ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โออาร์ เดินหน้าจัดกิจกรรม โออาร์ อาสาสานสุข ปี2 จ.ปทุมธานี

โออาร์ เดินหน้าจัดกิจกรรม โออาร์ อาสาสานสุข ปี2 จ.ปทุมธานี

11 พฤศจิกายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวินัย สังวาลเงิน นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “โออาร์ อาสาสานสุข ปี 2” ณ โดมสำนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งสำนักงานเทศบาลเมืองลาดสวายและ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคลังน้ำมันลูกกา ซึ่งเป็นสถานปฏิบัติการของ OR ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และชุมชนโดยรอบ รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมชุมชน โดยมี นายเริญ ทิฏฐิวิสุทธิ์ ผู้จัดการส่วนคลังน้ำมันลำลูกกา ร่วมงาน โดยคลังน้ำมันลำลูกกา OR เป็นศูนย์กลางในการรับ เก็บ จ่าย น้ำมัน และสำรองปิโตรเลียมตามกฎหมายให้พื้นที่ 20 จังหวัดในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก โดย OR มีเป้าหมายในการดูแลชุมชนทั้งที่อยู่ในพื้นที่ที่ OR ดำเนินธุรกิจและชุมชนรอบพื้นที่ธุรกิจของ OR โดยมีความตั้งใจในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานประกอบการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นไปตามเจตจำนงในการสร้างการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตของผู้คนและสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์ใหม่ของ OR คือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth”

ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เกมส์แยกแลกยิ้ม เกมส์ตอบปัญหาความรู้ธุรกิจ OR กิจกรรมออกร้าน OR และจิตอาสายางยืดเหยียด เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก