ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > ศรีตรังโกลฟส์ เดินหน้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ออกหุ้นกู้ Green Bond ครั้งแรก

ศรีตรังโกลฟส์ เดินหน้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ออกหุ้นกู้ Green Bond ครั้งแรก

28 ตุลาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศรีตรังโกลฟส์ เดินหน้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ออกหุ้นกู้ Green Bond ครั้งแรก ผสานความเชี่ยวชาญกรุงศรีในการจัดจำหน่ายได้รับการตอบรับท่วมท้น

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT หนึ่งในผู้ผลิตถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์และทางอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศความสำเร็จจากการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ครั้งแรกของบริษัท โดยผสานความร่วมมือกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในการนำเสนอออกสู่ตลาด ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างท่วมท้น โดยมียอดจองทะลุเป้าหมายกว่า 2.39 เท่า

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ที่ดำเนินการออกและเสนอขายในครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investors and/or High Net Worth Investors) มูลค่าเสนอขายรวม 1,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่บริษัทตั้งเป้าหมายในการเสนอขายหุ้นกู้ที่1,000 ล้านบาท เนื่องจากได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก

การออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของบริษัทฯ โดยจะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อลงทุนและ/หรือชำระคืนหนี้เดิม (Refinance) ในบางส่วนหรือทั้งหมด ของโครงการใหม่หรือโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งได้เริ่มลงทุนในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนวันเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยของบริษัทมีโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) โครงการด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy), 2) โครงการด้านการป้องกันและจัดการมลพิษ (Pollution Prevention and Control), 3) โครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency), 4) โครงการด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างยั่งยืน (Sustainable Water and Wastewater Management) และ 5) โครงการด้านการขนส่งที่สะอาด (Clean Transportation)

หุ้นกู้แต่ละชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “Stable” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยในครั้งนี้บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด 3 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.97% ต่อปี มูลค่า 550 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.91% ต่อปี มูลค่า 400 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี มูลค่า 550 ล้านบาท และกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้, ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้, และนายทะเบียนหุ้นกู้

นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT กล่าวว่า การออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ครั้งแรกของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักลงทุน อาทิ กลุ่มบริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร และสหกรณ์ โดยมียอดจองเกินกว่าเป้าไปกว่า 2.39 เท่า การตอบรับจากนักลงทุนที่ดีในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของนักลงทุน โดยความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ในครั้งนี้ยังช่วยส่งเสริมแนวคิด “Clean World Clean Gloves” ของบริษัทฯ ในการส่งมอบสินค้าคุณภาพและร่วมดูแลโลกไปพร้อมกัน

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีมีความตั้งใจในการสร้างการเติบโตด้าน ESG Finance อย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ และในครั้งนี้กรุงศรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ STGT และได้นำเสนอความเชี่ยวชาญของเราในการสนับสนุนการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งการที่หุ้นกู้อายุ 10 ปี ในครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างสูง สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและความแข็งแกร่งของ STGT ทั้งในด้านผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ทั้งนี้ กรุงศรีพร้อมจะสนับสนุนและร่วมมือกับ STGT เพื่อส่งเสริมการสานต่อพันธกิจของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศไทยสู่ความยั่งยืนสืบไป”