ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > EXIM BANK รวมคนกล้า พัฒนาคนไทย

EXIM BANK รวมคนกล้า พัฒนาคนไทย

29 ตุลาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มีกำหนดจัดงานประกาศจุดยืนและบทบาทใหม่ “EXIM BANK รวมพลคนกล้า พัฒนาเพื่อคนไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ถอดรหัสความกล้า พลิกโฉมประเทศไทยในเวทีโลก” และแถลงนโยบาย “EXIM BANK ก้าวใหม่ที่กล้า พัฒนาเพื่อคนไทย” โดย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK

จากนั้น เป็นเสวนาช่วงที่ 1 “Go the Extra Mile กล้าที่จะก้าว…สร้างตัวตนบนเวทีโลก” โดย นายพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด ว่าที่ ร.ต.หญิง สุวิมล จันทจร กรรมการ บริษัท คามิสุ เอ็นโต โปรดักส์ จำกัด และเภสัชกรหญิงวันทณีย์ เสนาคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันเวนเชอร์ จำกัด ดำเนินรายการโดย ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK

ช่วงที่ 2 “Beyond Your Limits กล้าปรับ เปลี่ยน ทำใหม่…เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าเดิม” โดย ดร.รักษ์
วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา และผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และนางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน จาก The Standard Morning Wealth

ขอเชิญผู้ประกอบการไทยที่สนใจส่งออกและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานและชมนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่อนาคต พร้อมเลือกซื้อสินค้า SMEs  ส่งออกฝีมือคนไทย สอบถาม โทร. 0 2169 9999 ต่อ 4110-4