ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Funding Societies ให้สินเชื่อแก่กลุ่มธุรกิจ SME ในประเทศไทย ทะลุเป้า 1 พันล้านบาท

Funding Societies ให้สินเชื่อแก่กลุ่มธุรกิจ SME ในประเทศไทย ทะลุเป้า 1 พันล้านบาท

3 ธันวาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมงาน Funding Societies ประเทศไทย และผู้บริหาร ( ตรงกลาง แถวหน้า) (ซ้าย) oายฮิว พฤกษานานนท์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, นายศีล นวมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิกาส เจน กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท Funding Societies ประเทศไทย

Funding Societies ให้สินเชื่อแก่กลุ่มธุรกิจ SME ในประเทศไทย ทะลุเป้า 1 พันล้านบาท การให้สินเชื่อดิจิทัลสำหรับ SME ได้บรรลุเป้าหมายในปี 2565 ภายใน 11 เดือน พร้อมตั้งเป้าการให้สินเชื่อเพิ่มเป็นสองเท่าในอีก 12 เดือนข้างหน้า

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (2 ธันวาคม 2565) – Funding Societies แพลตฟอร์มเงินทุนดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SME ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ประกาศถึงความสำเร็จในการให้สินเชื่อแก่กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย รวมอยู่ที่กว่า 1 พันล้านบาทนับตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2565 มาถึงปัจจุบัน โดยบริษัท FinTech แห่งนี้ กำลังมุ่งขยายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SME ในกลุ่มธุรกิจใหม่ ๆ ต่อไป เนื่องจากได้ตั้งเป้าการเติบโตเชิงรุกด้านการให้สินเชื่อกว่า 2 พันล้านบาท ในอีก 12 เดือนข้างหน้านี้

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 Funding Societies ได้ขยายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับเจ้าของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ SME ในประเทศได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของประเทศไทยในอนาคตภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ Thailand 4.0 ของภาครัฐ

คุณศีล นวมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Funding Societies ประเทศไทย กล่าวว่า “ความสำเร็จในการให้สินเชื่อรวมกว่า 1 พันล้านบาท ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นที่ธุรกิจ SME ในประเทศไทยมอบให้กับเรา และด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ที่ทีมงานของเราได้แสดงให้เห็นมาตลอดทั้งปีนี้ เราเห็นความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งลูกค้าธุรกิจ SME ของเราจำนวนมากมีความพึงพอใจกับการให้บริการและความยืดหยุ่นในการสมัครยื่นขอสินเชื่อกับทาง Funding Societies”

“ด้วยศักยภาพของธุรกิจ SME ในประเทศไทย ที่สามารถเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของมูลค่า GDP ของประเทศให้สูงขึ้นในอนาคต และยังคงยืนหยัดได้แม้จะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม เราจึงมีความตั้งใจที่จะนำประโยชน์จากเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขยายโซลูชันทางการเงินของเรา และให้บริการแก่ธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ทั้งในพื้นที่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามวิสัยทัศน์การทำงานของเราในการส่งเสริมธุรกิจ SME ในประเทศไทยให้เติบโตผ่านการใช้โซลูชันที่ปรับตามความเหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงง่าย และสะดวกสบาย” คุณศีล กล่าวเสริม

แม้ว่าธุรกิจ SME ในประเทศไทยนั้น เปรียบเหมือนกระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจของไทย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน GDP ของประเทศกว่า 99% ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศไทย หรือเทียบเท่ากับจำนวนธุรกิจกว่า 3.1 ล้านแห่ง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายหลายประการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองความต้องการด้านเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ซึ่งอุปสรรคและความท้าทายเหล่านี้ ได้แก่ การขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน ข้อกำหนดด้านเอกสารที่ซับซ้อน และกระบวนการขออนุมัติที่ยาวนาน ทำให้ SME ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสถาบันแบบดั้งเดิมได้ เช่น ธนาคารพาณิชย์ปกติ ส่งผลให้ช่องว่างทางการเงินของ SME เพิ่มขึ้นกว่า 1.51 ล้านล้านบาท

นอกจากนี้ Funding Societies ยังได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินกิจการในประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย (ในนาม Modalku) รวมทั้งได้จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย และยังได้ประกอบกิจการให้บริการในประเทศเวียดนาม โดยตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้มีการให้สินเชื่อรวมมากกว่า 1.03 แสนล้านบาท ผ่านธุรกรรมมากกว่า 5.1 ล้านรายการทั่วทั้งภูมิภาค บริษัท FinTech แห่งนี้ให้บริการทางการเงินแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจความต้องการเงินทุนหมุนเวียน หรือต้นทุนโครงการที่ต้องชำระล่วงหน้า โดยทั่วไปขั้นตอนดำเนินการในการสมัครเพื่อขอสินเชื่อดิจิทัลของธุรกิจ SME จะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่การยื่นขออนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการแก่นักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย โดยการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนและรับผลตอบแทนตราสารหนี้สูงถึง 15% ต่อปีก่อนหักค่าธรรมเนียม ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ในขณะเดียวกันทางบริษัทฯ ยังสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและช่วยให้สังคมในประเทศไทยมีการเติบโตผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนของ Funding Societies และนับเป็นหนึ่งในบริษัท FinTech แห่งแรก ๆ ที่ได้รับใบอนุญาตหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Funding Societies สามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://fundingsocieties.co.th/

เกี่ยวกับ Funding Societies

Funding Societies ภายใต้บริษัท เอฟเอส สยาม จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นแพลตฟอร์มเงินทุนดิจิทัลสำหรับ SME ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเปิดตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นับเป็นหนึ่งในบริษัท FinTech แห่งแรก ๆ ที่ได้รับใบอนุญาตหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินกิจการในประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย (ในนาม Modalku) รวมถึงได้จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย และยังได้ประกอบกิจการให้บริการในประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัท FinTech แห่งนี้ ให้บริการด้านเงินทุนแก่ธุรกิจตั้งแต่ขนาดย่อมไปจนถึงธุรกิจขนาดกลาง (SME) โดยมีการให้เงินทุนรวมอยู่ที่กว่า 9 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณการเพิ่มขึ้น ปีละเกือบ 4 หมื่นล้านบาท นับเป็นเหตุการณ์สําคัญเชิงกลยุทธ์ล่าสุด รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ CardUp แพลตฟอร์มการชําระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาค (ขึ้นอยู่กับการอนุมัติด้านกฎระเบียบ) และการลงทุนร่วมในธนาคาร Index ในประเทศอินโดนีเซีย

Funding Societies ได้รับการสนับสนุนโดย SoftBank Vision Fund 2, SoftBank Ventures Asia, Sequoia Capital India, Alpha JWC Ventures, SMBC Bank, BRI Ventures, VNG Corporation, Rapyd Ventures, Endeavor, EBDI, SGInnovative, Qualgo, และ Golden Gate Ventures เป็นต้น ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น MAS FinTech Award ในปี 2559, รางวัล Global SME Excellence Award ที่ ITU Telecom World ขององค์การสหประชาชาติในปี 2560, KPMG Fintech 100 ในปี 2561, Brands for Good ในปี 2562 และ ASEAN Startup of the Year โดย Global Startup Awards ในปี 2563 นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทยังได้รับรางวัล MAS FinTech Award เป็นครั้งที่ 2 และรางวัลระดับแพลตตินัม Responsible Digital Innovator of the Year จาก Global SME Finance Awards 2022 จัดโดยบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ IFC (สถาบันการเงินในเครือของธนาคารโลก)