ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > EXIM BANK กระตุ้นธุรกิจไทยเชื่อมโลกยุค Next Normal ชี้ปรับเวียดนามจากคู่แข่งเป็นคู่ค้า-ฐานการผลิตสำคัญ

EXIM BANK กระตุ้นธุรกิจไทยเชื่อมโลกยุค Next Normal ชี้ปรับเวียดนามจากคู่แข่งเป็นคู่ค้า-ฐานการผลิตสำคัญ

25 กันยายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

EXIM BANK ขานรับกระทรวงการคลัง กระตุ้นธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกยุค Next Normal ชี้เวียดนามเป็นคู่ค้าสำคัญที่พร้อมเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมสู่อนาคต

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “Vietnam in Focus 2022: The Dream Journey” พร้อมด้วยนายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในโลกยุค Next Normal หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย โอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจเริ่มกลับมาพร้อมกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในตลาดใหม่อย่างเวียดนามที่มาแรงด้วยจำนวนประชากรเกือบ 100 ล้านคน และเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตสูงเกือบ 7% ต่อปี โดยเวียดนามเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 4 ของไทยรองจากสหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น และเป็นแหล่งนำเข้าสำคัญอันดับ 10 การค้าระหว่างไทยกับเวียดนามมีพัฒนาการดีอย่างก้าวกระโดด จากมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2535 เป็นราว 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน หรือขยายตัวเกือบ 20% ต่อปี นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามยังมีนโยบายส่งเสริมการค้าเสรีและการลงทุนจากต่างประเทศ ทำให้เวียดนามเป็นแหล่งลงทุนเป้าหมายสำคัญของนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งไทยซึ่งเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ 8 ในเวียดนาม ผู้ประกอบการไทยจึงควรเร่งขยายความร่วมมือกับเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายระหว่างประเทศหรือลงทุนร่วมกัน

นายอาคม กล่าวว่า รัฐบาลไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในมิติการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งในมิติการเงินการคลัง ผ่านการสนับสนุนของ EXIM BANK ที่มุ่งเน้นการทำหน้าที่ในเชิงรุกสู่บทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนา ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือทางการเงิน และเครือข่ายพันธมิตรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดการค้าโลก ก้าวข้ามอุปสรรค ความท้าทาย และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อนาคต เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Economy) ของไทย เชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคในกรอบความร่วมมือภายใต้อาเซียนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC)

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า ปัจจุบันหัวใจสำคัญของการแข่งขันในตลาดโลกยุค Next Normal ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย EXIM BANK จึงพร้อมทำหน้าที่มากกว่าธนาคาร (Beyond Banking) ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับ ตั้งแต่ Start-up ไปจนถึงผู้ประกอบการทั่วไปสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนและปัจจัยท้าทายทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย EXIM BANK มีเครื่องมือทางการเงินครบวงจร ควบคู่กับข้อมูลความรู้และเครือข่ายพันธมิตรที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้อย่างมั่นใจ ทั้งในตลาดใหม่และตลาดเดิม โดยเฉพาะเวียดนามซึ่งเดิมเคยอยู่ในฐานะ “คู่แข่ง” ปัจจุบันได้พลิกโฉมเป็น “คู่ค้าสำคัญ” ที่ไทยพึ่งพาและพึ่งพิงมากขึ้น โดยเวียดนามเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 5 ของไทยมาตั้งแต่ปี 2560 ไต่ระดับขึ้นมาจากอันดับ 15 ในปี 2555 ขณะที่เวียดนามเป็นแหล่งลงทุนสำคัญอันดับ 4 ของไทยในปัจจุบัน ไต่อันดับจากอันดับ 10 เมื่อ 10 ปีก่อน

ดร.รักษ์ กล่าวต่อว่า EXIM BANK พร้อมเสริมอาวุธให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มพูนความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างรอบด้าน ประกอบด้วยเครื่องมือปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน อาทิ การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward Contract) หรือการซื้อประกันค่าเงิน (Foreign Exchange Option) เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการค้าและการเมือง ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อล้มละลาย ผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า ผู้ซื้อไม่ชำระเงินค่าสินค้า รัฐบาลประเทศผู้ซื้อควบคุมการโอนเงิน ห้ามนำเข้าสินค้า เกิดสงคราม หรือจลาจล EXIM BANK จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งติดตามหนี้ให้ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยหมดกังวลกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น พร้อมทุ่มเทเวลาและทรัพยากรไปกับการพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถเติมเต็มห่วงโซ่การผลิตของเวียดนามได้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของเวียดนาม อาทิ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานสะอาด และอาหารแห่งอนาคต

