ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > EXIM BANK สนับสนุนทางการเงิน 500 ล้านบาท บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

EXIM BANK สนับสนุนทางการเงิน 500 ล้านบาท บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

23 ธันวาคม 2022


EXIM BANK สนับสนุนทางการเงิน 500 ล้านบาท บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขยายตลาดสินค้าอาหารในไทยและต่างประเทศ

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TFMAMA) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK ในรูปแบบวงเงินหมุนเวียน จำนวน 500 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องและศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหาร รองรับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดใหม่ (New Frontiers) อาทิ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยมีนายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ TFMAMA และนายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน TFMAMA ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ TFMAMA สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า EXIM BANK สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ TFMAMA ในครั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดใหม่อย่างประเทศในแอฟริกาและ New Frontiers ซึ่ง TFMAMA มีประสบการณ์ในการพัฒนาสินค้าอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมายาวนานกว่า 50 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสนับสนุนสภาพคล่องและเสริมศักยภาพในการผลิตสินค้าของ TFMAMA จะช่วยให้บริษัทมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นที่จะขยายกำลังการผลิตและพัฒนาสินค้ารองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการสนับสนุนการขยายตลาดส่งออกสินค้าอาหารของไทยไปยังตลาดใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพและความต้องการสินค้าอาหารของไทย

“EXIM BANK พร้อมนำผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทย ก้าวไปสู่โลกยุค Next Normal ด้วยจุดยืน ‘กล้า พัฒนาเพื่อคนไทย’ ผลักดันผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพให้บุกตลาดต่างแดนมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสของผู้ประกอบการไทยตลอดทั้ง Supply Chain สร้างนักรบเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกได้เพิ่มมากขึ้น ผลักดันการเติบโตของภาคการส่งออกและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยและภูมิภาคอาเซียน” ดร.รักษ์ กล่าว

……

EXIM Thailand Renders Financial Support of 500 Million Baht for Thai President Foods to Boost Production Efficiency and Expand Food Product Markets in Thailand and Abroad

Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), and Mr. Pipat Paniangvait, Chairman of the Executive Board and CEO of Thai President Foods Plc. (TFMAMA), jointly signed an EXIM Thailand credit facility agreement worth 500 million baht in the form of a revolving credit at TFMAMA Head Office on December 22, 2022, which was witnessed by Mr. Pun Paniangvait, Manager of TFMAMA President’s Office, and Mr. Wasan Boonsampankit, Manager of TFMAMA Finance and Investment Department. The credit facility aims to enhance TFMAMA’s liquidity and potential for manufacturing of food products to serve its expansion both at home and abroad, particularly in such new frontiers as the CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam).

EXIM Thailand President revealed that EXIM Thailand has provided this working capital support for TFMAMA as the Bank has envisaged Thai entrepreneurs’ high potential for building food security for Thailand and abroad especially in new markets like African countries and new frontiers. TFMAMA has been well recognized for its more than 50 years of experience in and earning of acceptance for its development of Thai food products both domestically and overseas. This liquidity and production potential enhancement support would ensure TFMAMA’s greater capabilities to expand production capacity and innovate products that would better fulfill demand of consumers of the new era both in Thailand and beyond. It would also serve Thailand’s expansion of food export to a greater extent in new markets with bright prospects and high demand for Thai food products.

“EXIM Thailand is ready to bring Thai entrepreneurs of all sizes and all businesses along with Thai public and private sectors to move toward the Next Normal world based on our tagline, ‘One Step Ahead for All Development.’ It is our determination to empower Thai entrepreneurs with good potential so that they would be able to penetrate markets beyond Thailand, paving the way for Thai entrepreneurs throughout the supply chain and getting Thai economic warriors fully armed on the global front. This would subsequently help drive Thai export growth and sustainable development of Thailand and ASEAN at large,” added Dr. Rak.