ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธ.ก.ส.- กลุ่มร่วมทำงาน TechXPlattnera ยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการด้านสินเชื่อ ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส.- กลุ่มร่วมทำงาน TechXPlattnera ยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการด้านสินเชื่อ ธ.ก.ส.

18 ตุลาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธ.ก.ส.- กลุ่มร่วมทำงาน TechXPlattnera ผนึกกำลังร่วมยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการด้านสินเชื่อของ ธ.ก.ส. ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้สินเชื่อ

“ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)” ร่วมกับ กลุ่มร่วมทำงาน TechXPlattnera ซึ่งประกอบด้วย “เอสซีบี เทคเอกซ์” (SCB TechX) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และ “บริษัท แพลท เนรา จำกัด” ผู้ให้บริการโซลูชันไอทีชั้นนำ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกระบวนการด้านสินเชื่อของ ธ.ก.ส. ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้สินเชื่อ (Loan Processing System : LPS) ด้วยการยกระดับระบบการให้สินเชื่อและระบบบริหารจัดการหลักประกันของ ธ.ก.ส. ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับและสนับสนุนกระบวนการสินเชื่อได้อย่างครบวงจร พร้อมเพิ่มคุณภาพการให้สินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า “ธ.ก.ส. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินสำหรับภาคเกษตรและภาคชนบท มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) จึงเป็นที่มาของความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้สินเชื่อ (Loan Processing System : LPS) ครั้งนี้ โดย ธ.ก.ส.รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับพันธมิตรชั้นนำในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบการให้สินเชื่อและระบบบริหารจัดการหลักประกันของ ธ.ก.ส.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สนับสนุนกระบวนการด้านสินเชื่ออย่างครบวงจร เพิ่มคุณภาพการให้สินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของพนักงานผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน”

นายปวเรศ หวังดี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ (Chief Product Officer) บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (SCB TechX) กล่าวว่า “SCB TechX บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนช่วยให้องค์กรสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมที่สำคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกัน ด้วยประสบการณ์ในการวางโครงสร้างด้านเทคโนโลยีให้กับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำระดับประเทศ และมีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนธนาคารเข้าสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกด้านสินเชื่อและระบบ Back-end ของธนาคารที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างดี โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เราได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้สินเชื่อ เพื่อยกระดับการให้บริการด้านสินเชื่อและหลักประกันของ ธ.ก.ส. ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความแม่นยำมากขึ้น SCB TechX ไม่หยุดยั้งในการมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน”

ด้าน นายวิสันติ์ อาชาเดโชพล กรรมการบริหาร บริษัท แพลท เนรา จำกัด กล่าวว่า “บริษัท แพลท เนรา จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันไอทีชั้นนำของประเทศไทย มีความยินดี และภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ“SCB TechX” ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้สินเชื่อ ให้กับ “ธ.ก.ส.” โดยบริษัทจะนำความรู้ ความเชี่ยวชาญจากทีมงานที่มีประสบการณ์และความรู้ด้านระบบ IT ในเชิงลึก ผนวกกับประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับ ธ.ก.ส. มาเป็นเวลานานกว่า 15 ปี มาช่วยยกระดับการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในยุคดิจิทัลอย่างดีที่สุด โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สามารถบรรลุเป้าหมายและเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้”

…….

BAAC and TechXPlattnera working group join forces to upgrade BAAC’s credit process as part of its Loan Processing System optimization initiative

As part of its Loan Processing System (LPS) optimization initiative, the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) and TechXPlattnera working groups, comprising SCB TechX, an SCBX Group company specializing in digital technology, and leading IT solution provider Platt Nera Co., Ltd., have joined forces to upgrade BAAC’s credit process. The project aims to modernize BAAC’s credit and collateral management system so that it can support the credit process in a comprehensive and efficient manner to increase the quality of its credit services.

Speaking about the collaboration, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Senior Executive Vice President Pongphun Jongrak said, “BAAC is committed to being a financial hub for the agricultural and rural sectors, with the goal of supporting the growth of the fundamental economy through a customer-centric approach. Therefore, the Loan Processing System (LPS) Development and Optimization Project has been launched. BAAC is excited to collaborate with leading partners to develop more efficient credit and collateral management systems using digital technology, thereby supporting a comprehensive and efficient credit process aimed at enhancing credit quality, mitigating credit risk, and expanding customer access to financial products. The development will also improve the Bank’s service capabilities, allowing it to realize its objective of being a sustainable bank for rural development.”

SCB TechX Co., Ltd., Chief Product Officer (CPO) Pavarej Hwangdee noted, “As an SCBX Group company specializing in digital technology, SCB TechX is committed to assisting businesses in creating a positive customer experience and developing innovations. SCB TechX has amassed expertise in establishing technology infrastructure for the country’s largest commercial banks and plays a vital role in propelling banks into the digital transformation age, in addition to having professional staff with in-depth knowledge of complicated credit and back-end systems. Through this partnership, we have developed and optimized the credit system to improve BAAC’s credit and collateral services so that they can operate more efficiently, quickly, and precisely. SCB TechX is constantly striving to bring digital technology to the development of new services to meet the needs of modern customers.”

Platt Nera Co., Ltd. Executive Director Wison Archadechopon stated that, “As the country’s preeminent IT solution providers, Platt Nera is delighted to be working with SCB TechX to develop and optimize the credit system for BAAC, which will allow them to better serve their customers. Our team, with extensive expertise and in-depth knowledge of IT systems, along with more than fifteen years of collaboration with BAAC, will contribute to enhancing service levels to achieve greater customer satisfaction in the digital age. We are confident in the potential of our partnership to accomplish its defined objectives and goals.”