ที่ผ่านมา EXIM BANK มุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปอยู่ใน Supply Chain ธุรกิจ BCG ของเวียดนาม เนื่องจากศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลเวียดนามที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนอย่างจริงจัง เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของเวียดนามมีอัตราสูงตามการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและการเติบโตของสังคมเมือง ปัจจุบันโครงการลงทุนในเวียดนามภายใต้การสนับสนุนของ EXIM BANK คิดเป็นมูลค่ากว่า 17,300 ล้านบาทในหลากหลายธุรกิจ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี ห้างค้าส่งและค้าปลีก นอกจากนี้ EXIM BANK ยังมีผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนให้ภาคธุรกิจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ก้าวทันกระแสเศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น สินเชื่อ EXIM Kill Bill by Biz Transformation วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2.00% ต่อปี ผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี และสินเชื่อ Solar Orchestra สำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) วงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าโครงการลงทุน อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2.75% ต่อปี ผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี ผู้กู้จะได้รับสิทธิการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตแบบครบวงจรและสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี 50% ของเงินลงทุนเป็นระยะเวลา 3 ปีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

สำหรับผลการดำเนินงานของ EXIM BANK ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 EXIM BANK มียอดคงค้างสินเชื่อโครงการระหว่างประเทศทั้งสิ้น 67,458 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,271 ล้านบาท หรือ 6.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อจำแนกเป็นรายตลาดที่สำคัญ EXIM BANK สนับสนุนธุรกิจไทยสยายปีกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และตลาดใหม่ (New Frontiers) อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 8 เดือนแรกปี 2565 EXIM BANK มีสินเชื่อคงค้าง CLMV และ New Frontiers จำนวน 53,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,804 ล้านบาทหรือ 17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นสินเชื่อคงค้างในเวียดนาม 14,960 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.4%

“โอกาสของผู้ประกอบการไทยยังมีอยู่อีกมากในตลาดใหม่ โดยเฉพาะเวียดนาม ซึ่งเป็นพันธมิตรกับนานาประเทศทั้งในมิติการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งมี FTA มากที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ครอบคลุมกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเติมเต็ม Supply Chain ของเวียดนามและของโลก EXIM BANK จึงพร้อมทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกอย่างมั่นใจ โดยอาจเริ่มต้นจากเวียดนาม และรุกคืบไปยังตลาดการค้าอื่นต่อไป ช่วยต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาคและโลกโดยรวม” ดร.รักษ์ กล่าว

………………

EXIM Thailand Responds to Ministry of Finance’s Policy to Promote Thai Businesses in Linkage with Next Normal Global Markets and Regards Vietnam as Key Business Counterpart Gearing up as Major Manufacturing Base of the Future

Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Finance of Thailand, presided over the opening ceremony of a seminar titled “Vietnam in Focus 2022 : The Dream Journey” in the presence of Mr. Nikorndej Balankura, Ambassador, Royal Thai Embassy in Hanoi, the Socialist Republic of Vietnam, and welcomed by Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), at The St. Regis Bangkok Hotel on September 22, 2022.

Minister of Finance said that global economic recovery in the post-COVID-19 Next Normal era has come with plenty of fresh business opportunities particularly in such a new frontier as Vietnam where there is high economic potential with a population of almost 100 million and an annual economic growth prospect of around 7%. Vietnam is Thailand’s 4th largest export market, following the US, China and Japan, and 10th largest source of import. Thai-Vietnamese trade has recorded a frog-leap growth of almost 20% per year from 150 million US dollars in 1992 to around 20,000 million US dollars at present. Besides, the Vietnamese government has vigorously implemented a policy on promotion of free trade and foreign direct investment, making it a promising investment destination for foreign investors including Thai investors who rank no. 8 among top investors in Vietnam. Thus, Thai entrepreneurs should actively expand their collaboration with Vietnamese ones whether in international trade or joint investment.

