ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “กรุงไทย” ร่วมต้อนรับ “มาครง” เวที APEC CEO SUMMIT THAILAND 2022 หนุนแก้วิกฤติโลกร้อน

“กรุงไทย” ร่วมต้อนรับ “มาครง” เวที APEC CEO SUMMIT THAILAND 2022 หนุนแก้วิกฤติโลกร้อน

19 พฤศจิกายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

“ผยง ศรีวณิช” กล่าวต้อนรับ “เอ็มมานูเอล มาครง” ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส บนเวที APEC CEO SUMMIT THAILAND 2022 ชื่นชมนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน สนับสนุนการผลักดันความร่วมมือรับมือวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับ นายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจเอเปค APEC CEO SUMMIT THAILAND 2022

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับ นายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจเอเปค APEC CEO SUMMIT THAILAND 2022 โดยชื่นชมนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของฝรั่งเศส ภายใต้การนำของนายมาครง ที่ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวกลับคืนสู่ระดับก่อนวิกฤติโควิด-19 ได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆในยุโรป ทำให้ฝรั่งเศสเป็นเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนทั่วโลก อีกทั้งยังสร้างโอกาสจากวิกฤติ เตรียมความพร้อมประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายของโลกธุรกิจในอนาคต ที่เปลี่ยนผ่านไปสู่โลกสีเขียวและโลกดิจิทัล

นายมาครง เป็นหนึ่งในผู้นำที่สนับสนุนความตกลงปารีส (Paris Agreement) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะนำประเทศฝรั่งเศสเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด โดยเรียกร้องให้มีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนทางระบบนิเวศ และสนับสนุนให้มีการหา “จุดสมดุลระหว่างการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อระบบนิเวศ” ในประเทศฝรั่งเศส พร้อมมีบทบาทสำคัญในระดับสหภาพยุโรป ในการขับเคลื่อนปณิธานเรื่องการลดโลกร้อน ผ่านแผนการปฏิรูปสีเขียวและมาตรการทางภาษีของสหภาพยุโรป (European Green Deal) นับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประเทศอื่นทั่วโลก

ทั้งนี้ การที่นายมาครงได้รับการเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นสมัยที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการบริหารประเทศในสมัยแรก ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีทั้งของฝรั่งเศส ยุโรป และทั่วโลก ที่จะมีผู้นำอย่างนายมาครงเป็นหัวเรือขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เข้มข้นยิ่งกว่าเดิม

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-ฝรั่งเศส ทั้ง 2 ประเทศมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน โดยมีการลงนามในแผนปฏิบัติการ (Roadmap) ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส สำหรับปี 2022 – 2024 ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านนวัตกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และสุขภาพ เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่สดใสสำหรับประเทศฝรั่งเศส ประเทศไทย และโลกใบนี้
นายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Navigating a Turbulent world โดยเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ กลับมาเคารพกฎระเบียบระหว่างประเทศ และสนับสนุนกลไกพหุภาคี เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพของโลก ซึ่งปัจจุบันโลกกำลังเผชิญความท้าทายที่มาจากจุดเปลี่ยน 3 ประการคือ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้เกิดวิกฤติทางอาหารและพลังงาน การเผชิญหน้ากันของประเทศมหาอำนาจที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อระเบียบโลก การค้าและการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสสำหรับโลกและผู้นำธุรกิจ ที่จะร่วมมือกันสร้างความเปลี่ยนแปลง แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