ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > EXIM BANK สานพลังสภาหอฯ ส.อ.ท. สรท. และ CMMU จัดหลักสูตร “TOP X” เชื่อมโยงห่วงโซ่การส่งออก

EXIM BANK สานพลังสภาหอฯ ส.อ.ท. สรท. และ CMMU จัดหลักสูตร “TOP X” เชื่อมโยงห่วงโซ่การส่งออก

5 ตุลาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

EXIM BANK สานพลังสภาหอฯ ส.อ.ท. สรท. และ CMMU จัดหลักสูตร “TOP X” สร้างนักธุรกิจชั้นนำ เชื่อมโยงห่วงโซ่การส่งออก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก Next Normal

EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง สานพลังหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างผู้ประกอบการไทยให้แข็งแกร่งใน Supply Chain การส่งออก โดยเปิดตัวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้นเพื่อบ่มเพาะและต่อยอดธุรกิจไทยให้สามารถปรับตัวและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน รวมถึงขับเคลื่อน BCG Economy ในโลก Next Normal พร้อมจัดหนักให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสุด 4.5% ต่อปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ฟรี! ค่าธรรมเนียม แถม! กรมธรรม์ประกันการส่งออก คุ้มครองความเสี่ยงกรณีไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ ให้แก่สมาชิก 3 สภาที่พร้อมบุกตลาดส่งออก

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด Top X Executive Program หลักสูตรระยะสั้นสำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหารเพื่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจเพื่อการส่งออก รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (สภาหอฯ) และ รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังคงเน้นค้าขายภายในประเทศและแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก ขณะที่โอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจยังมีอยู่อีกมากในตลาดโลกที่มีประชากรรวมกันกว่า 7,000 ล้านคน ประกอบกับการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลปัจจุบันทำให้การค้าออนไลน์ทำได้สะดวกขึ้น โอกาสที่จะเข้าถึงผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศมีมากขึ้น แต่การสร้างและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกต้องอาศัยความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ เงินทุน และเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนไทยต้องร่วมมือกันเสริมสร้างและต่อยอดให้ธุรกิจไทยมีความพร้อมที่จะรุกหรือครองตลาดการค้าโลกได้อย่างมั่นคงในระยะยาว นำมาซึ่งรายได้ของประชาชนอย่างทั่วถึงและการพัฒนาประเทศไทยในมิติต่าง ๆ อย่างยั่งยืน รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) เตรียมพร้อมประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ประชาชนทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า ความร่วมมือของ EXIM BANK กับ 3 สภา ได้แก่ สภาหอฯ ส.อ.ท. สรท. และ CMMU ในครั้งนี้เป็นก้าวแรกของการสานพลังระหว่าง EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังกับพันธมิตรภาคเอกชนที่สำคัญระดับประเทศและสถาบันการศึกษา เพื่อค้นหาผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมจะก้าวต่อไปเป็นนักรบเศรษฐกิจไทยในเวทีการค้าโลก เพื่อร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ที่ทันโลกและปฏิบัติได้จริงในโลกธุรกิจยุค Next Normal จากนั้นจะมีการพบปะพูดคุยและจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการในต่างประเทศ อาทิ ตลาดเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไทยมีความคุ้นเคยและเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมการค้าเสรีและเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรได้เรียนรู้กลยุทธ์การปรับโมเดลธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย โดย EXIM BANK พร้อมสนับสนุนเครื่องมือทางการเงินอย่างครบวงจร ตั้งแต่เงินทุนหมุนเวียนไปจนถึงเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ หลักสูตร TOP X Executive Program จึงถือเป็นปรากฏการณ์ของการรวมพลังเพื่อสร้างกองทัพนักรบเศรษฐกิจไทยที่พร้อมก้าวไปสู่โลกอนาคตอย่างมั่นใจ เพื่อฟันฝ่าความท้าทายและเข้าถึงโอกาสทองสำหรับผู้ที่ปรับตัวได้และแข็งแกร่งเพียงพอที่จะดำรงอยู่และสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและประเทศชาติ

นอกจากจำนวนผู้ส่งออกและมูลค่าการค้าระหว่างประเทศที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการอบรมครั้งนี้ ผลลัพธ์ของโครงการยังได้แก่ องค์ความรู้และกูรูในโลกธุรกิจที่จะเป็นพี่เลี้ยงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ๆ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นและขยายธุรกิจระหว่างประเทศได้มากขึ้น มีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา มีธุรกิจเกิดใหม่ใน Supply Chain การส่งออกไทยที่เชื่อมโยงกับการส่งออกของโลก รวมถึงสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พาณิชยนาวี โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตร Top X Executive Program รุ่นที่ 1 เป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหารเพื่อพัฒนาและต่อยอดธุรกิจตลอด Value Chain ของภาคการส่งออก ผ่านรูปแบบการอบรมแบบ On-site ร่วมกับ Business Trip ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในการบริหารธุรกิจ มีแนวคิดและกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครบวงจร มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดย EXIM BANK จะทำงานร่วมกับทีมประเทศไทยนำพาผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดโลกยุค Next Normal ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ รุกตลาดใหม่ โดยเฉพาะ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่ง EXIM BANK มีสำนักงานผู้แทนใน CLMV พร้อมสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจกับสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและพันธมิตร สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประชาคมโลกโดยรวม

ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทางบก ทางเรือ และทางอากาศที่เป็นสมาชิกสภาหอฯ ส.อ.ท. และ สรท. สามารถติดต่อขอรับบริการด้านสินเชื่อจาก EXIM BANK ได้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 4.5% ต่อปี (ลดดอกเบี้ยจากปกติลง 0.5% ต่อปี) ในปีแรก ฟรี! ค่าธรรมเนียม Front-end Fee โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน แถม! กรมธรรม์ประกันการส่งออก EXIM for Small Biz (ฟรี! เบี้ยประกัน 3,000 บาท) อนุมัติสินเชื่อเร็วภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565


……

EXIM Thailand Collaborates with BoT, FTI, TNSC and CMMU to Organize “TOP X” Course
Aiming to Build Leading Businessmen, Link Export Supply Chain and Drive BCG Economy
and Sustainable Development of the Next Normal Era

EXIM Thailand has responded to the Ministry of Finance’s policy by synergizing with the Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand, the Federation of Thai Industries, Thai National Shippers’ Council, and the College of Management of Mahidol University to build healthy Thai entrepreneurs for the export supply chain with the launch of an intensive training/workshop program. The program aims to incubate and enhance Thai businesses’ resilience and development potential on a sustainable basis along with driving BCG economy in the Next Normal context. A credit facility has been made available for members of BoT, FTI and TNSC, offering lowest interest rate of 4.5% p.a., no asset collateral required, Free! front-end fee, and Plus! export insurance policy to hedge risk of non-payment by buyers overseas.

Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Finance, presided over the opening ceremony of Top X Executive Program Class 1, a short-term course for business owners and executives for export business development and enhancement, and was welcomed by Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), Mr. Kriengkrai Thiennukul, Chairman of the Federation of Thai Industries (FTI), Dr. Chaichan Charoensuk, Chairman of Thai National Shippers’ Council (TNSC), Dr. Visit Limlurcha, Vice Chairman of the Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand (BoT), and Assoc. Prof. Dr. Wichita Raktham, Dean of the College of Management, Mahidol University (CMMU), at Lancaster Bangkok Hotel on October 5, 2022.

The Minister of Finance said that most Thai entrepreneurs today focus mainly on domestic sales of their products with price competition even though there are ample fresh business opportunities in the global markets accommodating a combined population of over 7,000 million. Moreover, the current digital technology development has increasingly facilitated online trade, allowing for greater accessibility to markets beyond Thailand. However, to build and uplift competitive advantage in the world markets, entrepreneurs need to be fully equipped with knowledge base, capital and business networks. Both public and private sectors have to join hands in empowering Thai businesses so that they would be able to firmly penetrate or dominate the global markets in the long run, which would contribute to thorough income distribution to the general public and sustainable national development in multiple dimensions alongside advancing toward the Bio-Circular-Green (BCG) economy for the better quality of life of all sectors.

EXIM Thailand President revealed that this collaboration between EXIM Thailand, the three institutions, namely BoT, FTI and TNSC, and CMMU would pave way for integration of the operation of the Bank, which is a state-owned specialized financial institution under the Ministry of Finance’s supervision, with its private-sector alliances and educational institutions in searching for Thai entrepreneurs fully ready to be Thai economic warriors in the global arena. They would be able to brainstorm to share new and practical know-how that suits the Next Normal business world, meet and discuss business issues, and deal business matching with entrepreneurs outside Thailand, such as Vietnam, which is a familiar neighboring country and new frontier with high economic potential and national policy to promote free trade and BCG economy. This aims to enable the trainees to learn how to redefine their business models to boost Thailand’s international trade. EXIM Thailand is well positioned to provide a full range of financial tools from revolving fund to risk hedging tools for international trade and investment. The Top X Executive Program may be regarded as a phenomenon of synergy to build a band of Thai economic warriors fully armed to confidently brave challenges and grasp golden opportunities in the future business world for entrepreneurs who are adaptable and committed to stay strong and further develop toward sustainability for their organization and the country.

Besides the expected increases in the number of exporters and the value of international trade, other fruitful results of the program are productive knowledge and gurus in the business world who will be mentors for new-generation entrepreneurs to ensure that these entrepreneurs are well prepared for their international business start-up and expansion, have immunity to weather the ever-changing world of today, create new businesses for Thai export supply chain in linkage with global ones, and generate innovative products and services, which will contribute to development of infrastructures, maritime business, logistics and upstream to downstream basic industries in line with the government policy to drive sustainable development.

The Top X Executive Program Class 1 is a short-term training/workshop course for business owners and executives for development and enhancement of export businesses throughout the export value chain. Undergoing this training organized on-site in conjunction with business trips domestically and overseas, the trainees will gain up-to-date and comprehensive knowledge, concepts, insights and strategies on international business operation and management, learn about relevant rules and regulations, enlarge their experience through business trips, develop their business alliance networks, and expand their customer base through business matching deals. EXIM Thailand will work with Team Thailand in bringing Thai entrepreneurs to the Next Normal global markets through both online and offline platforms and penetration of new frontiers, particularly the CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam) now fully covered by EXIM Thailand with its representative offices duly established there. The Bank will support creation of international trade and investment ecosystem linking economic, social and environmental development of Thailand and alliances, and add economic, social and environmental value to global community at large.

Exporters, producers for exporters, or air-land-sea logistics service providers, who are members of BoT, FTI and TNSC may apply for a credit facility from EXIM Thailand, with lowest interest rate of 4.5% p.a. (-0.5% p.a. from the Bank’s Prime Rate) in the first year, no asset collateral required, Free! front-end fee and Plus! export insurance policy under EXIM for Small Biz program (Free! insurance premium of 3,000 baht), credit approval within 7 business days, and availability period from today until December 31, 2022.