Mr. Arkhom further said that the Thai government is well positioned to promote cooperation between public and private sectors in international trade and investment as well as fiscal and financial dimensions through EXIM Thailand’s supports. EXIM Thailand seeks to perform its duties proactively toward its role as Thailand Development Bank leveraging on its expertise, financial tools and alliance networks to promote Thai entrepreneurs’ access to new opportunities in global markets, transcending obstacles, and dealing with risks and challenges in international trade and investment, along with driving development of industries of the future in the Bio-Circular-Green (BCG) economy in linkage with sustainable development regionally under the ASEAN and APEC’s cooperation frameworks.

EXIM Thailand President pointed out that crucial factors to Thai entrepreneurs’ competitiveness in Next Normal global markets are their resilience and adaptability. The Bank is fully equipped to perform its duties beyond banking to assist Thai entrepreneurs of all levels from start-ups to existing entrepreneurs in continuing their businesses amid economic, social and environmental uncertainties and challenges. A complete range of financial tools is made available in conjunction with knowledge base and alliance networks to facilitate Thai entrepreneurs’ start-up or expansion of international trade and investment with confidence in both existing and new frontier markets. In particular, Vietnam which was formerly Thailand’s “competitor” has today become its “key business counterpart” on which Thailand has increasingly relied. Vietnam has been the Thailand’s 5th largest business counterpart since 2017, moving up from the 15th in 2012, while ranking the 4th largest investment destination of Thai investors at present, moving up from the 10th rank 10 years ago.

Dr. Rak clarified that EXIM Thailand has armed Thai entrepreneurs with capability to comprehensively adapt to changes in and deal with risks of international business operation coupled with risk hedging tools, e.g. foreign exchange forward contract or foreign exchange option, or trade and political risk hedge tools in case of buyer’s bankruptcy, rejection of goods delivered or non-payment, or buyer country’s governmental control on money transfer, ban on import of goods, or eruption of war or riot. EXIM Thailand will help them pay compensation and make debt collection aiming to relieve Thai entrepreneurs’ concerns about the said risks. The Bank will also be committed to dedicating its time and resources to product and service development to fill up Vietnam’s production supply chain gaps, particularly in the industries in which Thailand has potential and for which there is high demand, such as automobile, electronics, clean energy and foods of the future.

EXIM Thailand has strived to support Thai entrepreneurs’ entry into the supply chains of Vietnam’s BCG businesses as Thai entrepreneurs’ capabilities are responsive to the Vietnamese government policy to promote renewable energy investment to cope with the surging demand for electricity in line with the country’s industrial sector development and urbanization. EXIM Thailand has currently supported investment in Vietnam in the amount of over 17,300 million baht covering several businesses, among which are clean energy power plant business, petrochemicals, wholesaling and retailing. Besides, to support business sectors’ reduction of greenhouse gas emissions and compliance with environmental standards in pace with green economy trends toward sustainable development, the Bank has rolled out products like EXIM Kill Bill by Biz Transformation, offering a credit line of up to 100 million baht, lowest interest rate of 2.00% per annum and a maximum loan tenor of 7 years; and Solar Orchestra for businesses of all sizes which aspire to invest in installation of solar rooftop systems with a maximum credit line of 100% of the project cost, lowest interest rate of 2.75% per annum and a loan tenor of up to 7 years, together with entitlement to registration of full-fledged carbon credit and a 3-year tax exemption privilege of 50% of project cost from the Board of Investment (BOI).

In view of operational performance, as of the end of August 2022, EXIM Thailand recorded total outstanding loans of 67,458 million baht for international projects, a 4,271 million baht or 6.8% growth year-on-year. Classified by principal market, the Bank has consistently supported Thai entrepreneurs in spreading their wings to cover the CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam) and new frontiers. In the first 8 months of 2022, total outstanding loans to the CLMV and new frontiers amounted to 53,815 million baht, a year-on-year growth of 7,804 million baht or 17%. Of this total outstanding loan amount, 14,960 million baht was recorded in Vietnam, constituting a 55.4% year-on-year growth.

“There are ample opportunities for Thai entrepreneurs in new frontiers, particularly Vietnam which is in alliance with various countries in political and economic dimensions and is among the top of countries having inked free trade agreements (FTAs), covering more than 50 countries around the world. Meanwhile, Thailand has high potential to fill up the gaps in the supply chains of Vietnam and those globally. EXIM Thailand is fully ready to work collaboratively with the public and private sectors in supporting Thai entrepreneurs in their business start-up or expansion in global markets with confidence. They may start from Vietnam and advance to markets elsewhere in enhancement of sustainable development of the region and the world at large,” added Dr. Rak.