ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Dow จับมือ Kao และมูลนิธิศุภนิมิตฯ สร้างเกราะป้องกันเรื่องเพศให้เยาวชน

Dow จับมือ Kao และมูลนิธิศุภนิมิตฯ สร้างเกราะป้องกันเรื่องเพศให้เยาวชน

14 พฤศจิกายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ระยอง – 14 พฤศจิกายน 2565 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดเวิร์คช้อปอนามัยเจริญพันธุ์ ให้กับเยาวชนจำนวนกว่า 60 คน ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองและบ้านพักเด็กระยอง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และกำจัดผ้าอนามัย สร้างมุมมองที่ถูกต้องเรื่องการมีประจำเดือน พร้อมกับจัดสรรผ้าอนามัยที่มีคุณภาพเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงอุปกรณ์จำเป็นที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้เรื่องอันตรายของโรคติดต่อทางเพศที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน และวิธีการตรวจสอบเมื่อมีความเสี่ยง รวมถึงความแตกต่างของอาการระหว่างการติดเชื้อ HIV กับการเป็นโรคเอดส์ เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจ ป้องกัน และรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Freedom Project ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มเครือข่ายพนักงานเพื่อความหลากหลาย (Employee Resource Groups Fund) ของ Dow ที่มอบให้กับเครือข่ายพนักงานเพื่อสนับสนุนผู้หญิง (Women’s Inclusion Network) ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ในความแตกต่างด้านฮอร์โมนและการเข้าสู่ภาวะเจริญพันธุ์ของแต่ละเพศสภาพ ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางเพศและเคารพสิทธิของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กรที่ Dow ให้ความสำคัญตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจกว่า 125 ปี

กิจกรรมรู้จักการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กิจกรรมการใส่ผ้าอนามัยและการกำจัดอย่างถูกต้อง