ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธอส. จับมือ ตชด. จัดอบรมต่อยอดความรู้ รุ่นที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ธอส.ติดอาวุธ จุดประกายการเรียนรู้ ครู ตชด.ต้นแบบ”

ธอส. จับมือ ตชด. จัดอบรมต่อยอดความรู้ รุ่นที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ธอส.ติดอาวุธ จุดประกายการเรียนรู้ ครู ตชด.ต้นแบบ”

4 กันยายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดโครงการ “ธอส. พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพื่อสังคมไทย ก้าวไกลยั่งยืน ปี 2565” ภายใต้แนวคิด “ธอส. ติดอาวุธ จุดประกายการเรียนรู้ ครู ตชด. ต้นแบบ” มุ่งสร้างเสริมความรู้ความสามารถ เติมเต็มศักยภาพครู ตชด. เปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียนด้วยแนวคิดใหม่ เพื่อนำไปพัฒนายกระดับต่อยอด สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกล โดยยึดหลักการสร้างอาชีพ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ได้สนับสนุนด้านการเงินผ่านการปล่อยสินเชื่อเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วกว่า 4 ล้านครอบครัว ควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 69 ปี ล่าสุด ธอส. ได้จัดทำโครงการ “ธอส. พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพื่อสังคมไทยก้าวไกลยั่งยืน ปี 2565” ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารจัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือ ธอส. เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี 2565” ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างเสริม เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถและให้กำลังใจครู ตชด. ด้วยกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ เปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียน เติมเต็มศักยภาพครู ตชด. ด้วยแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อนำไปพัฒนายกระดับต่อยอด สร้างความแข็งแรงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ด้วยหลักการสร้างอาชีพ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมครู ตชด.ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ธอส. ติดอาวุธ จุดประกาย การเรียนรู้ ครูตชด. ต้นแบบ” เพื่อติดอาวุธแก่ครู ตชด. ให้มีทักษะใหม่ ๆ นำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียน ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยมี นายชัยณรงค์ สวัสดีวงษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ พลตำรวจตรี วรายุทธ สุขวัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เพื่อรับฟังการบรรยายในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ความรู้ด้านการพัฒนาทักษะการสอนโดยการใช้แอปพลิเคชัน TIK TOK เป็นสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในพื้นที่จริง จากการทำงานของผู้มากประสบการณ์ เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง และการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานทุนเดิมที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างอย่างยืน

ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้คัดเลือกครู ตชด.ทั่วประเทศ จำนวน 25 โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร