ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กสิกรไทย จัดกิจกรรม AFTERKLASS Business Kamp: START UP FOR BETTER SOCIETY HACKATHON 2022

กสิกรไทย จัดกิจกรรม AFTERKLASS Business Kamp: START UP FOR BETTER SOCIETY HACKATHON 2022

15 พฤศจิกายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

กสิกรไทยจัด HACKATHON มัธยมปลาย ประชันไอเดียธุรกิจนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ผลงานชนะเลิศ ผงโปรตีนจากหนอนนก ราคาถูก เข้าถึงง่าย ได้ทุกคน

ธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรม AFTERKLASS Business Kamp: START UP FOR BETTER SOCIETY HACKATHON 2022 จัดติวเข้มน้องๆ มัธยมปลายเข้าค่ายเขียนแผนธุรกิจ 3 วัน พร้อมร่วมแข่งขันไอเดียธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ทีม  DKRG  คว้าแชมป์ไปครองกับผลิตภัณฑ์ แบรนด์ “หนอนติดล้อ” ผงโปรตีนจากหนอนนก ราคาถูก เข้าถึงง่าย ได้ทุกคน

นายรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยมีความตั้งใจที่จะดำเนินโครงการเพื่อสังคมผ่านแพลตฟอร์ม AFTERKLASS มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ทางการเงิน การลงทุน การทำธุรกิจแก่เยาวชนไทย อายุระหว่าง 15 – 20 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย และเติบโตไปเป็นกลุ่มคนทำงานที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มคนรุ่นใหม่นี้มีความสนใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ การเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการใช้ไอเดียเพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทำให้การดำเนินธุรกิจแตกต่างไปจากเดิม ธนาคารจึงได้จัดกิจกรรม AFTERKLASS Business Kamp: START UP FOR BETTER SOCIETY HACKATHON 2022 เพื่อสร้างทักษะ ความรู้ แนวคิดและหลักการทำธุรกิจให้แก่เยาวชนกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจจะสร้างนวัตกรรมธุรกิจใหม่ พร้อมแข่งขันชิงเงินรางวัล ภายใต้โจทย์การแข่งขันในปีนี้  START UP FOR BETTER SOCIETY โดยตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมและประเทศ

กิจกรรม AFTERKLASS Business Kamp จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีนักเรียนมัธยมปลายสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 140 ทีม และคัดเหลือ 8 ทีมสุดท้ายที่ได้เข้าค่าย 3 วัน ซึ่งน้องๆ ได้เรียนรู้การสร้างไอเดียธุรกิจ นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สังคมอย่างยั่งยืน พร้อมฝึกทักษะ Problem Finding โดยมีเมนเทอร์คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และเสริมด้วยเทคนิคการสร้าง UX/UI ให้โดนใจลูกค้า

ผลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม DKRG กับผลิตภัณฑ์แบรนด์ “หนอนติดล้อ” ผงโปรตีนที่สกัดมาจากหนอนนก 100%  ซึ่งมีราคาถูกกว่าผงโปรตีนชนิดอื่นๆ ทำให้ผู้ที่ต้องการบริโภคโปรตีนสำหรับเสริมสร้างกล้ามเนื้อสามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม SINGLE LEAD แอปพลิเคชัน KnowHere แพลตฟอร์มที่จะพาเด็กมัธยมท่องโลกความรู้เรื่องไอที โดยมี Road Map เป็นไกด์เพื่อนำทาง มี Community คอยช่วยเหลือและมีกิจกรรมการแข่งขันให้ได้ลองทำงานจริง และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม BEING GIMMICK แอปพลิเคชัน EduFlex แอปพลิเคชันที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้สอนได้มีพื้นที่ในการสอน พร้อมทั้งสร้างรายได้และยังช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนสิ่งที่สนใจในราคาถูก และยังมีรางวัลอื่นๆ ประกอบด้วย Teamwork for Better Society, Inspire for Better Society และ Popular Vote  ทั้งโครงการมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

นายรวีกล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ธนาคารฯ ตั้งใจจะปลูกฝังแนวคิดการทำธุรกิจให้กับเยาวชนที่จะอยู่ร่วมกับโลกอย่างยั่งยืน นับเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับเจตนารมย์ของธนาคารกสิกรไทย ด้วยการนำ SDGs (Sustainability Development Goals) มาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างแผนธุรกิจ โดยต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ เด็กรุ่นใหม่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดี หรือ Good citizenship ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนช่วยเหลือ และทำให้สังคมที่เราอยู่ดีขึ้น สำหรับกิจกรรมในครั้งถัดไป ธนาคารเตรียมสนับสนุนและมอบพื้นที่ในการแสดงศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและต่อยอดให้เกิดผลที่ชัดเจนมากกว่าเดิม รายละเอียดต่างๆ สามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ www.afterklass.com หรือ Line official account: @afterklass

KBank organizes Hackathon for secondary school students to showcase their innovative business ideas for sustainability – the winning team innovated with an inexpensive mealworm protein powder for everyone

KASIKORNBANK (KBank) hosted the “AFTERKLASS Business Kamp: Start Up for a Better Society Hackathon 2022” – a three-day camp for high school students. Participants were assigned to create a business plan and pitch their innovative business ideas for a more habitable and sustainable society. The champion was the DKRG Team which innovated with an affordable mealworm protein powder for everyone under the “NonTidLor”  brand.

Mr. Rawee Angthong, KBank Senior Vice President, Corporate Communications and Relations Department, said, “KBank always strives to implement CSR activities through the AFTERKLASS platform, focusing on the provision of financial, investment, and business literacy for Thai youths aged 15-20 years old, as such older teenagers are poised to become a promising group of the working-age population, with the potential to drive the economy and society. Additionally, they have been found to be keen on becoming self-employed or an entrepreneur, and using innovative technologies. With that in mind, KBank has organized the “AFTERKLASS Business Kamp: Start Up for a Better Society Hackathon 2022” to build skills, knowledge, and the concept for doing business among high school students who are interested in creating innovations. The hackathon offered them a chance to compete for prize money under this year’s concept that reflects the ‘Start Up for a Better Society’, with recognition placed on the importance of creating sustainability for society and the world.”

The AFTERKLASS Business Kamp was organized for the third consecutive year. More than 140 teams of high school students signed up, and only eight teams were selected for the three-day camp, where they learned how to create innovative business ideas that meet the needs of society in a sustainable manner. Moreover, participants had an opportunity to improve their problem-finding skills. Mentors were on hand to closely offer their advice.  Techniques on how to create UX/UI that meet the customers’ needs, along with techniques to build a startup that can attract VC investment.

Competition results: The winner was the DKRG Team, which proposed a product under the “NonTidLor” brand – a 100% protein powder extracted from mealworms, offered at an affordable price for those who need protein consumption. The first runner-up was the Single Lead Team, which created the “KnowHere” application – a platform designed for secondary school students to explore their IT world with a roadmap as a route guide, a community for support, and a competitive stage to prepare for the real-world work experience. The second runner-up was the Being Gimmick Team, which developed the “EduFlex” application to provide a teaching space for tutors in order to earn income while also allowing learners to study the courses of their interest at reasonable prices. Other prizes awarded to winning teams included Teamwork for Better Society, Inspire for Better Society and Popular Vote. The combined value of prizes under the project topped 200,000 Baht.

Mr. Rawee added, “This is the first year that KBank endeavored to cultivate business ideas for youths to live in harmony with the sustainable world. The activity is in alignment with KBank’s commitment in adopting the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) as key principles in developing our business plans. We want to inspire youths to grow up with good citizenship, social responsibility and contribution, thus making further improvements to our society and the global community. Regarding our next project, KBank is prepared to continually promote and arrange a stage for development of the new gen’s potential, while also expanding our activities to achieve more solid outcomes. More details are available at www.afterklass.com or LINE Official Account: @afterklass.”