ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > KBank Private Banking ชูโอกาสเพิ่มผลตอบแทน ผ่าน “กองทุนหุ้นนอกตลาดทั่วโลก”

KBank Private Banking ชูโอกาสเพิ่มผลตอบแทน ผ่าน “กองทุนหุ้นนอกตลาดทั่วโลก”

4 ตุลาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

KBank Private Banking ชูโอกาสเพิ่มผลตอบแทน ผ่าน “กองทุนหุ้นนอกตลาดทั่วโลก” สินทรัพย์ที่ควรมีติดพอร์ตท่ามกลางความผันผวน

ดร.ตรีพล ภูมิวสนะ Senior Managing Director, Private Banking Business Head, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย

KBank Private Banking (เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง) ชี้โอกาสการลงทุนใน “หุ้นนอกตลาดทั่วโลก (Global Private Equity) สินทรัพย์ทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้พอร์ตลงทุนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและความผันผวนของตลาดทุน ล่าสุดแนะนำ กองทุนหุ้นนอกตลาดทั่วโลก (K-GPE22B-UI) เน้นลงทุนในบริษัทนอกตลาดทั่วโลกที่มีศักยภาพสูงที่กระจายลงทุนในหลากหลายภูมิภาค-ช่วงอายุ-อุตสาหกรรม เสนอขายครั้งแรกให้กับลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคมนี้ เริ่มต้นลงทุนเพียง 1 ล้านบาทเท่านั้น คาดระดมทุนได้กว่า 7 พันล้านบาท และสร้างผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ย 15% ต่อปี

ดร.ตรีพล ภูมิวสนะ Senior Managing Director, Private Banking Business Head, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “KBank Private Banking มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขอบข่ายการลงทุนและโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มีการแกว่งตัวสูง การหาผลตอบแทนทำได้ยากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา ทำให้ หุ้นนอกตลาด หรือ ไพรเวทอิควิตี้ (Private Equity) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สามารถลดความผันผวนของพอร์ตได้ เนื่องจากราคาจะไม่ผันผวนตามตลาดหลักทรัพย์ แต่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานจริงของธุรกิจ โดยสถิติย้อนหลังของผลตอบแทนของหุ้นนอกตลาดผันผวนต่ำกว่าสินทรัพย์อื่น* นอกจากนี้ยังช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงธุรกิจซึ่งอยู่ในวัฏจักรที่หลากหลาย และได้รับประโยชน์จากการเติบโตของกิจการก่อนที่จะเข้าตลาด ทำให้เป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นนอกตลาดสูงกว่าสินทรัพย์กลุ่มอื่นๆ โดยผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี ของหุ้นนอกตลาดอยู่ที่ 19.8% ซึ่งสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนสูงกว่าการลงทุนในหุ้นสหรัฐมากถึง 5.6%** มีเสถียรภาพกว่าในระยะยาว และยังเป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน”

ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา KBank Private Banking ร่วมกับ Lombard Odier พันธมิตรทางธุรกิจนำเสนอกองทุนหุ้นนอกตลาด (Private Equity Fund) ของบริษัทต่างประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 2 กองทุน โดยในปี 2562 ได้แนะนำกองทุน K-GPE19A-UI ซึ่งลงทุนในกิจการที่มั่นคง มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอและเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยสามารถสร้างผลตอบแทนได้กว่า 72% ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน หรือ เฉลี่ยกว่า 19% ต่อปี *** และในปี 2563 ได้แนะนำกองกองทุน K-GTPE20A-UI ซึ่งลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และเป็นแหล่งสร้างการเติบโตที่สำคัญ โดยสามารถสร้างผลตอบแทนได้กว่า 22% ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน หรือ เฉลี่ยกว่า 11% ต่อปี ***

ล่าสุด KBank Private Banking ได้เสนอขายกองทุนหุ้นนอกตลาดใหม่ อย่างกองทุน K-GPE22B –UI (K Global Private Equity 22B Not for Retail Investors) โดยมี Lombard Odier เป็นผู้จัดการกองทุนหลักซึ่งมีประสบการณ์ลงทุนในไพรเวทมาร์เก็ตมาเป็นเวลานาน โดยกองทุนนี้มี 7 จุดเด่นสำคัญ ได้แก่

  • กระจายและเข้าถึงการลงทุนในบริษัททั่วโลก โดยเน้นลงทุนในสหรัฐฯ ยุโรปและบางส่วนในเอเชีย
  • ลงทุนในหลายช่วงอายุของบริษัท ผสมผสานการลงทุนแบบ Buyouts ในธุรกิจที่มั่นคง ควบคู่กับการเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในธุรกิจเติบโตสูง (Growth) และในธุรกิจที่เพิ่งเริ่มก่อตั้ง (Venture Capital)
  • ลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมกว่า 50 ธุรกิจ อาทิ ME+EM แบรนด์แฟชั่นร่วมสมัยของอังกฤษสำหรับผู้หญิง คุณภาพดี ราคาไม่สูง RIPPLING แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารด้าน HR และ IT สหรัฐฯ Precisely ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ด้านการตวรจสอบความถูกต้องของข้อมูล เป็นต้น
  • มีนโยบายการลงทุนที่เรียกเงินทุนเพียงครั้งเดียว (One -off Capital Call) แตกต่างจากกองทุนหุ้นนอกตลาดทั่วไปที่มักเรียกเงินลงทุนหลายครั้ง (Multiple Call)
  • กองทุนมีอายุเพียง 9 ปีซึ่งสั้นกว่ากองทุนหุ้นนอกตลาดอื่นๆ
  • เริ่มต้นลงทุนเพียง 1 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่ากองทุนหุ้นนอกตลาดอื่นๆ และการระดมทุนในประเทศไทยในหน่วยไทยบาทยังช่วยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  • สร้างผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ยสูงถึง 15% ต่อปี ตลอดระยะเวลาการลงทุน

“ท่ามกลางความผันผวนของตลาด KBank Private Banking เชื่อว่ากองทุนหุ้นนอกตลาดเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ทางเลือกที่จะยังมีผลงานที่โดดเด่น และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นที่น่าพอใจให้กับลูกค้าได้ ทั้งนี้ยังมีแผนที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนทางเลือกอื่นๆ เพิ่มเติม อย่างต่อเนื่อง นอกจาก กองทุนหุ้นนอกตลาดแล้ว จะมีการออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Global Private Debt (ตราสารหนี้นอกตลาดทั่วโลก) Global and Local Private Real Estate (อสังหาริมทรัพย์นอกตลาดทั้งทั่วโลก และในประเทศไทย) Quantitative Hedge Fund Strategy (กองทุน Hedge Fund ที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนด้วยกระบวนการคณิตศาสตร์และสถิติจากข้อมูลเชิงปริมาณ) และ Exotic Structured Note (หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแบบต่างๆ) เพื่อเสริมทางเลือกและโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนต่อไป” ดร.ตรีพลกล่าว

หมายเหตุ :

* ที่มา: Bloomberg, 2022
** ที่มา Bloomberg และ Cambridge Associates, 2022
*** ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565