้นผลเรียกเก็บทั้ง NPL-NPA

BAM เผยผลงานปี’65 น่าพอใจ รุกธุรกิจปี’66 อัดแคมเปญกระตุ้นผลเรียกเก็บทั้ง NPL-NPA

18 มกราคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

BAM เผยผลการดำเนินงานปี 2565 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ หลังใช้กลยุทธ์รุกซื้อสินทรัพย์จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เข้ามาบริหารจัดการ และออกโครงการช่วยแก้ไขปัญหาลูกหนี้ เพื่อให้สามารถกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจปกติ พร้อมอัดโปรโมชั่น แคมเปญ ทำยอดขายทรัพย์ทะลุเป้าที่วางไว้ พร้อมสร้าง Digital Platform รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในปี 2565 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้เป็นผลจากการใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ หรือ NPL ที่มุ่งเน้นการประนอมหนี้บนพื้นฐานความร่วมมือกัน และหาข้อยุติที่ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย โดยการออกโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ได้แก่ โครงการสุขใจได้บ้านคืน โครงการ BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ SME  และโครงการ BAM ช่วยลดเพื่อปลดหนี้เกษตรกร ขณะเดียวกัน BAM ยังได้ร่วมออกบูธในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” จัดโดยกระทรวงการคลัง ร่วมกับธนาคารแห่งประทศไทย ซึ่งงานนี้มีลูกหนี้ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้กับ BAM เป็นจำนวนมาก

ในปี 2565 ที่ผ่านมา BAM สามารถรับซื้อ NPL และ NPA เข้ามาบริหารจัดการ คิดเป็นภาระหนี้รวม (NPL) และราคาประเมิน (NPA) กว่า 20,000 ล้านบาท โดยการประมูลซื้อจากสถาบันการเงินต่าง ๆ และการขายทอดตลาดที่กรมบังคับคดี โดยในปี 2566  ยังคงตั้งเป้าหมายการรับซื้อสินทรัพย์เข้ามาบริหารในระดับเดียวกับช่วงปีที่ผ่านมา จำนวน 9,000 ล้านบาท ปัจจุบันมี NPL อยู่ในความดูแล คิดเป็นภาระหนี้รวม 462,788 ล้านบาท และ NPA รวมมูลค่ากว่า 67,000 ล้านบาท

ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย หรือ NPA ในปี 2565 ที่ผ่านมา BAM ได้วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและมีโปรโมชั่นพิเศษอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดจำหน่ายทรัพย์ให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการจำหน่ายทรัพย์ให้ได้โดยเร็ว เพื่อลดระยะเวลาการถือครอง รวมทั้ง คัดทรัพย์มาทำรายการพิเศษกว่า 6,000 รายการ พร้อมคัดทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีมูลค่าสูง และทรัพย์เพื่อนักลงทุนรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ซื้อซ้ำ รวมทั้งทรัพย์สำหรับกลุ่ม SME และ Start Up  นำเสนอขายพร้อม Solution พร้อมเพิ่มฐานลูกค้า ที่ซื้อแบบผ่อนชำระกับ BAM

ในปี 2565 ที่ผ่านมา BAM เน้นจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตาม Target Segment และจัดโปรโมชั่น แคมเปญ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น โปรโมชั่นโอนเร็ว รับเลย หากลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วันจะได้รับฟรีค่าธรรมเนียม การโอนฯ และบัตรกำนัลซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก  ส่วนงานที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของปี 2565 คือ งาน BAM SUPER GRAND SALE ลดถล่มราคา บ้าน ที่ดิน คอนโด ที่สามารถทำยอดขายทรัพย์ได้ถึง 1,406.29 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 500 ล้านบาท  คิดเป็น 281%  ของเป้าหมาย และ งาน BAM NPA in Online Marketplaces ทำยอดขายทรัพย์ได้ 1,195.77  ล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 500 ล้านบาท คิดเป็น 239% ของเป้าหมาย 

อย่างไรก็ดี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 BAM  ยังได้เพิ่มช่องทาง Social Media ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้โดยสะดวก  รวมทั้งสร้าง Digital Platform เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า ในยุคดิจิทัลอีกด้วย

นายบัณฑิตกล่าวถึงทิศทางปี 2566 ว่า BAM ยังคงทำธุรกิจเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเร่งขยายสินทรัพย์ โดยการเข้าประมูลซื้อจากสถาบันการเงินและกรมบังคับคดีเข้ามาบริหารจัดการ รวมถึงการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย NPA ตลอดทั้งปี โดยจัดโปรโมชั่น แคมเปญ ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนั้น BAM ดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยให้ความช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิด 5 ดี ประกอบด้วย ดีต่อประเทศ ดีต่อสังคม ดีต่อลูกค้าหรือลูกหนี้ ดีต่อผู้ถือหุ้น และดีต่อพนักงาน เพื่อสร้างการเติบโตในทุกมิติที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน